Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wodociąg

Odsłony: 1540

GMINA KAZANÓW
RGK-PN-271.2.2018

 

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam. publicznych

Wójt Gminy
Kazanów
z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów
ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów
tel. (048) 6766033 Fax. 6766055
(e-mail) sekretariat @ kazanow.pl
www.kazanow.pl

ogłasza nieograniczony przetarg na wykonanie usługi w zakresie:
 A. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,WODOCIĄG – NIEDARCZÓW,,.
 B. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,WODOCIĄG –ZAKRZÓWEK,, GMINA KAZANÓW.

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda

Odsłony: 1400

ZNAK: GPI.271.6.2018
Kazanów 2018.02.21

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:
„ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda” obejmujący zakres robót : - 1. Roboty przygotowawcze, 2.Podbudowa , 3.Nawierzchnia jezdni, 4.Roboty wykończeniowe

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450111W na długości 369 mb w miejscowości Ostrówka

Odsłony: 1400

ZNAK: GPI.271.5.2018
Kazanów 2018.02.21

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:
„ Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450111W na długości 369 mb w miejscowości Ostrówka” obejmujący zakres robót : - 1. Roboty przygotowawcze, 2. Podbudowa , 3. Nawierzchnia jezdni 4. Pobocza , 5.Oznakowanie

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450109W na długości 970 mb w miejscowości Ostrownica Kolonia

Odsłony: 1267

ZNAK: GPI.271.4.2018
Kazanów 2018.02.21

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:
„ Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450109W na długości 970 mb w miejscowości Ostrownica Kolonia” obejmujący zakres robót : - 1. Roboty przygotowawcze, 2.Odwodnienie 3. Podbudowa , 4. Nawierzchni jezdni 5. Pobocza , 6. Oznakowanie

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450128W na długości 772 mb w miejscowości Kowalków Kolonia

Odsłony: 1335

ZNAK: GPI.271.3.2018
Kazanów 2018.02.21

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:
„ Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450128W na długości 772 mb w miejscowości Kowalków Kolonia ” obejmujący zakres robót : - 1. Roboty przygotowawcze, 2.Odwodnienie 3. Podbudowa , 4. Nawierzchni jezdni 5. Pobocza , 6. Oznakowanie

Czytaj więcej

Przetarg na budowę wodociągu

Odsłony: 1591

GMINA KAZANÓW
RGK- PN-271. 1. 2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zam. Publicznych.

Wójt Gminy
Kazanów
z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów
ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów
tel. 48/6766033 fax.48/6766055
e-mail; sekretariat@kazanow.pl
www.kazanow.pl

ogłasza nieograniczony przetarg na roboty budowlane w zakresie:

,,Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami w miejscowościach: Wólka Gonciarska , Kowalków Kolonia , Kowalków Wieś , Borów , Dębniak , Ruda , gmina Kazanów w ramach inwestycji ,,WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA,, w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania – IV etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowościach : Kowalków Kolonia , Dębniak ,, .

Czytaj więcej