GOPS Kazanów - Wydawanie żywności 28-31 lipca 2015

Odsłony: 1482

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, że zaprasza się wszystkie osoby, które otrzymały skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2015 o zgłaszanie się po jej odbiór w dniach od wtorku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00 do budynku „organistówki” w Kazanowie, ul. Kościelna 44.

LGD Dziedzictwo i Rozwój - zaproszenie na konsultacje

Odsłony: 1875

W związku ze zbliżającym się nowym okresem programowania w Unii Europejskiej i koniecznością opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, czyli dokumentu, który określi kierunki naszych działań na lata 2015-2022, zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”, mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządowców, osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców działających w obrębie gmin Ciepielów, Gózd, Jastrzębia, Jedlnia - Letnisko, Kazanów, Pionki, Miasto Pionki, Policzna, Przyłęk, Tczów oraz Zwoleń, do uczestnictwa w konsultacjach społecznych oraz spotkaniach informacyjno-diagnostycznych na temat słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR, a także możliwości pozyskania dofinansowania w ramach PROW 2014-2020.

Chcesz uzyskać dofinansowanie? Przyjdź i podziel się swoim pomysłem.
Jeśli Twoja propozycja znajdzie się w strategii, łatwiej uzyskasz wsparcie finansowe.


Czytaj więcej

OSTRZEGAMY ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO!

Odsłony: 1541

Każdego roku na polskiej wsi dochodzi do bardzo dużej liczby wypadków. Pomimo iż ta liczba z roku na rok spada, nadal zawód rolnika należy do niebezpiecznych. Ryzyko wypadku śmiertelnego w rolnictwie jest prawie czterokrotnie wyższe niż poza rolnictwem. W ubiegłym roku na Mazowszu odnotowano 27 wypadków śmiertelnych, z czego połowa to wypadki spowodowane pod wpływem alkoholu. Szczególnie niebezpieczne są okresy wczesnej wiosny i lata. W okresie żniw następuje nagromadzenie prac polowych i zwiększenie wysiłku fizycznego. Zmęczenie oraz nieustanny pośpiech podczas wielogodzinnych prac polowych naraża rolnika na ryzyko zaistnienia wypadku. W najbliższych dniach rozpoczynają się żniwa. Właśnie wtedy dochodzi do największej liczby wypadków na wsi. Ulegają im zarówno osoby dorosłe jak i dzieci pozostawiane w tym okresie bez opieki.

Czytaj więcej

Wnioski o oszacowanie szkód

Odsłony: 1423

Urząd Gminy w Kazanowie w związku z panującymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi spowodowanymi wysokimi temperaturami i brakiem dostatecznej ilości opadów, co przyczyni się do znacznego obniżenia wysokości i jakości plonów, rozpoczął procedurę przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą.
 

Wyznacza się ostateczny termin składania wniosków do dnia 30 lipca 2015 r.
Po upływie w/w terminu wnioski nie będą rozpatrywane.

Po otrzymaniu zgłoszeń od rolników komisja powołana przez wojewodę przystąpi do szacowania strat. Protokół z szacowania szkód jest podstawą do ubiegania się o pomoc np. w formie kredytu „klęskowego”.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Kazanowie oraz na stronie internetowej www.kazanow.pl.

POBIERZ WNIOSEK
 

Wójt Gminy Kazanów
Teresa Pancerz - Pyrka

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

Odsłony: 1584

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Czytaj więcej

GOPS Kazanów - Wydawanie żywności - Zakrzówek

Odsłony: 1555

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, że zaprasza się wszystkie osoby, które otrzymały skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2015 o zgłaszanie się po jej odbiór do PSP w Zakrzówku w dniu 22.07.2015r. (środa) w godz. od 15.00 do 19.00.

Konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kazanowie

Odsłony: 1512

Konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Radomiu przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, będzie udzielał informacji na temat możliwości pozyskiwania funduszy europejskich dla mieszkańców Gminy Kazanów.
 Konsultacje prowadzone będą w dniu 04.08.2015 w godzinach 8.30-13.00 na terenie Urzędu Gminy.

APEL WÓJTA GMINY KAZANÓW W SPRAWIE tzw. DOPALACZY

Odsłony: 1662

Ostatnio w naszym kraju kilkadziesiąt osób trafiło do szpitali po zażyciu substancji odurzających, popularnie zwanych dopalaczami. Większość to ludzie młodzi – była wśród nich nawet kobieta w ciąży. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że dopalacze były jedną z przyczyn śmierci co najmniej kilku osób. Problem dopalaczy dotyczy nas wszystkich – nie tylko młodych, ich rodzin, ale każdego z nas: ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk o różnych zainteresowaniach.


Czytaj więcej

APEL WÓJTA GMINY KAZANÓW O ROZWAGĘ NAD WODĄ

Odsłony: 1588

Trwają wakacje i sezon urlopowy, a coraz ładniejsza aura sprawia, że coraz częściej wypoczywamy nad wodą. Wójt apeluje o rozwagę! Od początku maja do 5 lipca utonęły już 124 osoby, w województwie mazowieckim 27, a w miniony weekend woda pochłonęła aż 41 ofiar! Tymczasem by odpoczynek nie zmienił się w tragedię, wystarczy przestrzegać tylko kilku prostych zasad i zabrać ze sobą nad wodę również zdrowy rozsądek:Czytaj więcej

Relacja z uczczenia pamięci poległych w walkach z okupantem 2015

Odsłony: 1597

W dniu 5 lipiec 2015r. w Kazanowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Koło Gminne w Kazanowie oraz Wójt Gminy Kazanów zorganizowali uroczystość uczczenia pamięci poległych w walkach z okupantem. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w kościele w Kazanowie. Po Mszy świętej młodzież Zespołu Placówek Oświatowych zaprezentowała przygotowany montaż słowno muzyczny poświęcony pamięci poległych.

Czytaj więcej