INFORMACJA KDR

Odsłony: 326

INFORMACJA

W dniu 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie przepis dający możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny tym rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazanowie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00.

Istnieje także możliwość składania ww. wniosków oraz dokumentów drogą elektroniczną, wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego ds. rodziny (Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, PIU Emp@tia), dostępnym pod adresem: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina

Komunikat dot. dowodów osobistych

Odsłony: 301

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Kazanów informuje, że w piątek 1 marca br. od godziny 1200 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Od tego momentu do końca godzin otwarcia urzędu, nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosków o dowód osobisty oraz wydania już spersonalizowanego dowodu. Wnioski o dowód w dniu 1 marca można składać maksymalnie do godz. 1130.

Zapraszamy dzieci do udziału w 9. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

Odsłony: 332

Zapraszamy dzieci do udziału w 9. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”

Już po raz dziewiąty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który w 2019 roku przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje’’. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Czytaj więcej