Informacja o wywieszeniu wykazu o sprzedaży działek

Odsłony: 1818

Wójt Gminy Kazanów
Znak : RGK.6840.1-1.2018

Informacja

Wójt Gminy Kazanów działając na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018r. , poz. 121 ze zm.) informuje , że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kazanowie ul. Pl. Partyzantów 28 w dniach od 19 kwietnia 2018r. do 10 maja 2018r. ( 21 dni) został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębach:

Wólka Gonciarska działka nr ew. 302 o pow. 3900m2 ,
Wólka Gonciarska działka nr ew. 333 o pow. 3400 m2,

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1,pkt.2, pkt.3 ustawy o gospodarce nieruchomości mogą składać wnioski do 01 czerwca 2018roku .

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Kazanów pokój Nr 4 telefon 48/6766033 w. 18.

Wykaz działek

Kazanów , 2018.04.19.
Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka

Przetarg na sprzedaż drzwostanu ,,na pniu,, przeznaczonego do wycinki

Odsłony: 1369

GMINA KAZANÓW
Znak : RGK.P.SM. 1.2018.

Wójt Gminy Kazanów
z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów
ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów
tel.48 6766033 fax. 48 6766055
e-mail: sekretariat@kazanow.pl
www.kazanow.pl

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY OFERTOWY
na sprzedaż drzwostanu ,,na pniu,, przeznaczonego do wycinki na działkach gruntu
nr ew. 944/5 ,nr 945/1, nr 946/1 w Kazanowie stanowiących własność Gminy Kazanów.

Czytaj więcej