Przetarg - Przebudowa drogi Gminnej nr 450119W - wybór oferty

Odsłony: 2461

Wójt Gminy Kazanów zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Oz. U. z 2013 r. poz.907 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, ze w przetargu nieograniczonym odbytym w dniu 25 czerwca 2015r. na wykonanie robót budowlanych dotyczących zamówienia pn. :

„Przebudowa drogi gminnej nr 450119W na długości 500 mb w miejscowości Zakrzówek Kolonia”

wybrano ofertę:

„Zakład Transportowo-Budowlany Krzysztof Wach ul. Wspólna 23, 26-670 Pionki”

za cenę brutto: 99.633,08 złotych

Zamawiający niniejsze zawiadomienie wysyła do Oferentów, którzy ubiegali się udzielenie zamówienia.

Otrzymują oferenci biorący udział w przetargu:
1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Pan Karol Cieśla Chybice 77, 27-225 Pawłów
2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe "INTERBUD" sp. z o.o. 26-600 Radom ul. Limanowskiego 154
3. Zakład Transportowo-Budowlany Pan Krzysztof Wach ul. Wspólna 23, 26-670 Pionki
4. Przedsiębiorstwo Robot Drogowych Sp. z o. o. 26-700 Zwoleń ul. Perzyny 84A
5. "ZYKO-DRÓG" Spo. z o. o. 26-600 Radom ul. Żelazna 3
6. a/a

POBIERZ DOKUMENTY