Gmina Kazanów pozyskała kolejne dofinansowania

Odsłony: 551

W dniu 17 lipca 2019 roku  w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu podpisano umowy w ramach programów wsparcia z Województwa Mazowieckiego. W uroczystym podpisaniu umów ze strony naszej Gminy uczestniczyła Wójt Teresa Pancerz – Pyrka oraz Skarbnik Jadwiga Gąbka, ze strony województwa Mazowieckiego Wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz Radny Sejmiku Tomasz Śmietanka.

Podpisane umowy dotyczą dofinansowania w zakresie:

  1. „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Zakup i montaż elementów oświetlenia ulicznego drogi w miejscowości Miechów”.
  2. „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Zakup i montaż elementów oświetlenia ulicznego drogi w miejscowości Miechów - Kolonia”.
  • MAZOWSZE 2019” na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Zakup elementów ogrodzenia i ogrodzenie strażnicy OSP Zakrzówek”.
  1. „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzówek – Wieś gm. Kazanów”.
  2. Środki finansowej dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Osuchów, zwanej dalej „OSP” w zakresie remontu pomieszczenia oraz wymiany instalacji elektrycznej strażnicy.
  3. Środki finansowej dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej Kowalków, zwanej dalej „OSP” na zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowany na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP.

Wszystkie wnioski złożone przez Gminę Kazanów otrzymały dofinansowanie.

Czytaj więcej

Podpisanie Porozumienia - Czyste Powietrze na Ogrodowej

Odsłony: 699

W dniu 16 lipca 2019 roku Wójt Gminy Teresa Pancerz – Pyrka podpisała w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Porozumienie dotyczące programu „Czyste Powietrze” do którego gmina ma zamiar przystąpić. Porozumienie zakłada współpracę Gminy z WFOŚiGW, która będzie polegała na tym, że pracownicy Urzędu Gminy zostaną specjalnie przeszkoleni by pomagać mieszkańcom składać wnioski o dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne.

Czytaj więcej

INFORMACJA

Odsłony: 611

INFORMACJA

 Drodzy mieszkańcy!

Wójt Gminy informuje, iż od dnia 1 lipca 2019 r. zmianie ulegają wszystkie druki podatkowe składane przez podatników. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, informacja w sprawie podatku rolnego, informacja w sprawie podatku leśnego, a także deklaracja na podatek od nieruchomości, deklaracja na podatek rolny, deklaracja na podatek leśny zostają zastąpione ustawowymi jednolitymi wzorami, które będą obowiązywać w każdej gminie.

Czytaj więcej

Boisko wielofunkcyjne Zakrzówek - Wieś

Odsłony: 740

Gmina Kazanów pozyskała dofinansowanie
z budżetu Województwa Mazowieckiego

 Gmina Kazanów pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „MIWIS MAZOWSZE 2019” na realizację zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzówku – Wieś gm. Kazanów”. Wysokość przyznania pomocy finansowej na realizację zadania wynosi 95 250 zł.

Pracownie językowe

Odsłony: 597

Gmina Kazanów pozyskała kolejne dofinansowanie
z budżetu Województwa Mazowieckiego

 Gmina Kazanów pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” na realizację zadania pn.: „UTWORZENIE PRACOWNI JĘZYKOWEJ”. Wysokość przyznania pomocy finansowej na realizację zadania wynosi  47000 zł.

PAMIĘCI POLEGLYM W WALCE Z OKUPANTEM

Odsłony: 685

W niedziele 7 lipca 2019 roku odbyły się uroczystości patriotyczne ku czci żołnierzy i dowódców zgrupowania BCh „Ośka”.

Uroczystość rozpoczęła się w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Kazanowie inscenizacją poetycko – muzyczną przytaczającą historię w wykonaniu młodzieży szkolnej z Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie pod okiem nauczycieli - opiekunów. Opiekunami grupy i koordynatorami inscenizacji poetycko – muzycznej wykonanej przez młodzież byli Pani Katarzyna Nędzi, Pani Monika Oleksiewicz i Pan Michał Pawlik.

W uroczystościach udział wzięli kombatanci, rodziny kombatantów, poczty sztandarowe, strażacy OSP Kazanów i OSP Osuchów, mieszkańcy Gminy, Radni Rady Gminy w Kazanowie na czele z wiceprzewodniczącym Panem Pawłem Kacą oraz zaproszeni goście: Starosta Powiatu Zwoleńskiego Pan Stefan Bernaciak z Przewodniczącym Rady Powiatu Zwoleńskiego Panem Piotrem Fiołkiem oraz Asystent Posła RP Leszka Ruszczyka Pan Dawid Ruszczyk, Pan Zbigniew Gołąbek – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego.

Po Mszy udano się na cmentarz parafialny i upamiętniono poległych pod pomnikiem, gdzie wysłuchano apelu poległych oraz zaśpiewano hymn. Wójt Gminy Teresa Pancerz – Pyrka powitała zaproszonych gości oraz wszystkich zebranych, podziękowała za obecność wszystkim którzy przybyli na uroczystość w tak ważnym dniu. Delegacje złożyły kwiaty, zapalono znicze, oddając tym samym cześć wszystkim żołnierzom walczącym za wolność.

Gospodarzem obchodów była Wójt Gminy Teresa Pancerz – Pyrka.

Czytaj więcej

Zapraszamy do współpracy przy opracowaniu Programu współpracy

Odsłony: 598

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współpracy przy opracowaniu Programu współpracy na 2020 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

Czytaj więcej