Sukcesywne dostawy oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020

Odsłony: 2469

ZNAK: RGK-PN-271.04.2019                                                             Kazanów  2019.10.03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych     

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie Sukcesywne dostawy oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020

Opis zamówienia:                                                     

Sukcesywne dostawy oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020

Informacja o zamówieniu

Zamawiający:

Gmina Kazanów ul. Plac Partyzantów 28  tel. (48) 386 49 10 , fax: (48) 386 49 25

Adres strony internetowej : www.kazanow.pl

Czytaj więcej