ZASADY UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Odsłony: 232

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Pomoc materialna przysługuje:

1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…) – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Czytaj więcej

Odbiór dróg

Odsłony: 359

Odbiór dróg :
1.    Przebudowa drogi gminnej na dł. 510 mb w miejscowości Osuchów
2.    Przebudowa drogi gminnej na dł. 460 mb w miejscowości Ostrownica Wieś (Przydatki)
3.    Przebudowa drogi gminnej na dł. 267 mb w miejscowości Ostrownica Wieś (Przydatki)
4.    Przebudowa drogi gminnej na dł. 870 mb w miejscowości Ostrownica Kolonia (Warszawka)
5.    Przebudowa drogi gminnej na dł. 505 mb w miejscowości Ostrownica Kolonia (Rochalina)

Czytaj więcej

„ZABAWA ŁĄCZY POKOLENIA” - Galeria

Odsłony: 474

Festyn w Kazanowie

Wzorem lat ubiegłych w stolicy naszej gminy odbył się festyn, któremu przyświecało hasło ,,Zabawa łączy pokolenia”. Impreza obfitowała w różnego rodzaju atrakcje. Uroczystość rozpoczęła się polonezem zgodnie ze staropolskim zwyczajem w wykonaniu dzieci z oddziału przedszkolnego ,,Jagódki” z PSP w Kazanowie. Na program artystyczny składały się występy uczniów szkół podstawowych z terenu gminy. Młodsi artyści zachwycili publiczność tańcem, wierszem, piosenką oraz scenkami kabaretowymi. Uroczystość uświetniły popisy wokalne zespołów ludowych: ,,Sobótki” z Czarnolasu, kapeli męskiej ,,Kompany” oraz chluby naszej kazanowskiej ziemi - ,,Kazanowianek znad Iłżanki”.

Czytaj więcej

Informacja GOPS

Odsłony: 258

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie  informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+) i fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2017/2018 będą wydawane i przyjmowane od 1 sierpnia 2017r.

Wnioski można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazanowie, pok.11 w godz. 7:30-15:00, za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów oraz drogą elektroniczną za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego emp@tia (empatia.mpips.gov.pl), Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (pue.zus.pl), systemu teleinformatycznego banków krajowych świadczących usługi, profil zaufany.

Czytaj więcej

Ogłoszenie GOPS

Odsłony: 272

prog oper pomoc zywnosciowa

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Kazanów zaprasza wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017 o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazanowie w terminie do 25.08.2017r. w  celu otrzymania skierowania na w/w pomoc.

Czytaj więcej

20 lipca ruszyły konsultacje mazowieckiej uchwały antysmogowej

Odsłony: 236

Na podstawie art. 96 ust. 1 i 5 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały sejmiku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów dotyczących eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw („uchwały antysmogowej”) i kieruje projekt do konsultacji społecznych.
 
Uchwała antysmogowa dla Mazowsza ma wejść w życie 1 listopada tego roku. 20 lipca ruszyły konsultacje społeczne projektu. Celem jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji z pieców i kotłów.

Czytaj więcej