Praca punktów od 24 maja 2021 r.

Odsłony: 161

ms pz

I N F O R M  A C J A

FUNKCJONOWANIE OD DNIA 24 MAJA 2021 ROKU
PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU ZWOLEŃSKIEGO

 

Od dnia 24 maja 2021 roku Starosta Zwoleński podjął decyzje o zakończeniu zdalnego udzielania nieodpłatnych porad.  Wszystkie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdujące się na terenie powiatu zwoleńskiego wracają do pracy w trybie stacjonarnym.

Osoby chcące skorzystać z porady prawnej będą obsługiwane według ustalonych zasad, które przewidują obowiązek korzystania ze środków dezynfekujących udostępnionych przy wejściu do budynku, obowiązek zakrywania ust i nosa, a także przewidują, iż liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba.  Każda osoba powinna przestrzegać dodatkowych obostrzeń wprowadzonych przez poszczególne Urzędy Gmin. Mieszkańcy Powiatu Zwoleńskiego mogą korzystać z nieodpłatnych porad prawnych w  dowolnym punkcie utworzonym na terenie Powiatu Zwoleńskiego.

 

 

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZWOLEŃSKIEGO

– HARMONOGRAM NA 2021 rok

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym przez Starostę Zwoleńskiego.

Numer telefonu   48-677-96-23

 

 

Urząd Gminy

w Przyłęku                         PONIEDZIAŁEK w godzinach od 12.00 do 16.00

                                             Pokój nr 18

Dyżur przeznaczony jest na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, którą udziela radca prawny.

 

Urząd Gminy

w Kazanowie                     WTOREK w godzinach od 7.30 do 11.30

                                             Pokój nr 6

Dyżur przeznaczony jest na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, którą udziela radca prawny.

 

Urząd Gminy

w Tczowie                        ŚRODA w godzinach od 11.30 do 15.30

                                           Pokój nr 21

Dyżur przeznaczony jest na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, którą udziela adwokat.

 

 

Urząd Gminy

w Policznie                        CZWARTEK w godzinach od 7.30 do 11.30

                                             Pokój nr 2a

Dyżur przeznaczony jest na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, którą udziela radca prawny.

 

ZWOLEŃ                               Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 78    

                                            ( były budynek Technikum Rolniczego)

                                             PIĄTEK w godzinach od 8:00 do 12:00

                                             Pokój nr 6

Dyżur przeznaczony jest na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, którą udziela adwokat.

ZWOLEŃ                               Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Plac Kochanowskiego 1

 

Punkt mieszczący się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zwoleniu prowadzony jest przez organizację pozarządową  - Fundację Instytut Spraw Publicznych 
ul. Zegara Słonecznego 2/1, 26-600 Radom

 

Dyżur przeznaczony na  świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

PONIEDZIAŁEK w godz. od 12:00 do 16:00       

Dyżur przeznaczony na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, porad udzielać będzie radca prawny.

 

WTOREK – ŚRODA w godz. od 11.30 do 15.30

CZWARTEK – w godz. od 11.30 do 15.30

PIĄTEK – w godz. od 7.30- 11.30

Pokój nr 15

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczy osoba, o której mowa  w art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

                       

Mieszkańcy Powiatu Zwoleńskiego mogą korzystać z nieodpłatnych porad prawnych w dowolnym punkcie utworzonym na terenie Powiatu Zwoleńskiego.