Odbiór drogi Kroczów Większy

Odsłony: 663

Poprawiamy gminną infrastrukturę drogową

9 września 2020 roku nastąpił odbiór drogi gminnej dojazdowej do pól i gospodarstw rolnych w miejscowości Kroczów Większy o długości nawierzchni 629 mb. W odbiorze drogi uczestniczyła Wójt Gminy Pani Teresa Pancerz – Pyrka, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Paweł Kaca, Skarbnik Gminy Pani Jadwiga Gąbka, Kierownik PRD ROADSTAR Pan Adrian Cieśla, a także Inspektor Nadzoru Pan Tomasz Winsztal oraz mieszkańcy sołectwa.

Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ROADSTAR Sp. z o.o. Pawłów. Całkowity koszt tego zadania to kwota 186.090,18 zł brutto, z czego 70 tys. zł  to środki finansowe pochodzące z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Przebudowa drogi poprawi standard dojazdu rolników korzystających z drogi w celu dojazdu do swoich gospodarstw, pól i łąk. Nowa nawierzchnia asfaltowa ułatwi bezpieczne korzystanie z drogi, pozytywnie wpłynie na komfort jazdy nie tylko mieszkańców naszej gminy, w/w droga łączy się z drogą z terenu gminy Ciepielów.