Kapliczka św. Jana Nepomucena

Odsłony: 781

Rozpoczynają się prace konserwatorskie kapliczki św. Jana Nepomucena

Figura św. Jana Nepomucena usytuowana w Osuchowie w gminie Kazanów nie tylko zdecydowanie wypięknieje, ale też zostanie zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych. Właśnie ruszyły tu prace konserwatorskie, które potrwają do końca listopada. Zadanie realizowane jest przy niemal stuprocentowym dofinansowaniu zewnętrznym.

Wybrano wykonawcę zadania

Kapliczka św. Jana Nepomucena jest unikalnym w skali regionu obiektem i zajmuje ważne miejsce na liście zabytków gminy Kazanów. Jej stan techniczny jest zły, dlatego samorząd gminy poczynił starania o dofinansowanie zewnętrzne na jej renowację. – Udało nam się pozyskać aż 98% dofinansowania na odnowienie kapliczki. Bardzo nas to cieszy, ponieważ obiekt był już mocno zniszczony. Liczne spękania, ubytki i zabrudzenia z pewnością nie dodawały mu uroku, a jest to ważny zabytek w naszej gminie. Wybraliśmy już wykonawcę zadania i właśnie ruszą prace konserwatorskie, które zakończą się jeszcze w tym roku – mówi Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Konserwację zabytku przeprowadzi firma Expance Sławomir Czapiewski z Piły. Koszt prac renowacyjnych został wyceniony na 108 tysięcy 240 złotych. Większość tej kwoty, bo aż 98% zostanie pokryta z dofinansowania zewnętrznego, które wyniesie 106 tysięcy 75 złotych. Środki zostały pozyskane z Rządowego Programu Ochrony Zabytków Polski Ład. Wkład własny gminy w realizację inwestycji wyniesie jedynie 2%.

Kapliczka odzyska dawny blask

Renowacja kapliczki prowadzona będzie na podstawie opracowanego programu prac konserwatorskich i określonego szczegółowego zakresu robót. Został on przedstawiony do zaakceptowania wojewódzkiemu mazowieckiemu konserwatorowi zabytków. Wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie konserwacji tego typu obiektów.

Kapliczka Osuchowie to unikalna w skali regionu słupowa, zadaszona figura św. Jana Nepomucena z XVIII wieku. Zwrócona jest do rzeki Modrzejowianki, mostu i rozległych tu łąk. Św. Nepomucen to ważna postać w kulturze katolickiej. Pełnił on funkcję spowiednika na dworze króla Czech Wacława IV. Jego konflikt z królem wynikał z odmowy ujawnienia tajemnicy spowiedzi królowej. Jego odwaga była powodem aresztowania. Jan Nepomucen był torturowany i finalnie został utopiony w Wetławie w maju 1393 roku. W 1721 roku został beatyfikowany, a 19 marca 1729 roku kanonizowany przez Benedykta XIII. Dziś jest on patronem jezuitów, Pragi, mostów, spowiedników, szczerej spowiedzi, dobrej sławy i tonących, a także orędownikiem podczas powodzi.

Czytaj więcej

Park w Kazanowie

Odsłony: 713

Trwają prace modernizacyjne w parku w Kazanowie

Park w Kazanowie powoli pięknieje. Wśród prowadzonych obecnie prac są nasadzenia klombów i porządkowanie zieleni, a wykonane zostały już utwardzone nawierzchnie z kostki brukowej. Jeszcze w październiku pojawi się tu energooszczędne oświetlenie, ławki, a także urokliwa fontanna. Miejsce zyska na atrakcyjności, stanie się ozdobą centrum Kazanowa i wspaniałym dopełnieniem dla wyremontowanego budynku Urzędu Gminy.   

Zielona wizytówka Kazanowa

Modernizacją parku zajmuje się firma P.W. „Arkada Dela” E. Dygas z Radomia. Koszt realizacji tego projektu wynosi 322 tysiące 260 złotych. Warto podkreślić, że prawie połowę kosztów pokryje dofinansowanie zewnętrzne, które wyniesie 145 tysięcy 980 złotych. Środki będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. – Prace w parku sprawnie posuwają się do przodu. Ułożono już ciągi piesze oraz utwardzenia pod ławki z kostki brukowej. To pierwsza tak duża modernizacja tego obszaru od wielu lat. Nasz park zdecydowanie zyskuje na atrakcyjności dzięki nowym nasadzeniom oraz odpowiedniej pielęgnacji istniejących roślin. Lada moment będziemy mogli także cieszyć się nowoczesnymi elementami małej architektury, które nadadzą miejscu odpowiedniego charakteru. Powstanie tu piękniejsza i bardziej funkcjonalna przestrzeń, swego rodzaju wizytówka Kazanowa – mówi Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Będzie piękny efekt prac

Zakres prac prowadzonych w parku w ramach modernizacji oprócz budowy chodników z kostki brukowej, obejmuje również nowe nasadzenia roślin: drzew, krzewów liściastych, a także pnących się po pergolach róż. Nie zapomniano o obsadzeniu kwietników bylinami, między innymi różnokolorowymi wrzosami, trawami i obficie kwitnącymi kwiatami, a także przesadzeniu i poddaniu pielęgnacji starych drzew liściastych. 

W efekcie końcowym pojawią się tu liczne elementy małej architektury. Na okrągłym klombie wyłożonym granitem stanie piękna, podświetlana fontanna. W całym parku zamontowane zostaną ławki z oparciem, kosze na śmieci oraz betonowe donice. Miejsce to zyska też energooszczędne oświetlenie typu LED. Park będzie piękną ozdobą centrum Kazanowa i wyremontowanego niedawno Urzędu Gminy, który usytuowany jest tuż obok terenu zielonego.

