Urząd Stanu Cywilnego

Zastępca Kierownika USC

mgr Katarzyna Zdrzalik   48 386-49-15

usc@kazanow.pl

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego prowadzi:

- Sprawy z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, Dowodów osobistych, ustalanie numerów porządkowych budynków

Sprawdź w czym m.in. możemy pomóc:

- Rejestracja urodzeń
- Zawarcie małżeństwa
- Rejestracja zgonów
- Transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządzonych poza granicami państwa
- Wydawanie zaświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
- Zmiana danych osobowych tj. imienia lub nazwiska
- Powrót do nazwiska (po rozwodzie)
- Zameldowanie na pobyt czasowy
- Zameldowanie na pobyt stały
- Wymeldowanie z pobytu stałego
- Wymeldowanie z pobytu czasowego
- Wydawanie dowodów osobistych
- Przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego
- Prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
- Udostępnienie danych ze zbioru wydanych i utraconych dowodów osobistych
- Nadawanie numerów porządkowych nieruchomości