Filmy edukayjne

Odsłony: 154

Film "Mazowieckie rezerwaty przyrody" https://www.youtube.com/watch?v=6Ma_xbBBuKQ&t=

Ile jest rezerwatów w województwie mazowieckim? Który z nich jest najmniejszy, a który największy? Jakie zwierzęta znajdują schronienie w rezerwatach? Co każdy z nas może zrobić, aby przyczynić się do ochrony tych najcenniejszych obszarów? O tym wszystkim mowa w filmie "Mazowieckie rezerwaty przyrody".

Autor filmu: Sławomir Wąsik.

Film zrealizowany w ramach projektu "Mazowieckie rezerwaty przyrody" na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl.

Film "Wyspy szczęśliwe" https://www.youtube.com/watch?v=c7oJesgGmg4

"Każda wyprawa jest inna, każda to inne doznania, inne przeżycia i emocje. Chcielibyśmy, żeby ta, którą teraz proponujemy, też była szczególna, na swój sposób niezwykła, jedyna. Odwiedzimy z kamerą miejsca znane, bliskie - rezerwaty przyrody znajdujące się w Warszawie i w jej najbliższym sąsiedztwie. Przeistoczymy się w tropicieli, obserwatorów i przyrodników. Miejmy świadomość, że choć patrzymy na tak wiele, to w każdej chwili dzieje się tam, w tych miejscach, po tysiąckroć więcej, piękniej, ciekawiej."  - Fragment komentarza filmu "Wyspy szczęśliwe".

Autor filmu: Sławomir Wąsik.

Film  zrealizowany na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, w ramach projektu "Mazowieckie rezerwaty przyrody".

Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Boisko wielofunkcyjne przy PSP w Zakrzówku

Odsłony: 354

Boisko wielofunkcyjne przy PSP w Zakrzówku oddane do użytku

22 listopada 2019 roku odbył się uroczysty odbiór boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzówku – Wieś. Dyrektor Szkoły Pani Małgorzata Gazda podziękowała w imieniu swoim i społeczności lokalnej za powstanie tej inwestycji jaką jest boisko o sztucznej nawierzchni, na które najbardziej i z dużą cierpliwością czekały dzieci.

Pani Dyrektor powitała zaproszonych gości: Wójt Gminy Panią Teresę Pancerz – Pyrka, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Szymona Wolińskiego wraz z Wiceprzewodniczącym Panem Pawłem Kaca, Radnych Rady Gminy, sołtysów, rodziców, uczniów i nauczycieli PSP w Zakrzówku, a także mieszkańców.

Atmosferę piątkowej pogody rozgrzał pokaz taneczny w wykonaniu uczniów, który bardzo podobał się wszystkim zgromadzonym. Nie zabrakło  oklasków i uśmiechów.

Poświęcenia boiska dokonał ks. Marian Dybalski proboszcz parafii Kazanów, oraz ks. Marcin Rębiś wikary parafii Odechów. Po poświęceniu obiektu sportowego Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, Dyrektor Szkoły, Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego przcieli wstęgę.

Zakończone zadanie pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzówku – Wieś gm. Kazanów”.

Boisko o wymiarach 29,0 x 44,0 o sztucznej nawierzchni na warstwach nośnych podbudowy. W jego skład wchodzą: boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, boisko do badmintona. Zamontowane zostały piłkochwyty oraz powstały chodniki. W ramach zrealizowanej inwestycji „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” powstał w strefie przyszkolnej nowoczesny obiekt, umożliwiający prowadzenie zajęć sportowych w zakresie wielu popularnych dyscyplin sportowych. Wpłynie to znacznie na efektywność prowadzonych zajęć dydaktyczno – sportowych co powinno się przełożyć w dużej perspektywie czasowej na poprawę kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz osób starszych, które również będą miały możliwość korzystania z tego obiektu. Obiekt ten ma również duże znaczenie dla lokalnej społeczności, jest ogólnodostępny, z którego mogą korzystać wszyscy zainteresowani. Z pewnością pozytywnie wpłynie na integrację społeczności lokalnej, po przez wspólne uprawianie sportu.

