Komunikat PINB

Odsłony: 341

KOMUNIKAT

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

W  ZWOLENIU

 

Przypominam wszystkim właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a w szczególności obiektów wielkopowierzchniowych, handlowych i użyteczności publicznej narażonych na oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, o zbliżającym się okresie zimowym i związanych z tym obowiązkach dotyczących odśnieżania dachów budynków, usuwania sopli lodowych, nawisów lodowych i śniegowych oraz utrzymywania ich we właściwym stanie technicznym.

 Nie usuwanie nadmiernej warstwy śniegu może spowodować przeciążenie konstrukcji, a przez to doprowadzić do katastrofy budowlanej. Przypominam, iż zgodnie z art. 5 ust. 2 oraz art. 61 ustawy Prawo Budowlane właściciel lub zarządca obiektu winien utrzymywać obiekt w stanie zapewniającym między innymi bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania obiektu oraz w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt związanych m.in. z działaniem sił natury (np. intensywne opady atmosferyczne), w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, zapewnić dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu.

Nie zastosowanie się do w/w obowiązku skutkować będzie zastosowaniem przepisów karnych .

                                               PINB w Zwoleniu

                                           Jan Galewski