Komunikat

Odsłony: 739

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną
„Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!

Komunikat

Komunikat

Odsłony: 699

KOMUNIKAT

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU

BUDOWLANEGO W ZWOLENIU

W związku rozpoczętym z okresem grzewczym 2023/2024 i odnotowanymi już przypadkami śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla (zaczadzeń) oraz pożarami, zwracam się ze szczególnym apelem do właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego, o konieczność kontroli stanu technicznego przewodów kominowych  i ich szczelności (raz w roku) przez osoby uprawnione, oraz kontrolę stanu technicznego (raz w roku) instalacji gazowych, instalacji zbiornikowych na gaz płynny jak również zasilanych z butli propan – butan. Kontrolę stanu technicznego przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych, wentylacyjnych może przeprowadzić osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, a kontrolę instalacji gazowych, zbiornikowych i na gaz płynny jak również zasilanych z butli propan – butan osoby  posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub posiadające uprawnienia w zakresie dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych .   

                                                                                                          PINB W ZWOLENIU

Nowoczesny sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalkowie przekazany

Odsłony: 618

Nowoczesny sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalkowie przekazany

Nowe czasy, to nowe wyzwania, a te wymagają nowoczesnych narzędzi. Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalkowie otrzymała specjalistyczny sprzęt o wartości blisko 15 tysięcy złotych. Samorząd gminy Kazanów pozyskał na ten cel znaczące dofinansowanie zewnętrzne, a 25 października wójt gminy Teresa Pancerz-Pyrka przekazała urządzenia dla druhów.

Zakup z dofinansowaniem

Wartość zakupu urządzeń to 14 tysięcy 964 złote. Większość tej kwoty, bo aż 13 tysięcy 850 złotych pokryło dofinansowanie zewnętrzne. Środki zostały przyznane z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnej”.

Sprzęt na ręce naczelnika OSP Kowalków Maksymiliana Małeckiego przekazała wójt gminy Kazanów Teresa Pancerz-Pyrka. – Dla wielu nas, mieszkańców gminy, jednostki OSP są symbolem bezpieczeństwa, wsparcia i poświęcenia. Druhowie i druhny z OSP to nasi sąsiedzi, przyjaciele, rodzina, którzy niejednokrotnie ryzykują własne zdrowie i życie, aby chronić nasze. Dlatego inwestowanie w ich rozwój i doposażenie jest nie tylko naszym obowiązkiem, ale przede wszystkim inwestycją w bezpieczną przyszłość naszej społeczności. Działania druhów nie ograniczają się jedynie do akcji gaśniczych. To również pomoc w różnych sytuacjach, akcje ratunkowe, a także działania prewencyjne i edukacyjne wśród mieszkańców. Stale zmieniające się warunki, w jakich działają strażacy, wymagają od nas, jako decydentów, świadomości i gotowości do dostosowywania się do tych zmian. Nowoczesny sprzęt i funkcjonalne strażnice to elementy wsparcia dla naszych straży, które są zawsze przygotowane do działania na najwyższym poziomie. Dziękujemy za pomoc finansową, jaką otrzymujemy w tym zakresie od samorządu województwa mazowieckiego. Inwestycje w straż, to dobre inwestycje – podkreśla wójt Teresa Pancerz-Pyrka.

Sprzęt już służy strażakom

Wśród nowoczesnych urządzeń, które zbogaciły wyposażenie OSP w Kowalkowie znajdują się cztery sztuki butli kompozytowych na sprężone powietrze do aparatów powietrznych – niezbędnych w trudnych warunkach interwencji. Ogromnym wsparciem dla strażaków jest też nowa kamera termowizyjna. Dzięki niej, w sytuacjach utrudnionej widoczności, czy w pomieszczeniach zadymionych, strażacy będą mieli pełen obraz sytuacji.

Bez wątpienia nowe narzędzia będą miały nieoceniony wpływ na jakość pracy strażaków, zwiększając ich bezpieczeństwo oraz skuteczność działań ratowniczych. Wspólne działanie samorządu gminy i władz województwa mazowieckiego pokazują, jak ważne jest wsparcie dla lokalnych jednostek OSP, które każdego dnia stają na straży bezpieczeństwa mieszkańców. Inwestycja w ich rozwój to krok w kierunku bezpiecznej przyszłości dla nas wszystkich.

nowoczesny sprzet osp kowalkow

Czujnik powietrza

Odsłony: 728

W trosce o zdrowie mieszkańców – czujnik jakości powietrza w Kazanowie już działa

Samorząd gminy Kazanów wprowadził innowacyjne rozwiązanie mające na celu ochronę zdrowia mieszkańców. Mowa o czujniku jakości powietrza i tablicy informacyjnej, które  zostały zamontowane na budynku Urzędu Gminy w Kazanowie. To znaczący krok w kierunku zapewnienia mieszkańcom dostępu do najważniejszych informacji na temat tego, czym oddychają. Inwestycja została sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Monitorowanie jakości powietrza

Współczesne wyzwania związane z jakością powietrza stają się coraz bardziej palącym problemem. Dlatego też samorząd gminy Kazanów podjął kroki w celu monitorowania i informowania mieszkańców o stanie powietrza na tym terenie. Zainstalowany na budynku Urzędu Gminy w Kazanowie nowoczesny czujnik powietrza wraz z tablicą informacyjną, to krok w kierunku zapewnienia dostępu do najważniejszych informacji w tym zakresie. Teraz każdy może śledzić aktualne pomiary stężenia szkodliwych substancji, takich jak pyły PM10 i PM2,5, a także CO2, a wszystko to wraz temperaturą powietrza. – Smog nie jest już nieuchwytnym problemem. Dzięki dostępnym informacjom możemy podejmować bardziej świadome decyzje i działać na rzecz poprawy jakości powietrza w gminie. A trzeba tu podkreślić, że jest to działanie dla dobra nas wszystkich. Wspólnie możemy sprawić, że będziemy oddychali czystszym powietrzem, bez zawieszonych w nim szkodliwych pyłów. Chcemy podnosić świadomość społeczną na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na nasze samopoczucie, bo jest to naprawdę istotne. A szczególnie ważne dla grup najbardziej narażonych na negatywny wpływ smogu, czyli osób przewlekle chorych, czy rodzin z małymi dziećmi – podkreśla Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Czyste Powietrze

Jednak nowa tablica informacyjna oferuje znacznie więcej niż tylko parametry powietrza. Na jej ekranie wyświetlane są również informacje na temat liczby złożonych wniosków oraz kwoty przyznanych dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”. Program ten ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez dofinansowanie działań związanych z efektywnością energetyczną i redukcją emisji zanieczyszczeń. Dzięki nowej tablicy mieszkańcy mogą śledzić postęp i efekty działań podejmowanych w ramach tego programu.  

Tablica wraz z czujnikiem powietrza została zakupiona ze środków WFOŚIGW w Warszawie w ramach porozumienia dotyczącego prowadzenia Gminnego Punktu Konsultacyjnego. Koszt jej zakupu to 10 tysięcy 455 złotych.

Czujnik powietrza

.