Sukcesywne dostawy oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020

Odsłony: 936

ZNAK: RGK-PN-271.04.2019                                                             Kazanów  2019.10.03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych     

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie Sukcesywne dostawy oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020

Opis zamówienia:                                                     

Sukcesywne dostawy oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020

Informacja o zamówieniu

Zamawiający:

Gmina Kazanów ul. Plac Partyzantów 28  tel. (48) 386 49 10 , fax: (48) 386 49 25

Adres strony internetowej : www.kazanow.pl

Czytaj więcej

Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Kazanowie z węglowej na olejową

Odsłony: 1258

Znak:  RGK-PN.271.3.2019                                                                             Kazanów  29.07.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych     

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia: ,,Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Kazanowie z węglowej na olejową” 

 

obejmujący zakres:

robót budowlanych remontowych, instalacyjnych i elektrycznych w istniejącej kotłowni oraz pomieszczeniu składowania węgla w budynku Urzędu Gminy dostosowujących te pomieszczenia na potrzeby nowej kotłowni z kotłem olejowym , obiegiem grzewczym, zbiornikami oleju oraz całą infrastrukturą niezbędną do jej prawidłowego funkcjonowania.

Czytaj więcej