INFORMACJA GOPS

Odsłony: 287

Szanowni Państwo,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie  informuje, że rozpoczęcie wydawania artykułów żywnościowych w ramach POPŻ Podprogram 2019 opóźni się o kilka miesięcy z przyczyn nie zależnych od organizacji wydających żywność

INFORMACJA GOPS

Odsłony: 279

INFORMACJA GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie przypomina o składaniu wniosków na świadczenie wychowawcze (500+), zasiłki rodzinne oraz dobry start (300+).

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500 + na nowych zasadach (bez dochodów na pierwsze dziecko) wraz z wyrównaniem od lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek do 30 września 2019 r.

Jeśli wniosek zostanie złożony dopiero po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Przypominamy również, że w wyniku nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, od 1 sierpnia 2019 r. świadczenie dobry start przysługuje także osobom, które uczą się w szkołach dla dorosłych oraz w szkołach policealnych. Wnioski na świadczenie dobry start można składać do 30 listopada 2019 roku

Zakup nowych ubrań typu NOMEX oraz drabin pożarniczych

Odsłony: 260

W czwartek 12 września Pani Wójt Teresa Pancerz – Pyrka wraz ze Skarbnik Gminy Panią Jadwigą Gąbka podpisały kolejne dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup nowych ubrań typu NOMEX oraz drabin pożarniczych”. Przyznana kwota dotacji 26.607,00 zł. Zakup nowego sprzętu dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ułatwi prowadzenie akcji.

podpisanie umowy na zakup ubran NOMEX

Dożynki 2019

Odsłony: 609

W niedzielę 1 września 2019 r. na terenie kompleksu sportowo - wypoczynkowego w Zwoleniu odbyły się XXI Dożynki Powiatowe 2019 Gminę Kazanów reprezentowały następujące osoby:

Rolę Starosty Powiatowego pełnił Pan Adam Puton zam. Kopiec.

Starościna Gminna Dożynek - Pani Anna Szczepanowska zam. Miechów.

Starosta Gminny Dożynek: Pan Piotr Skórkiewicz zam. Niedarczów Dolny - Kolonia.

Stoisko dożynkowe wykonała Pani Beata Przepiórka – Kazanowianki znad Iłżanki.

Wieniec Dożynkowy wykonała – Pani Teresa i Pan Tadeusz Zych zam. Kazanów.

Wykonawcą chlebów dożynkowych była Piekarnia Głód Helena i Ryszard S.C. msc. Kazanów.

Podczas Dożynek zostali wyróżnieni rolnicy i osoby pracujący na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi. Odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z gminy Kazanów uhonorowany został Pan Piotr Leszek Rzepa zam. Osuchów. Pan Adam Puton zdobył również I miejsce w „Powiatowym Konkursie Producentów Rolnych 2019”. V miejsce w Konkursie na najestetyczniejszą miejscowość zdobył Kroczów Większy reprezentowany przez Pana Sołtysa Mieczysława Pająka.

Czytaj więcej