Zdalna szkoła +

logo fundusze europejskie

Gmina Kazanów pozyskała dofinansowanie w ramach projektu „Zdalna Szkoła +” w formie grantu o wartości do 75 000,00 zł. na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli.

 

 W związku z występującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zagrożeniem epidemicznym, spowodowanym zakażeniami koronawirusem, nastąpiło zamknięcie placówek oświatowych i wprowadzenie zajęć edukacyjnych w formie zajęć w domu..

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 74 907,00 zł. Gmina Kazanów zakupiła łącznie 29 laptopów, które będą umożliwiały uczniom i nauczycielom uczestnictwo w zajęciach, które prowadzone są w systemie kształcenia zdalnego i kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany placówkom oświatowym z terenu Gminy Kazanów. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kazanowie otrzymała 9 laptopów o wartości 23 247,00 zł., Publiczna Szkoła Podstawowa im. płk. T. Sońty „Ośki” w Kowalkowie otrzymała 10 laptopów o wartości 25 830,00 zł., Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzówku otrzymała 10 laptopów o wartości 25 830,00 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe informacje na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.