Konsultacje społeczne pożytek publiczny

Odsłony: 269

Ogłoszenie

Konsultacje społeczne – pożytek publiczny

Ogłoszenie

Wójt Gminy Kazanów zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu programu współpracy Gminy Kazanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 Klubami sportowymi, mieszkańcami, radnymi, organizacjami społecznymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE W RAMACH PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Odsłony: 318

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE W RAMACH PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Wójt Gminy Kazanów zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na spotkanie organizowane przez Ministerstwo Środowiska w sprawie rządowego programu "Czyste powietrze" poświęcone możliwości pozyskania dopłat na wymianę pieca i termomodernizację budynku.
Spotkanie odbędzie się w dniu 17 października 2018 r. /środa/ o godz. 18.00 Szkoła Podstawowa w Kazanowie ul. Kościelna 50a, 26-713 Kazanów.

WAŻNA INFORMACJA

Odsłony: 224

WAŻNA INFORMACJA

Jesteśmy po zmianie centrali telefonicznej,

w związku z tym zmieniły się numery kontaktowe do poszczególnych referatów.

numery tel