Całkowity koszt inwestycji 434.078,07 zł, pozyskane środki z budżetu Województwa Mazowieckiego to 95.250,00 zł.

Czytaj więcej

Nowa kotłownia w budynku Urzędu Gminy

Odsłony: 291

Nowa kotłownia w budynku Urzędu Gminy

Zakończone zadanie pod nazwą „Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Kazanowie z węglowej na olejową”. Prace polegały na przeprowadzeniu robót budowlanych, remontowych, instalacyjnych i elektrycznych w istniejącej kotłowni oraz pomieszczeniu składowania węgla w budynku Urzędu Gminy dostosowując te pomieszczenia na potrzeby nowej kotłowni z kotłem olejowym, obiegiem grzewczy, zbiornikami oleju oraz całą infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania. Wykonawcą robót była firma SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach Sp. Komandytowa z Radomia reprezentowana przez Pana Grzegorza Lipka. Inspektorem nadzoru inwestorskiego był Pan Adam Sztal.

Koszt przedsięwzięcia 245.132,31 zł. Powyższa modernizacja miała na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

Czytaj więcej

Ogrodzenie strażnicy OSP Zakrzówek

Odsłony: 227

Ogrodzenie strażnicy OSP Zakrzówek

Kolejne wsparcie z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSE 2019 na zadanie pod nazwą „Zakup elementów ogrodzenia i ogrodzenie strażnicy OSP Zakrzówek” zrealizowane i oddane do użytku.

Czytaj więcej

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Odsłony: 230

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Miechów i Miechów – Kolonia

„Zakup i montaż elementów oświetlenia ulicznego dróg w miejscowości Miechów i Miechów – Kolonia”. Zrealizowany i oddany do użytku, dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSE 2019

Czytaj więcej

Pasowanie na przedszkolaka

Odsłony: 346

Pasowanie na przedszkolaka

Pasowanie na przedszkolaka to bardzo ważna i wyjątkowa uroczystość, która w gminie Kazanów odbyła się po raz pierwszy 8 listopada 2019 r. w przedszkolu w Kowalkowie. Dwie grupy:  maluszki 3 i 4 latki tzw. „MOTYLKI” oraz starszaki 5 i 6 latki w tak niecodziennym dla nich dniu wykazały się ogromna odwagą i przygotowaniem. Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym w wykonaniu dzieci, które przygotowała Pani Karolina Pastuszka – wychowawczyni  maluszków. Dla najmłodszych było to ogromne przeżycie, ale trzymały się bardzo dzielnie. Z uśmiechami na twarzach recytowały wierszyki i śpiewały piosenki otrzymując gromkie brawa.  Dla większości dzieci był to pierwszy, bardzo ważny występ. Po części artystycznej nastąpił akt pasowania, czyli dotknięcie ramienia każdego przedszkolaka ogromną kredką przez Panią Dyrektor Barbarę Rutkowską. Panie wychowawczynie Karolina Pastuszka i Teresa Kowalczyk wręczyły pamiątkowe medale i dyplomy pasowania na przedszkolaka oraz upominki. Nie zabrakło również ciepłych słów od Pani Dyrektor Barbary Rutkowskiej oraz ważnego gościa jakim była Wójt Gminy Kazanów Teresa Pancerz -Pyrka. Gdy emocje już opadły - dzieci i rodzice odetchnęli z ulgą, że wszystko się udało, wtedy można było udać się  na słodki poczęstunek. Dla przedszkolaków było to niewątpliwie wielkie przeżycie, niezapomniany dzień pełen emocji i miłych wrażeń, a dla rodziców powód do dumy i zadowolenia ze swoich pociech.

Czytaj więcej