INFORMACJA

Odsłony: 424

INFORMACJA

Drogi Rolniku!

Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego!

Urząd Gminy w Kazanowie informuje:

Rolnik, który chce odzyskać w 2019 r. część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W terminie od 1 sierpnia  2019 r. do 31 sierpień 2019 r. należy złożyć do Wójta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych:

 • wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 • faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
 • rolnicy hodowcy bydła dokument z ARiMR zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

 • ilość ha użytków rolnych x 100,00 zł
 • średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła x 30,00 zł

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 października 2019 r. do 31 października 2019 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej informacji pod adresem https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

INFORMACJA

Odsłony: 645

INFORMACJA

 Wójt Gminy Kazanów informuje, że w związku z wykazaniem przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach wystąpienia suszy na terenie gminy Kazanów, można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku suszy rolniczej.

UWAGA! Według monitoringu suszy rolniczej prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, w chwili obecnej zagrożenie suszą na terenie gminy Kazanów występuje dla upraw: zbóż ozimych, zbóż jarych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, tytoniu, krzewów owocowych, warzywa gruntowe i roślin strączkowych.
Formularz wniosku można pobrać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa pok.nr 4 i 5 w Urzędzie Gminy Kazanów, ul. Plac Partyzantów 28, lub na stronie internetowej www.kazanow.pl

Wnioski wraz z załącznikami przyjmowane są w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Gminy Kazanów ul. Plac Partyzantów 28, pok. nr 4 i 5 lub pok. nr 8  w terminie do 2 sierpnia 2019 r.


UWAGA! Uprawy zebrane nie podlegają szacowaniu.

Do wniosku  należy dołączyć:
- Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.
- Kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga stada / paszporty.

Czytaj więcej

Inwestycje w gminie Kazanów

Odsłony: 477

Inwestycje w gminie Kazanów

Trwają prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w miejscowości Kowalków-Kolonia przy Publicznej Szkole Podstawowej im. płk. Jana T. Sońty „Ośki” w Kowalkowie. Planowane boisko o sztucznej nawierzchni o wymiarach 19x32 w jego skład wchodzą: boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, boisko do badmintona. Zamontowane zostaną piłkochwyty oraz powstaną chodniki z opaską, a także elementy małej architektury. Z obiektu sportowego uczniowie skorzystają już z początkiem nowego roku szkolnego.

Całkowity koszt inwestycji to 221 435,30 zł z czego środki finansowe pozyskane z Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 140 000,00 zł. Inwestycja realizowana jest w ramach operacji w zakresie poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Kompleks sportowy buduje firma ECOFORMA Hubert Wójcik z Kielc.

Czytaj więcej

Gmina Kazanów pozyskała kolejne dofinansowania

Odsłony: 473

W dniu 17 lipca 2019 roku  w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu podpisano umowy w ramach programów wsparcia z Województwa Mazowieckiego. W uroczystym podpisaniu umów ze strony naszej Gminy uczestniczyła Wójt Teresa Pancerz – Pyrka oraz Skarbnik Jadwiga Gąbka, ze strony województwa Mazowieckiego Wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz Radny Sejmiku Tomasz Śmietanka.

Podpisane umowy dotyczą dofinansowania w zakresie:

 1. „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Zakup i montaż elementów oświetlenia ulicznego drogi w miejscowości Miechów”.
 2. „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Zakup i montaż elementów oświetlenia ulicznego drogi w miejscowości Miechów - Kolonia”.
 • MAZOWSZE 2019” na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Zakup elementów ogrodzenia i ogrodzenie strażnicy OSP Zakrzówek”.
 1. „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzówek – Wieś gm. Kazanów”.
 2. Środki finansowej dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Osuchów, zwanej dalej „OSP” w zakresie remontu pomieszczenia oraz wymiany instalacji elektrycznej strażnicy.
 3. Środki finansowej dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej Kowalków, zwanej dalej „OSP” na zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowany na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP.

Wszystkie wnioski złożone przez Gminę Kazanów otrzymały dofinansowanie.

Czytaj więcej

Podpisanie Porozumienia - Czyste Powietrze na Ogrodowej

Odsłony: 620

W dniu 16 lipca 2019 roku Wójt Gminy Teresa Pancerz – Pyrka podpisała w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Porozumienie dotyczące programu „Czyste Powietrze” do którego gmina ma zamiar przystąpić. Porozumienie zakłada współpracę Gminy z WFOŚiGW, która będzie polegała na tym, że pracownicy Urzędu Gminy zostaną specjalnie przeszkoleni by pomagać mieszkańcom składać wnioski o dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne.

Czytaj więcej

INFORMACJA

Odsłony: 523

INFORMACJA

 Drodzy mieszkańcy!

Wójt Gminy informuje, iż od dnia 1 lipca 2019 r. zmianie ulegają wszystkie druki podatkowe składane przez podatników. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, informacja w sprawie podatku rolnego, informacja w sprawie podatku leśnego, a także deklaracja na podatek od nieruchomości, deklaracja na podatek rolny, deklaracja na podatek leśny zostają zastąpione ustawowymi jednolitymi wzorami, które będą obowiązywać w każdej gminie.

Czytaj więcej