Kolonie letnie nad morzem w miejscowości Łazy!

Odsłony: 252

Kolonie letnie nad morzem w miejscowości Łazy!

Wakacje to wymarzony czas wypoczynku głównie dla dzieci i młodzieży. Jak co roku uczniowie naszych szkół w wieku od 7 – 16 lat mają możliwość skorzystania z zorganizowanej formy wypoczynku w postaci wyjazdu na kolonie letnie.

Pragniemy poinformować, że obecnie w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu trwają zapisy na kolonie letnie nad morze do miejscowości Łazy. Termin wypoczynku: 15 – 26 sierpień.
Uczestnikami kolonii mogą być nie tylko dzieci i młodzież, których co najmniej jedno z rodziców bądź opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Koszt wypoczynku dla tych dzieci wynosi 550 zł. Na kolonie wyjechać mogą również dzieci, których rodzice nie posiadają ubezpieczenia w KRUS-ie. Opłata wówczas wynosi 1300 zł.

„Pamiętamy”

Odsłony: 586

1 lipca odbyły się uroczystości patriotyczne ku czci żołnierzy i dowódców zgrupowania BCh „Ośka”. Inscenizacja poetycko – muzyczna w wykonaniu młodzieży ZPO w Kazanowie rozpoczęła uroczystą Mszą Świętą celebrowaną przez proboszcza parafii Kazanów Ks. Mariana Dybalskiego. W uroczystościach udział wzięli kombatanci, rodziny kombatantów, poczty sztandarowe, strażacy OSP Kazanów i Kowalków, mieszkańcy Gminy, Radni Rady Gminy w Kazanowie na czele z przewodniczącym Pawłem Jamką, Radny Rady Powiatu Zwoleńskiego Pan Bogusław Bernaciak oraz zaproszeni goście: Pan Leszek Ruszczyk poseł na Sejm, Pan Zbigniew Gołąbek Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Czytaj więcej

Szkody w uprawach rolnych

Odsłony: 369

Kazanów, 04.07.2018

INFORMACJA

Informuję ,że Rolnicy, którzy ponieśli straty w związku z wystąpieniem suszy na terenie Gminy Kazanów mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2018 roku do tutejszego Urzędu piętro I pok. Nr 8 /sekretariat/

Do wniosku producent rolny dołącza:
– Kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie na 2018 r. w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego
– Kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)
– Wniosek musi być zgodny z zadeklarowanymi powierzchniami do dopłat bezpośrednich.
– Równocześnie informujemy że możliwość zakwalifikowania uprawy do szacowania zależy od kategorii gleby (mapa kategorii gleb dostępna jest na stronie internetowej IUNG).

Wnioski można pobrać na stronie internetowej www.kazanow.pl lub w Urzędzie Gminy Kazanów pok. Nr 8.

Wójt Gminy
Teresa Pancerz-Pyrka

Kazanów dnia 04 lipca 2018 r.

Wniosek o oszacowanie szkód do pobrania
Informacja dla producentów rolnych składających wniosek

„Dobry Start” 300 dla ucznia

Odsłony: 568

dobry start

„Dobry Start” 300 zł dla ucznia

Świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł jednorazowo, przysługiwać będzie na każde dziecko – bez względu na dochody rodziców.

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.

Czytaj więcej

Gmina Kazanów pozyskała kolejne dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego

Odsłony: 406

Gmina Kazanów pozyskała kolejne dofinansowania
z budżetu Województwa Mazowieckiego

21 czerwca 2018r. odbyło się uroczyste podpisanie umów związanych z „Mazowieckim Instrumentem Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”. Gmina Kazanów otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na dwa zadania tj. wykonanie węzłów sanitarnych w budynku strażnicy ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Dębnica oraz utworzenie placu zabaw w miejscowości Wólka Gonciarska. Gmina Kazanów otrzymała po 10 000 zł. dofinansowania na każde z zadań w formie dotacji.

MIAS MAZOWSZE 2018

Nowe odcinki dróg oddane do użytku

Odsłony: 605

Nowe odcinki dróg oddane do użytku

W dniu 7 czerwca został odebrany nowy odcinek drogi wykonany w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrówka na długości 369 m.b.”

W dniu 15 czerwca odbyły się odbiory dwóch odcinków dróg , a mianowicie w ramach zadania pn.”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda” na odcinku 586 mb oraz zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalków Kolonia na długości 772 m.b.

W związku z przyznanymi przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dotacjami ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wójt Gminy Kazanów Teresa Pancerz – Pyrka wraz ze skarbnik Jadwigą Gąbka podpisały umowę na dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalków Kolonia”. Gmina Kazanów z budżetu Województwa Mazowieckiego otrzymała 100 000 zł dofinansowania w formie dotacji.

Czytaj więcej