Stypendium szkolne

Odsłony: 600

INFORMACJA

Wójt Gminy Kazanów informuje, że od dnia  1 czerwca 2017 roku będzie można odbierać decyzje oraz składać faktury lub rachunki na stypendium szkolne na okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. w pok. nr 15 w godzinach pracy Urzędu Gminy w Kazanowie.

Wypłata stypendiów nastąpi po przedłożeniu przez wnioskodawcę faktur lub rachunków imiennych w formie bezgotówkowej na ustalony przez wnioskodawcę rachunek bankowy.
Przy wystawianiu faktur należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne lub zbliżone do nazw umieszczonych w wykazie wydatków kwalifikowanych.

Faktury i rachunki powinny zawierać:
a) nazwę wystawcy
b) nazwę odbiorcy (czyli nazwa wnioskodawcy: rodzic, prawny opiekun lub pełnoletni uczeń)
c)  pełną nazwę produktu podlegającego refundacji- istotne jest, aby np. obuwie, odzież, miały adnotację „ sportowe” lub „ szkolne”.

PARAGONY NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ !!!

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH
W RAMACH POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KAZANÓW

1.przedmioty ułatwiające lub umożliwiające naukę:
-podręczniki, słowniki, encyklopedie, książki do nauki języka obcego, lektury szkolne, vademecum, kompendium, atlasy, tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne, mapy, globusy itp.;
-artykuły szkolne (np. zeszyty, bruliony, bloki, dzienniczki ucznia, akcesoria plastyczne, kredki, kleje, teczki, segregatory, okładki, wycinanki, malowanki, brystole, bibuły, plasteliny, gumki, temperówki, naklejki, linijki, nożyczki itp.);
-artykuły piśmienne (np. atramenty, tusze – w tym do drukarki, papier do drukarki, mazaki, markery, długopisy, pióra, korektory, ołówki itp.);
-tornister szkolny, plecak, piórnik;
-kostium gimnastyczny, dres, buty sportowe (max. 4 komplety/pary na rok szkolny; kurtka sportowa max. 1 sztuka), itp.;
-strój roboczy na praktyki zawodu oraz inne związane ze specyfiką szkoły;
-komputerowe programy edukacyjne, pakiet programów MS Office, multimedialne kursy językowe, (kasety wideo, płyty DVD, itp.);
-biurko, krzesło do biurka, lampka na biurko;
-komputer, monitor, myszka, klawiatura, dysk twardy, drukarka.
2. dostęp do internetu :
-instalacja;
-abonament miesięczny za miesiące styczeń – czerwiec 2017;
3. kursy doszkalające w zakresie programu nauczania
-czesne za naukę w szkole,
-korepetycje;
-kursy nauki języków obcych, informatyki;
-koszty związane z praktykami zawodowymi lub kursami edukacyjnymi;
4. koszty uczniów dojeżdżających do szkół ponadgimnazjalnych
-zakwaterowanie w bursie, internacie;
-koszty dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej (bilety miesięczne).