Przebudowa drogi gminnej o numerze DG 450119W na długości 930 mb w miejscowości Ranachów Wieś

Odsłony: 3194

ZNAK: GPI.271.1.2019
Kazanów 05.03.2019r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:
„ Przebudowa drogi gminnej o numerze DG 450119W na długości 930 mb w miejscowości Ranachów Wieś” obejmujący zakres robót:

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej o numerze DG 450109W na długości 325 mb w miejscowości Ostrownica Kolonia

Odsłony: 3019

ZNAK: GPI.271. 2. 2019
Kazanów 05.03.2019r

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej o numerze DG 450109W na długości 325 mb w miejscowości Ostrownica Kolonia”

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu na odpady

Odsłony: 4312

GMINA KAZANÓW
RGK-PN-271/2/2018

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam. publicznych

Wójt Gminy
Kazanów
z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów
ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów
tel. (048) 6766033 Fax. 6766055
(e-mail) sekretariat @ kazanow.pl
www.kazanow.pl

ogłasza nieograniczony przetarg na wykonanie usługi w zakresie:
,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów w roku 2019,,

Czytaj więcej