Informacja - zwrot akcyzy dla rolników

Odsłony: 614

INFORMACJA
zwrot akcyzy dla rolników

Rolnik, który chce odzyskać w 2019 r. część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć do Wójta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych:

- wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
- rolnicy hodowcy bydła dokument z ARiMR zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

- ilość ha użytków rolnych x 100,00 zł
- średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła x 30,00 zł

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Czytaj więcej

Informacja

Odsłony: 491

INFORMACJA
WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, że zaprasza się wszystkie osoby, które otrzymały skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2018 o zgłaszanie się po jej odbiór do PSP w Zakrzówku w dniu 28.01.2019r. (poniedziałek) w godz. od 1330 do 2000.