Boisko Kowalków Kolonia

Odsłony: 3876

RGK- PN-271/1/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zam. Publicznych

Wójt Gminy
Kazanów
z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów
ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów
tel. 48/386 49 10 fax.48/ 38649 25
e-mail; sekretariat@kazanow.pl
www.kazanow.pl

ogłasza nieograniczony przetarg na roboty budowlane w zakresie:
,,Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na działce nr ew. 329/2 w miejscowości Kowalków-Kolonia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalkowie gm. Kazanów”

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na w/w zadanie przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

Przebudowa drogi dojazdowej do pól i gospodarstw rolnych o długości 686 mb oznaczonej nr ew. 1311 w miejscowości Osuchów

Odsłony: 2923

ZNAK: GPI.271.4.2019
Kazanów 03.04.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:
„Przebudowa drogi dojazdowej do pól i gospodarstw rolnych o długości 686 mb oznaczonej nr ew. 1311 w miejscowości Osuchów”
obejmujący zakres robót :

Czytaj więcej

Przebudowa drogi dojazdowej do pól i gospodarstw rolnych na długości 993 mb. oznaczonej DG 450129W nr ew. 203, 259 w miejscowości Kowalków-Kolonia

Odsłony: 2706

ZNAK: GPI.271.3.2019
Kazanów 03.04.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:
„Przebudowa drogi dojazdowej do pól i gospodarstw rolnych na długości 993 mb. oznaczonej DG 450129W nr ew. 203, 259 w miejscowości Kowalków-Kolonia”

Czytaj więcej