Ogłoszenie o przetargu na odpady

Odsłony: 1074

GMINA KAZANÓW
RGK-PN-271/2/2018

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam. publicznych

Wójt Gminy
Kazanów
z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów
ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów
tel. (048) 6766033 Fax. 6766055
(e-mail) sekretariat @ kazanow.pl
www.kazanow.pl

ogłasza nieograniczony przetarg na wykonanie usługi w zakresie:
,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów w roku 2019,,

Czytaj więcej

Przetarg olej opałowy

Odsłony: 1020

Kazanów 2018.09.06

ZNAK: GPI.271.9.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych     

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dostaw oleju opałowego

Opis zamówienia:                                                     

Sukcesywne dostawy oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019

Czytaj więcej

Przetarg na opał

Odsłony: 957

Kazanów 2018.09.06

ZNAK: GPI.271.10.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dostaw opału tj. węgiel kostka, węgiel orzech, ekogroszek, miał na sezon grzewczy 2018/2019.

Opis zamówienia:                                                      

Sukcesywne dostawy opału tj. węgiel kostka , węgiel orzech , ekogroszek , miał  na sezon grzewczy 2018/2019

Czytaj więcej