Kalendarium Kazanowa

1566 r. - Założenie Kazanowa na gruntach wsi Miechów, przez rotmistrza Marcina Kazanowskiego. Nazwisko Kazanowski pochodzi od Komesów Mediolańskich. Jeden z nich zbudował nowy pałac i nazwał go „kazanowa”, co znaczy „nowy dom” i od tego pałacu sukcesorowie zaczęli podpisywać się de Kazanowa. Pieczętowali się herbem: domek złoty z drzwiami i trzema oknami.

Jeden z Kazanowskich przybył do Polski i od niego pochodzi cały ród Kazanowskich. Przyjęli nowy herb: „Grzymałę” – w żółtym oplu mur z sześciu rzędów, na nim trzy wieże czerwone z bramą otwartą, w której stoi mąż zbrojny z mieczem w prawej ręce, nad hełmem pięć piór pawich. Marcin Kazanowski był synem Stanisława podkomorzego lubelskiego i matki Siemińskiej herbu Dębno.

1622, 1623, 1625, 1652 - Kazanów nawiedzały  klęski morowej zarazy.

Luty 1656 -  Karol Gustaw, król szwedzki, w czasie przemarszu wojsk szwedzkich do Jasieńca, w znacznym stopniu spalił Kazanów.

1656-1660 - Najazdy szwedzkie połączone z parokrotnym przejściem ich wojsk przez Kazanów spowodowały wielkie zniszczenie miasta.

1663 - odbudowany Kazanów przechodzi w ręce rodziny Głogowskich. Mikołaj Głogowski był kasztelanem radomskim herbu „Grzymała” i dziedzicem rozległych włości na Rusi i w województwach: sandomierskim i rawskim. Po śmierci pierwszej żony poślubia Aleksandrę Kazanowską, siostrę Adama Kazanowskiego ulubieńca króla Władysława IV.

Kolejnymi właścicielami miasta były: rodzina Strzałkowskich, Tarłów, Chomentowskich, Giebułtowskich, Wąsowiczów, Chociszewskich, Nowosielskich, Kochanowskich, Domańskich, Skarżyńskich, Laskowskich. Stanisław Chomentowski był marszałkiem przy królu Auguście II.

1673 - Z fundacji Aleksandry i Michała Głogowskich na miejscu kapliczki został wzniesiony drewniany kościółek pod wezwaniem „Przemienienia Pana Jezusa i Św. Mikołaja”.

1690 - Konsekracja kościoła.

1683 - Król Jan II Sobieski zatwierdził urządzenie wszystkich cechów w Kazanowie. Przywilej ten wyjednał dla miasta jego nowy dziedzic Remigiusz Strzałkowski.

1711-1736  - W 1711 r. został założony przez ks. Kazimierza Chylińskiego przytułek dla ubogich „hospitale pauperum”. Mieścił się on w czteroizbowym drewnianym domu. Jego mieszkańcy utrzymywali się z pracy przy posłudze w kościele i na cmentarzu oraz z dobrowolnych ofiar parafian.

1788-1790 - Na miejscu drewnianego kościoła wybudowano nowy obiekt z cegły palonej. Fundatorem był Jan Kanty-Dunin-Wąsowicz – nowy właściciel majątków.

1807 - Założony został cmentarz rzymsko-katolicki przy drodze zwoleńskiej.

1829 - wybudowano i uruchomiono hutę szkła, jej właścicielem był Leopold Kochanowski – nowy właściciel Kazanowa i dziedzic. Pracowało w niej ogółem 112 osób. Huta zlikwidowana została w 1894 r. Obecnie na polach jako dowódistnienia na tym terenie huty szkła można jeszcze spotkać błyszczące w ziemi szkiełka.

1831 - Burmistrzem miasta był Andrzej Grodecki, a od 1860 Antoni Świechowski.

1839 - Wielka powódź nawiedziła miasto. Grad wielkości włoskiego orzecha zniszczył zboże i warzywa.

1843 - Wzniesiona została przez Antoniego Amanowicza murowana kapliczka. Obok niej znajdowała się studzienka. Kazanowianie oraz ludzie z pobliskich okolic czerpali z niej wodę dla chorych. Wierzono w lecznicze właściwości tej wody.

