Rada Gminy

Skład Rady Gminy po zmianie od dnia 28 lutego 2016r.:

1. Dolega Bernard
2. Głowacki Waldemar
3. Barszcz Waldemar
4. Hernik Maria
5. Jamka Paweł
6. Korczak Barbara
7. Matuska Krystyna
8. Mularczyk Stanisław
9. Pastuszka Jan
10. Puton Piotr
11. Senderowska Anna
12. Szczepanowski Jan
13. Wojtyniak Wiesław
14. Wlazłowska Lucja
15. Woliński Szymon


Wykaz radnych Rady Gminy w Kazanowie
Kadencja 2014 - 2018

1. Jamka Paweł – Przewodniczący Rady Gminy
2. Wlazłowska Lucja – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
3. Dolega Bernard
4. Głowacki Waldemar
5. Hernik Maria
6. Jaśkiewicz Zbigniew Stanisław
7. Korczak Barbara
8. Matuska Krystyna
9. Mularczyk Stanisław
10. Pastuszka Jan
11. Puton Piotr
12. Senderowska Anna Zdzisława
13. Szczepanowski Jan
14. Wojtyniak Wiesław Adam
15. Woliński Szymon