Konsultacje społeczne pożytek publiczny 2015

Odsłony: 4620

Wójt Gminy Kazanów zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu programu współpracy Gminy Kazanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 Klubami sportowymi, mieszkańcami, radnymi, organizacjami społecznymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015.

Konsultacje będą trwały od 22 października do 12 listopada 2014r.

Opinie i wnioski uwagi oraz propozycje należy składać na załączonym formularzu do 12 listopada 2014r.
Urząd Gminy w Kazanowie /sekretariat/
ul. Plac Partyzantów 28
26-713 Kazanów.

Treść projektu uchwały został zamieszczony na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów.
Spotkanie konsultacyjne: zapraszamy również do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektu programu współpracy na rok 2015, które odbędzie się w Urzędzie Gminy w Kazanowie w dniu 12 listopada 2014r. o godz. 12.00 w Sali konferencyjnej.
 

Wójt Gminy Kazanów
Marian Karolik

POBIERZ DOKUMENTY

14.10.2014.