Komisje w Radzie Gminy

KOMISJE RADY GMINY po zmianie od dnia 22 marca 2016r.

Komisja stała Rewizyjna w składzie:
1. Woliński Szymon – Przewodniczący
2. Barszcz Waldemar – członek
3. Pastuszka Jan – członek

Komisja stała Oświaty , Kultury, Zdrowia i Pomocy Socjalnej w składzie:
1. Senderowska Anna – Przewodniczący
2. Hernik Maria – członek
3. Matuska Krystyna – członek
4. Mularczyk Stanisław – członek
5. Korczak Barbara– członek

Komisja stała Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Przeciwpożarowa w składzie:
1. Szczepanowski Jan – Przewodniczący
2. Puton Piotr – członek
3. Dolega Bernard – członek
4. Wojtyniak Wiesław– członek
5. Głowacki Waldemar – członek


Komisja stała Rewizyjna w składzie:
1. Zbigniew Jaśkiewicz – Przewodniczący
2. Szczepanowski Jan – członek
3. Pastuszka Jan – członek

Komisja stała Oświaty , Kultury, Zdrowia i Pomocy Socjalnej w składzie:
1. Anna Senderowska – Przewodniczący
2. Maria Hernik – członek
3. Krystyna Matuska – członek
4. Stanisław Mularczyk – członek
5. Barbara Korczak – członek

Komisja stała Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Przeciwpożarowa w składzie:
1. Szymon Woliński – Przewodniczący
2. Piotr Puton – członek
3. Bernard Dolega – członek
4. Wiesław Wojtyniak – członek
5. Głowacki Waldemar – członek