Absolutorium

Odsłony: 173

Rada Gminy Kazanów udzieliła Wójt Teresie Pancerz – Pyrka

wotum zaufania oraz  absolutorium

 

21 czerwca 2021 roku w Urzędzie Gminy Kazanów odbyła się 4 sesja Rady Gminy. Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Szymon Woliński.  Skład Rady 15 radnych, obecnych na sesji  15.

W programie sesji znalazły się jedne z ważniejszych punktów:

  • debata nad Raportem o stanie Gminy – głosowanie o udzielenie Wójt Gminy wotum zaufania oraz podjęcie uchwały,
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok,
  • zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego gminy,
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy,
  • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta,
  • głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Wójta  Gminy z tytułu wykonania budżetu za  rok 2020,

W wyniku głosowania za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, jeden głos wstrzymany. Mimo, iż Rada nie była jednomyślna to mamy powód do dumy i do świętowania. Poniedziałkowa sesja była jedną z najważniejszych w roku. Po zakończeniu debaty nad raportem udzielono Wójt Gminy wotum zaufania, a następnie zostało udzielone absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Pracownicy Urzędu Gminy pogratulowali Pani Wójt oraz wręczyli bukiet kwiatów, nie zabrakło uśmiechu i radości.

sesja absolutorium