Rada Gminy

Wykaz Radnych Rady Gminy w Kazanowie od dnia 19.11.2018 r.
Kadencja 2018 – 2023

1. Woliński Szymon – Przewodniczący Rady Gminy
2. Kaca Paweł – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
3. Baran Edyta
4. Barszcz Waldemar
5. Dolega Bernard
6. Dziuba Mariusz
7. Głowacki Waldemar
8. Hernik Maria
9. Jamka Michał
10. Jamka Paweł
11. Jaśkiewicz Ewa
12. Mularczyk Stanisław
13. Pawelczyk Marian
14. Szczepanowski Jan
15. Wojtyniak Wiesław Adam