INFORMACJA - WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

Odsłony: 34

INFORMACJA

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, że zaprasza się wszystkie osoby, które otrzymały skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2017 o zgłaszanie się po jej odbiór do PSP w Zakrzówku w dniu 17.01.2018r. (środa) w godz. od 14.30 do 20.00.

Orszak Trzech Króli - 2018

Odsłony: 212

P O D Z I Ę K O W A N I A

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kazanów!

Z całego serca dziękuję Państwu za udział w trzecim kazanowskim Orszaku Trzech Króli. Możemy być dumni, że 6 stycznia 2018 roku znaleźliśmy się w gronie 644 miejscowości w kraju i 16 za granicą, gdzie na placach i ulicach wiele osób głosiło radość z faktu Bożego Narodzenia.

Czytaj więcej

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Odsłony: 119

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn zm./ Wójt Gminy Kazanów ogłasza:

OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY KAZANÓW W ROKU 2018

Czytaj więcej

Michał Kupidura strażakiem miesiąca października 2017 na Mazowszu

Odsłony: 183

Odważny, wytrwały, opanowany, ale przede wszystkim zdolny do poświęceń. Taki jest strażak-bohater Michał Kupidura z Kazanowa. Bez chwili zastanowienia ruszył na pomoc trzem ofiarom wypadku drogowego. Za szybkie i profesjonalne działanie otrzymał tytuł „Strażaka miesiąca października 2017”. 12 grudnia 2017 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie nagrodę druhowi wręczyła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

Czytaj więcej