Przetarg na sprzedaż drzwostanu ,,na pniu,, przeznaczonego do wycinki

Odsłony: 3214

GMINA KAZANÓW
Znak : RGK.P.SM. 1.2018.

Wójt Gminy Kazanów
z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów
ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów
tel.48 6766033 fax. 48 6766055
e-mail: sekretariat@kazanow.pl
www.kazanow.pl

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY OFERTOWY
na sprzedaż drzwostanu ,,na pniu,, przeznaczonego do wycinki na działkach gruntu
nr ew. 944/5 ,nr 945/1, nr 946/1 w Kazanowie stanowiących własność Gminy Kazanów.

Czytaj więcej

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wodociąg

Odsłony: 3430

GMINA KAZANÓW
RGK-PN-271.2.2018

 

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam. publicznych

Wójt Gminy
Kazanów
z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów
ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów
tel. (048) 6766033 Fax. 6766055
(e-mail) sekretariat @ kazanow.pl
www.kazanow.pl

ogłasza nieograniczony przetarg na wykonanie usługi w zakresie:
 A. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,WODOCIĄG – NIEDARCZÓW,,.
 B. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,WODOCIĄG –ZAKRZÓWEK,, GMINA KAZANÓW.

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda

Odsłony: 3222

ZNAK: GPI.271.6.2018
Kazanów 2018.02.21

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:
„ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda” obejmujący zakres robót : - 1. Roboty przygotowawcze, 2.Podbudowa , 3.Nawierzchnia jezdni, 4.Roboty wykończeniowe

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450111W na długości 369 mb w miejscowości Ostrówka

Odsłony: 3203

ZNAK: GPI.271.5.2018
Kazanów 2018.02.21

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:
„ Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450111W na długości 369 mb w miejscowości Ostrówka” obejmujący zakres robót : - 1. Roboty przygotowawcze, 2. Podbudowa , 3. Nawierzchnia jezdni 4. Pobocza , 5.Oznakowanie

Czytaj więcej