Termomodernizacja budynku hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kazanowie

Odsłony: 2130

Ogłoszenie nr 583710-N-2020 z dnia 2020-09-11 r.

Urząd Gminy w Kazanowie: Termomodernizacja budynku hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kazanowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Czytaj więcej