Ruszają konsultacje projektu nowego programu ochrony powietrza

Odsłony: 510

Realizując obowiązek opracowania programu ochrony powietrza wynikający z implementacji do porządku prawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłoszonego 22 lutego 2018 r. dotyczącego skargi C-336/16, ale przede wszystkim w celu poprawy stanu powietrza na terenie województwa mazowieckiego oraz w celu ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń norm jakości powietrza, Zarząd Województwa Mazowieckiego przygotował projekt nowego programu ochrony powietrza, którego integralną częścią jest plan działań krótkoterminowych.

Program został opracowany ze względu na substancje, których stężenia przekroczyły normy w 2018 r.: pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, benzo(a)piren, i dwutlenek azotu (tylko w przypadku strefy aglomeracja warszawska).

Program dotyczy całego obszaru województwa mazowieckiego (4 stref łącznie: aglomeracji warszawskiej, miasta Płock, miasta Radom oraz mazowieckiej).

Oprócz zadań organów administracji publicznej w programie określone zostały obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska i osób fizycznych, w tym m.in. konieczność przekazywania informacji o wymianie źródeł ciepła (§20 i §21 uchwały, załączniki nr 6 i 11 do uchwały).

Czytaj więcej

INFORMACJA WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

Odsłony: 463

INFORMACJA

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, że zaprasza się  osoby, które otrzymały skierowania na żywność do Parafii Odechów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2019 o zgłaszanie się po jej odbiór do PSP w Zakrzówku w dniu 21.02.2020r. (piątek) w godz. od 1330 do 2000.

Utworzenie pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalkowie

Odsłony: 594

Utworzenie pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej
im. płk. Jana T. Sońty „Ośki” w Kowalkowie

Zrealizowane zdanie w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”. Gmina Kazanów dokonała wszelkich starań aby Nasze Szkoły były jak najlepiej wyposażone, zakończona przebudowa pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. płk. Jana T. Sońty „Ośki” w Kowalkowie.

Utworzenie pracowni językowej polegało na:
– robotach remontowo – montażowych;
– przygotowania odpowiedniej infrastruktury zasilającej dla tych urządzeń;
– zakupie dostawie i montażu mebli szkolnych oraz sprzętu informatycznego;

Całkowity kosz inwestycji 67.142,00 zł, dofinansowanie zadania w ramach programu 70,00 % tj. środki z budżetu Województwa Mazowieckiego 46.999,40 zł, wkład własny to 30 % tj. środki własne 20.142,60 zł.
Powstanie takiej pracowni podniosło jakość i dostępność kształcenia, oraz zwiększyło dostęp do nowoczesnego oprogramowania dla uczniów szkół podstawowych a także pomoc w rozwoju nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach oświatowych.

 

Czytaj więcej