Informacja - żywność

Odsłony: 459

INFORMACJA

Zaprasza się osoby, które otrzymały skierowania na żywność do Parafii Odechów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2019 o zgłaszanie się po jej odbiór do budynku Straży Pożarnej w Zakrzówku w dniu 03 sierpnia 2020r. ( poniedziałek )
od godziny 13:00 do godziny 19:00.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce prosimy o zachowanie środków ostrożności /przynosimy torby na żywność, długopis do podpisania, zachowujemy odległość, czekamy na swoją kolejkę w samochodzie, pomagamy starszym, samotnym. Stosujemy się do wszystkich zaleceń.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Odsłony: 570

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

Czytaj więcej

PAMIĘCI POLEGLYM W WALCE Z OKUPANTEM

Odsłony: 673

PAMIĘCI POLEGLYM W WALCE Z OKUPANTEM

W piątek 3 lipca 2020 roku odbyły się uroczystości  patriotyczne ku czci żołnierzy i dowódców zgrupowania BCh „Ośka”. W symbolicznym złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy udział wzięli kombatanci, przedstawiciele OSP w Kazanowie, Przewodniczący Rady Gminy w Kazanowie Pan Szymon Woliński, Sekretarz Gminy Pani Marianna Sulima na czele z Wójt Gminy Panią Teresą Pancerz - Pyrka oraz zaproszony Pan Zbigniew Gołąbek – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego.

Na cmentarzu parafialnym upamiętniono poległych, gdzie głos zabrała Pani Wójt Teresa Pancerz – Pyrka powitała zgromadzonych i podziękowała za obecność w tak ważnym dniu, parę słów ku czci żołnierzy i dowódców zgrupowania powiedział Pan Zbigniew Gołąbek. Delegacje złożyły kwiaty, zapalono znicze, oddając tym samym cześć wszystkim żołnierzom walczącym za wolność.

Czytaj więcej