Przetarg na dostawę oleju

Odsłony: 853

Kazanów, dnia 18.09.2017 r.

 

 

GPI. 271.19.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Dostawa oleju opałowego na okres 15.10.2017 r. -15.04.2018 r. do Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie ul. Kościelna 50
- kotłownia przy  Publicznej Szkole Podstawowej w Kazanowie ul. Kościelna 50
- kotłownie przy Publicznym Przedszkolu , Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie ul. Zwoleńska 21

Czytaj więcej

Ogłoszenie przetargu dz, w. Borów

Odsłony: 846

GMINA KAZANÓW
RGK.6840.1-1.2017.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art.38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147, poz.. 2260 z późń. zm.) oraz na podstawie przepisów §24 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. , poz. 1490 z późń. zm.)

Wójt Gminy Kazanów
ul.Pl. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów
powiat zwoleński woj. mazowieckie

Czytaj więcej

Ogłoszenie przetargu dz, w. Kroczów W.

Odsłony: 916

GMINA KAZANÓW
RGK.6840.3-1.2017.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art.38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147, 2260 z późń. zm.) oraz na podstawie przepisów §24 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. , poz. 1490 z późń. zm.)

Wójt Gminy Kazanów
ul.Pl. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów
powiat zwoleński woj. mazowieckie

Czytaj więcej

Ogłoszenie przetargu dz, w. Ostrownica Kol.

Odsłony: 758

GMINA KAZANÓW
RGK.6840.4-1.2017

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art.38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147, 2260 z późń.  zm.) oraz na podstawie przepisów §24 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014r. , poz. 1490 z późń. zm.)

Wójt Gminy Kazanów
ul.Pl. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów
powiat zwoleński woj. mazowieckie

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 849 na długości 586 mb w miejscowości Ruda

Odsłony: 837

ZNAK: GPI. PN- 271.17.2017
Kazanów 2017.09.12

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:                                                      
„Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 849 na długości 586 mb w miejscowości Ruda
wykonanie:1.Roboty przygotowawcze, 2.Pobudowa 3. Nawierzchnia jezdni 4. Roboty wykończeniowe.

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Odsłony: 1334

GMINA KAZANÓW
Znak : RGK.I.ZO.1.2017.
Kazanów, 2017.06.22.

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Kazanów zgodnie z pkt.13 ppkt.3 i pkt.14 ppkt.5 ,,Zapytania Ofertowego,, na wykonanie zadania pn. ,, Budowa obiektów małej architektury tworzących plac rekreacyjno-zabawowy w miejscowości Kazanów,, zawiadamia  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbytym w dniu 11.05.2017r.

Czytaj więcej