Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Zakrzówek Wieś, Zakrzówek Kolonia, Niedarczów Dolny Kolonia

Odsłony: 2413

Ogłoszenie nr 520010-N-2020 z dnia 2020-03-04 r.

Urząd Gminy w Kazanowie: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Zakrzówek Wieś, Zakrzówek Kolonia, Niedarczów Dolny Kolonia, gm. Kazanów – I etap realizacji, sieć wodociągowa z przyłączami w msc.: Zakrzówek Wieś, Niedarczów Dolny Kolonia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Czytaj więcej

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Niedarczów Dolny Kolonia, Niedarczów Górny Kolonia, Niedarczów Górny Wieś

Odsłony: 2833

Ogłoszenie nr 519259-N-2020 z dnia 2020-03-04 r.

Urząd Gminy w Kazanowie: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Niedarczów Dolny Kolonia, Niedarczów Górny Kolonia, Niedarczów Górny Wieś, g. Kazanów - I etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w msc.: Niedarczów Górny Kolonia, Niedarczów Górny Wieś

OGŁOSZENIE

Czytaj więcej

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kazanów w 2020 roku

Odsłony: 3089

Ogłoszenie nr 625176-N-2019 z dnia 2019-11-20 r.

Urząd Gminy w Kazanowie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kazanów w 2020 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Czytaj więcej