Park w miejscowosci Kazanow

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kazanowie została zakończona

Odsłony: 759

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kazanowie została zakończona – obiekt zyskał nowoczesne rozwiązania

Końca dobiegły prace budowlane realizowane w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kazanowie”. W ich efekcie obiekt wyposażono w instalacje przyjazne środowisku, takie jak pompa ciepła, czy panele fotowoltaiczne. Wymieniono też okna, ocieplono ściany i położono nowe pokrycie dachowe. Oprócz znaczącej poprawy estetyki, budynek stał się bardziej energooszczędny i ekonomiczny w utrzymaniu. 

Inwestycja z zewnętrznym wsparciem finansowym

Wykonawcą zadania było konsorcjum firm: SKADAR Arkadiusz Skawiński z Radomia i PHU SKADAR Dariusz Skawiński z Radomia. Wartość prac budowlanych oszacowano na kwotę 2 mln 24 tys. zł. – Zanim przystąpiliśmy do realizacji projektu, stan techniczny budynku pozostawiał wiele do życzenia. Doświadczaliśmy problemów związanych z utratą ciepła przez stare okna, nieefektywne ogrzewanie oraz wysokie koszty utrzymania obiektu, co stanowiło znaczne obciążenie dla gminnego budżetu. Wykonana termomodernizacja to krok naprzód w kierunku stworzenia przestrzeni, która jest nie tylko estetyczna i nowoczesna, ale także przyjazna środowisku i ekonomicznie efektywna. W wyniku przeprowadzonych prac udało się zminimalizować straty ciepła oraz zainstalować rozwiązania, takie jak pompa ciepła czy panele fotowoltaiczne, które będą służyły przez wiele nadchodzących lat – mówi Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Dofinansowane na realizację inwestycji wyniosło 735 tys. 816 zł. Środki pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i zostały przyznane w ramach Osi Priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza.

Energooszczędny efekt prac budowlanych

Zakres prac poza wymianą okien objął także modernizację systemu ogrzewania poprzez montaż pompy ciepła z rozdziałem i opomiarowanie instalacji centralnego ogrzewania. Pojawiła się tu nowa instalacja CO, grzejniki wyposażone w termostaty, a elektryczne podgrzewacze wody zastąpiono zasilanymi z instalacji fotowoltaicznej. Dodatkowo ściany zewnętrzne, piwniczne oraz stropodach budynku zostały odpowiednio ocieplone. Przeprowadzono również modernizację pokrycia dachowego i oświetlenia, wymieniając je na energooszczędne oprawy LED. Na dachu obiektu zostały zamontowane panele fotowoltaiczne, a przy wejściu platforma dla osób niepełnosprawnych. - Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu. Firmom wykonawczym za profesjonalizm i dotrzymanie terminów, Zarządowi Województwa za wsparcie finansowe oraz pracownikom Urzędu i mieszkańcom za cierpliwość i wyrozumiałość dla utrudnionych warunków pracy podczas remontu – podsumowuje wójt.

Czytaj więcej

Gmina Kazanów kontynuuje walkę z azbestem dzięki kolejnemu dofinansowaniu

Odsłony: 549

Gmina Kazanów kontynuuje walkę z azbestem dzięki kolejnemu dofinansowaniu

Samorząd gminy Kazanów może się pochwalić kolejnym sukcesem w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska oraz zdrowia mieszkańców. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozyskano dofinansowanie w kwocie 36 tysięcy złotych na usuwanie materiałów zawierających azbest.

Znaczące środki zewnętrzne

Głównym celem działań samorządu gminy Kazanów dotyczących utylizacji azbestu jest nie tylko ochrona środowiska, ale przede wszystkim dbałość o zdrowie mieszkańców. – Nie od dziś wiadomo, że azbest nosi miano cichego zabójcy. Jego włókna prowadzą do wielu poważnych chorób. Dlatego tak ważny jest bezpieczny odbiór materiałów zawierających azbest i ich utylizacja, a to przecież kosztuje. Chcemy wspierać mieszkańców w pozbywaniu się tych problematycznych materiałów stale wyszukując programów dofinansowań zewnętrznych. Bardzo nas cieszy fakt, że w tym roku już po raz drugi udało nam się pozyskać wsparcie finansowe na te działania – mówi Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Samorząd gminy Kazanów pozyskał 36 tysięcy złotych na dofinansowanie działań w tym zakresie. Co ważne, nie jest to pierwszy raz, gdy skorzystano ze wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wcześniej, w bieżącym roku uzyskano dofinansowanie w kwocie 34 tysiące 817 złotych. Dzięki tym pieniądzom udało się usunąć aż 89 ton szkodliwych materiałów zawierających azbest.

Tony azbestu już zutylizowane

Od 2019 roku, kiedy to gmina Kazanów rozpoczęła działania w kierunku eliminacji azbestu, zutylizowano łącznie 438 ton tego niebezpiecznego materiału. W ciągu tych lat, dzięki skutecznemu pozyskiwaniu funduszy, udało się zdobyć dofinansowanie na łączną kwotę 166 tysięcy 388 złotych.

Powyższe liczby pokazują konsekwentne i skuteczne działania samorządu gminy w zakresie ochrony środowiska. Usuwanie materiałów zawierających azbest jest nie tylko korzystne dla środowiska, ale przede wszystkim ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia mieszkańców. Gmina Kazanów kontynuuje swoją misję w tym zakresie, a kolejne dofinansowania są dowodem na to, że jest to działanie rozpoznawane i doceniane przez instytucje wojewódzkie. Dzięki temu mieszkańcy mogą czuć się bezpieczniej, wiedząc, że gmina aktywnie dba o ich dobro.