WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

Odsłony: 409

INFORMACJA

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, że zaprasza się wszystkie osoby, które otrzymały skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2017 o zgłaszanie się po jej odbiór do PSP w Zakrzówku w dniu 07.05.2018r. (poniedziałek) w godz. od 14:00 do 20:00.

Zaproszenie na konferencję

Odsłony: 432

zaproszenie konf

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zwoleniu zaprasza dyrektorów, pedagogów, nauczycieli, rodziców oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na konferencję:

„Zrozum mnie - świat widziany oczami dziecka z niepełnosprawnością”,
która odbędzie się dnia 24.04.2018 r. o godzinie 12:30 w sali konferencyjnej

Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu (nowy budynek, wejście od ulicy Sienkiewicza)

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Odsłony: 607

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”

9 marca 2018r. w Urzędzie Gminy Kazanów odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Konkurs dotyczył dwóch grup wiekowych. Brały w nim udział uczniowie z PSP Kaznów, PSP Kowalków, PSP Zakrzówek oraz klasy VII ze szkół podstawowych z terenu gminy , a także uczniowie z PG z Kazanowa.

Konkursem przewodniczył mł. bryg. Pan Marcin Płacha - przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu oraz Komendant Gminny Adam Dąbrowski natomiast osobą organizującą konkurs ze strony Urzędu Gminy był inspektor Adam Kałdonek.

Konkurs składał się z dwóch etapów część pisemnej i ustnej.

Rozstrzygnięcie wyników przedstawiało się w następujący sposób:

Czytaj więcej

76 rocznica zamordowania mieszkańców Kazanowa i okolic

Odsłony: 655

Uroczyste obchody 76 rocznicy zamordowania mieszkańców Kazanowa i okolic w czasie II Wojny Światowej

W dniu 18 marca 2018 roku w gminie Kazanów obchodzono 76 rocznicę egzekucji mieszkańców Kazanowa i okolic – wydarzenie to miało miejsce w dniu 18 marca 1942r.

Uroczystość rozpoczęła się w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Kazanowie występem słowno - muzycznym dzieci i młodzieży z Zespołu Placówek Oświatowych z Kazanowa zorganizowanym pod okiem nauczycieli z ZPO Kazanów. Następnie ksiądz proboszcz Marian Dybalski odprawił uroczystą Mszę Świętą w intencji zamordowanych, poległych oraz zaginionych mieszkańców Kazanowa w czasie II wojny światowej. W uroczystościach uczestniczyli: rodziny pomordowanych, przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego, Weterani Walk o Niepodległość reprezentowani przez przedstawicieli Związków Kombatantów , przedstawiciele Samorządu Powiatowego, Samorządu Gminnego na czele z Panią Wójt Teresą Pancerz - Pyrka, strażacy, mieszkańcy Kazanowa i okolic. Po Mszy Świętej wszyscy udali się pod pomnik pomordowanych aby uczcić pamięć i złożyć wieńce.

Wójt Gminy Kazanów Teresa Pancerz – Pyrka powitała zaproszonych gości oraz wszystkich zebranych , podziękowała za obecność w tak ważnym dniu, wszystkim którzy przybyli na uroczystość oraz przybliżyła historię obchodzonej rocznicy. Minutą ciszy uczczono pamięć poległych. Następnie poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.

Czytaj więcej