1855 - Epidemia cholery.

1868 - Kazanów traci prawa miejskie i staje się osadą.

sierpień-grudzień 1872 W Kazanowie panuje epidemia chorób: ospy i cholery.

1876 - Powstanie pierwszej świeckiej szkoły elementarnej. Jej nauczycielem był pan Kapczyński. Do 1933 r. szkoła mieściła się w prywatnych budynkach.

1914-1918

Poważne zniszczenie Kazanowa podczas I wojny światowej. Wioski położone nad rzeką zostały spalone. Zginęło wielu żołnierzy niemieckich i austriackich. Zwłoki około 300 leżą na cmentarzu w Kazanowie.

18-19 lipca 1915 -Na terenie Kazanowa znajdowały się rosyjskie okopy w okolicach rzeki Iłżanki.

Zima 1929-1930 - Bardzo mroźna zima powoduje klęskę urodzaju.

1932-1933 - Wybudowano murowany budynek szkolny. W 1933 r. czteroklasową szkołę przekształcono w siedmioklasową.

1935 - Założono Spółdzielnię Spożywców, którą po II wojnie światowej przekształcono w Spółdzielnię „Samopomoc Chłopską”.

1937 - Parafia Kazanów liczy 817 mieszkań, w których zamieszkuje 4400 osób.

1939-1945 - II wojna światowa spowodowała zniszczenia i spustoszenia Kazanowa i jego okolic.

Listopad 1941 - Żandarmeria niemiecka z Iłży podpaliła wieś Pieńki Kazanowskie, w wyniku czego zostało spalone 21 gospodarstw. Zabito 2 osoby.

18 marca 1942 - W związku z działalnością partyzancką miejscowej ludności oraz zabiciem żandarma niemieckiego o nazwisku Gramm, hitlerowcy dokonali egzekucji na mieszkańcach Kazanowa i okolic. W lasku za Kazanowem rozstrzelano 16 Polaków i 16 Żydów.

30 marca 1942 - Hitlerowcy rozstrzelali mieszkańca Kroczowa Mniejszego pana Wojciecha Gołąbka. Aresztowano 5 osób i wysłano je do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Osoby te nie powróciły już stamtąd.

16 lipca 1942 - Żandarmi z Iłży zastrzelili w Kazanowie Juliana Lipskiego.

6 września 1942 - Hilerowcy aresztowali mieszkańca wsi Kopiec Stefana Guta, którego powiesili w Starachowicach.

Październik 1942  -  Podczas wywożenia 860 Żydów zamieszkałych na tym terenie zamordowano 12 osób żydowskich.

17 grudnia 1942  -  Hitlerowcy aresztowali Hieronima Matysiaka z Kazanowa i Stanisława Utkowskiego ze wsi Sajdy. Rozstrzelano ich w Ciepielowie.

30 grudnia 1942  -  Hitlerowcy aresztowali a następnie rozstrzelali w Ciepielowie Piotra Kulińskiego z Niedarczowa  Dolnego.

5 lipca 1943  -  Żandarmeria niemiecka z Iłży rozstrzelała w lesie pod Kowalkowem Stefana Bińkowskiego i Franciszka Dziedzicę z Dębniaka.

11 lipca 1943  -  Żandarmeria niemiecka z Iłży pod dowództwem Odera rozstrzelała we wsi Ruda Jana Lipca oraz Władysława Wiosnę z Lipska (będącego przejazdem u Lipców).

Wspomniana wyżej żandarmeria dokonała w Kazanowie i okolicach szeregu masowych mordów, rozstrzelano:

-         urzędniczkę pocztową Jadwigę Piekarską z Kazanowa wraz z jej sześcioletnim synem Romanem,

-         zastępcę sołtysa Mikołaja Pyszczka i jego brata Czesława,

-         Stanisławę Hajduk i jej dwoje małych dzieci, z których młodsze komendant Oder rozstrzelał na rękach matki. Ciała ich wrzucono do podpalonego budynku,

-         ciężarną Jadwigę Pawlak ze wsi Kroczów Mniejszy i jej dwuletniego synka Zygmunta.

