Rozstrzygnięcie przetargu - Remont mostu i przepustu

Odsłony: 3274

Kazanów, dnia 2015.05.14
Znak : GPI-271/2 /2015

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Kazanów zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz.907,984,1047 i 1473 , z 2014 r. poz.423 , 768, 811, 915 , 1146 i 1232 oraz 2015 r. poz. 349) zawiadamia, ze w przetargu nieograniczonym odbytym w dniu 13 maja 2015r. na wykonanie robot budowlanych dotyczących zamówienia pn. :

"Remont mostu betonowego na rzece Iłżanka Kowalków Stoki Kowalkow nr drogi 450129W od km 1 +935 do km 1 +950"
 "Przebudowa przepustu rurowego o przekroju 80 cm w ciągu drogi od km 4+300 do 4 + 310 nr drogi 450106W w miejscowości Niedarczów Górny Kolonia."

wybrano oferto:

"Zakład Budownictwa Wodnego Pan Michał Podgórski ul. Płużańskiego 21 , 26-630 Jednia-Letnisko"
za cenę brutto: 175.408,66 złotych


Zamawiający niniejsze zawiadomienie wysyła do Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Otrzymują:
Oferenci biorący udział w przetargu
 - P.W. "ARKADA-DELA" Eryk Dygas ul. Kalińska 6/6a , 26-600 Radom
- Zakład Budownictwa Wodnego Pan Michał Podgórski, ul. Płużańskiego 21 , 26-630 Jedlnia -Letnisko
 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Sp. z 0.0 ul. Kamienna 7 , 25-041 Kielce
 - a/a

WÓJT GMINY
mgr Teresa Pancerz-Pyrka

Całość ogłoszenia dostepna w pliku
POBIERZ DOKUMENTY