INFORMACJA GOPS

Odsłony: 363

Szanowni Państwo,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie  informuje, że rozpoczęcie wydawania artykułów żywnościowych w ramach POPŻ Podprogram 2019 opóźni się o kilka miesięcy z przyczyn nie zależnych od organizacji wydających żywność

INFORMACJA GOPS

Odsłony: 358

INFORMACJA GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie przypomina o składaniu wniosków na świadczenie wychowawcze (500+), zasiłki rodzinne oraz dobry start (300+).

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500 + na nowych zasadach (bez dochodów na pierwsze dziecko) wraz z wyrównaniem od lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek do 30 września 2019 r.

Jeśli wniosek zostanie złożony dopiero po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Przypominamy również, że w wyniku nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, od 1 sierpnia 2019 r. świadczenie dobry start przysługuje także osobom, które uczą się w szkołach dla dorosłych oraz w szkołach policealnych. Wnioski na świadczenie dobry start można składać do 30 listopada 2019 roku