18 lipca 1943  Żandarmeria niemiecka z Ciepielowa wymordowała całą rodzinę sklepikarza Juliana Sowińskiego ze wsi Kroczów Mniejszy. Ciała ich wrzucono do płonącego budynku.

10 listopada 1943 W Zakrzówku Kolonii żandarmi rozstrzelali Mariana i Stanisława Karpińskich.

27 grudnia 1943 Hitlerowcy rozstrzelali Jana Oko i Jana Grudnia z Niedarczowa Dolnego oraz Józefa Kamieńskiego ze wsi Dębniak.

3 marca 1944 Żandarmeria niemiecka z Iłży aresztowała i rozstrzelała Jana i Stanisława  Wójcików z Kazanowa oraz Stanisława Rutę ze wsi Miechów.

10 listopada 1944 Niemcy zamordowali rolnika Jana Nowakowskiego z Niedarczowa Dolnego.

Grudzień 1944 Partyzanci zamordowali szpiega Józefa Matusa, który donosił Niemcom.

1945 W lasku za Kazanowem wzniesiono pomnik dla uczczenia pamięci zamordowanych w 1942 r.

1946-1947 W okolicach Kazanowa grasowały bandy.

1956  Zainstalowano w Kazanowie pierwsze telefony.

1957 Nastąpiło otwarcie Gromadzkiej Biblioteki Publicznej. Księgozbiór biblioteki liczył w chwili otwarcia 7265 dzieł. Wybudowano również most na Iłżance.

22 marca pożar w Kazanowie.

1958-1971 W 1958 r. rozpoczęto budowę Domu Kultury. W trakcie prac budowlanych postanowiono przeznaczyć obiekt na szkołę. Inwestycję zakończono w 1971 r.

14 czerwca 1959 Otwarto nową linię autobusową PKS łączącą Kazanów z Radomiem.

6 października 1959 W Kazanowie zabłysło po raz pierwszy światło elektryczne.

Czerwiec-lipec 1960 Wielka powódź nawiedziła Kazanów, rzeka Iłżanka zalała pola i ogrody, zniszczyła most.

18 października 1961 Został oddany do użytku dzisiejszy budynek gminny, w którym kiedyś mieściło się Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej oraz Urząd Pocztowy, posterunek M.O. i biblioteka publiczna. Teraz mieści się tu oprócz siedziby gminy, posterunek policji, biblioteka publiczna oraz kawiarenka internetowa.

21 lipca 1962

Uruchomiony został ogólnie dostępny wielobranżowy, piętrowy Rolniczy Dom Towarowy, w którym na parterze mieściły się sklepy: spożywczy, tekstylny, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych artykułów rolnych. Na piętrze mieściły się biura Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

1964  Oddano do użytku mieszkańców bar „Nad Iłżanką” oraz plac targowy.

Klęska urodzaju z powodu suszy.

Luty 1965 Mroźna i śnieżna zima. Na przełomie lutego i marca Kazanów był tak zasypany, że przez dwa tygodnie nie kursowały autobusy PKS.

19 maja 1965 Wielka wichura powala kilka stodół zrywa kilka dachów i wyrywa drzewa.

1966 Uruchomiono przedszkole.

13 września 1970 Na miejscowym cmentarzu odsłonięto pomnik ku czci partyzantów z Batalionów Chłopskich pomordowanych przez okupanta w II wojnie światowej.

1 stycznia 1973 Powstaje gmina Kazanów.

1985 Gminny Ośrodek Zdrowia zostaje przeniesiony do nowego budynku.

1986 Powstała miejscowa prywatna rozlewnia wód.

1997 Oddanie nowej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kazanowie.

1997 Oddanie nowej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kowalkowie.

1999 Oddanie do użytku budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, w którym obecnie mieści się również przedszkole.

1 września 1999 Rozpoczęcie nauki po raz pierwszy w Publicznym Gimnazjum w Kazanowie, jedynym na terenie gminy.

