Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kazanów w 2020 roku

Odsłony: 1015

Ogłoszenie nr 625176-N-2019 z dnia 2019-11-20 r.

Urząd Gminy w Kazanowie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kazanów w 2020 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Czytaj więcej

Sukcesywne dostawy oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020

Odsłony: 524

ZNAK: RGK-PN-271.04.2019                                                             Kazanów  2019.10.03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych     

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie Sukcesywne dostawy oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020

Opis zamówienia:                                                     

Sukcesywne dostawy oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020

Informacja o zamówieniu

Zamawiający:

Gmina Kazanów ul. Plac Partyzantów 28  tel. (48) 386 49 10 , fax: (48) 386 49 25

Adres strony internetowej : www.kazanow.pl

Czytaj więcej