Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Odsłony: 525

pomoc prawna 3.7

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

  • • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  • • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

  • • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
  • • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
  • • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
  • • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków

Gdzie szukać pomocy?

  • • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
  • • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.