24 października 2001 Oddanie do użytku skrzydła przy gimnazjum.

2002 Otwarcie kawiarenki internetowej w budynku gminnym.

30 września 2002 oddanie nowej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Zakrzówku.

lipiec 2003 Oddanie do użytku budynku Stacji Uzdatniania Wody w Kazanowie oraz I etap wodociągu dla m. Kazanów, Miechów Wieś i miechów Kolonia

Sierpień 2003 Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kazanowie

Listopad 2003 Otwarcie Gminnego Centrum Informacji w Kazanowie z e-punktami w Kowalkowie, Zakrzówku, Niedarczowie

Październik 2004 Oddanie Gminnej Oczyszczalni Ścieków i Kanalizacji

Listopad 2005 Oddanie do użytku wodociągu w m. Dębnica, Kroczów Większy, cz.Osuchowa

 

W roku 2006wybudowano i oddano do użytku sieć wodociągową z przyłączami dla miejscowości Miechów Kolonia, Osuchów Dobiec o długości sieci – 6397 m, wykonano 94 przyłącza wodociągowe o łącznej długości 3786m.

Wykonano termomodernizację budynku PSP w Zakrzówku.

Rozbudowa OSP w Zakrzówku.

Rozpoczęcie budowy drogi Kopiec - Niedarczów o długości 655mb

 

W roku 2007wybudowano i oddano do użytku sieć wodociągową z przyłączami dla miejscowościach Kroczów Większy, Kroczów Mniejszy, Ranachów o dł.14,7km wraz z przyłączami wodociągowymi i podłączono 127gospodarstw.

Drugą inwestycją w 2007 była budowa II Etapu kanalizacji sanitarnej w Kazanowie dla miejscowości Miechów Wieś i Miechów Kolonia o dł. 2,69km.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedarczów Dolny Wieś

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalków Wieś.

        

W roku 2008wybudowano Stację Uzdatniania Wody w Ostrownicy Wsi wydajności technologicznej 6.5m3/h, która będzie zasilać wodociąg planowany

w roku 2009 dla miejscowości Ostrownica Wieś, Ostrownica Kolonia, Ostrówka.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedarczów Dolny Kolonia na odcinku 1km.

Modernizacja boiska sportowego w Kazanowie- I etap.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębnica na odcinku 0,5km.

Przebudowa chodników-prawa strona ul. Kościelna- etap I.

Termomodernizacja budynku PSP w Kowalkowie.

Remont mogiły zbiorowej- Bohaterskim Żołnierzom II Wojny Światowej wystawionej na cmentarzu Parafialnym w Kazanowie oraz w miejscowości Osuchów- Ruch oporu.

 

 

W roku 2009wybudowano w dwóch etapach  sieć wodociągową z przyłączami dla miejscowości Ostrownica Wieś i Ostrownica Kolonia,  o długości sieci – 8314m.

 

Modernizacja boiska sportowego w Kazanowie- II etap.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedarczów Górny Kolonia na odcinku 0,5km.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębnica na odcinku 1km.

Przebudowa chodników-prawa strona ul. Kościelna- etap II

Rozbudowa budynków Strażnic - OSP Zakrzówek oraz OSP Kowalków

 

W roku 2010dokończono wodociągowanie Ostrownica Wieś, Ostrownica Kolonia, Ostrówka. Łączna sieć wodociągowa 15.578,5m oraz 141 przyłączy.

 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedarczów Górny Wieś na odcinku 0,6km.

 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osuchów, na odcinku 0,5km.

 Kroczów Mniejszy na odcinku 0,5km.

 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalków Wieś  na odcinku 0,4km.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrownica Kolonia na odcinku 0,81km.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda na odcinku 0,66km

 

Odnowa centrum w Kazanowie chodniki, parkingi, zagospodarowanie skweru.

 

W roku 2011

Budowy drogi gminnej  w miejscowości Osuchów

Budowy drogi gminnej  w miejscowości Kowalków cmentarz

Budowy drogi gminnej  w miejscowości Ostrownica Przydatki

Budowy drogi gminnej  w miejscowości Kroczów Większy

Modernizacja PSP Kowalków