Sprzęt dla strażaków ochotników już zakupiony

Odsłony: 492

Sprzęt dla strażaków ochotników już zakupiony

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Zakrzówka, Kazanowa i Kowalkowa wzbogacą się o nowoczesny sprzęt i wyposażenie. Samorząd gminy Kazanów pozyskał znaczące dofinansowanie i zakupił urządzenia, które będą dużym wsparciem w pracy strażaków ochotników. Sprzęt jest obecnie rozdysponowywany do poszczególnych jednostek.

Dla bezpieczeństwa strażaków i mieszkańców

Łączna wartość zakupionego sprzętu wynosi bliko 45 tysięcy złotych, z czego aż 90% kosztów pokrywa dofinansowanie. Środki te pochodzą z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. – Zakupy te znacząco wzmocnią potencjał lokalnych jednostek OSP, podnosząc ich gotowość do reagowania na różnorodne sytuacje kryzysowe. Inwestycja te nie tylko wesprze strażaków ochotników w ich ciężkiej i ryzykownej pracy, ale zwiększy tym samym bezpieczeństwo mieszkańców gminy Kazanów. Staramy się stale umacniać nasze lokalne służby ratunkowe i cieszymy się, że sprzęt już za chwilę będzie mógł być wykorzystywany w akcjach – mówi Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Sprzęt już trafia do jednostek

Zakupiony sprzęt i wyposażenie są obecnie rozdzielane pomiędzy trzy jednostki OSP w gminie Kazanów. OSP w Kowalkowie otrzyma: 12 sztuk niepalnych kominiarek strażackich, dwuczęściowe ubranie specjalne Predator, dwa kombinezony ochronne na owady z osłoną głowy i napisem straż, dwa sygnalizatory bezruchu, sześć par specjalnych rękawic Proline III, a także oświetleniowy maszt akumulatorowy. Wartość tego wyposażenia to 14 tysięcy 964 złotych, a dofinansowanie wynosi 13 tysięcy 467 złotych.

OSP w Kazanowie zostanie wyposażone w: pięć sztuk niepalnych kominiarek strażackich, dwa komplety ubrania specjalnego, dwie sztuki sygnalizatorów bezruchu, jeden komplet trzyczęściowego ubrania koszarowego oraz dwie sztuki butli kompozytowej do aparatu powietrznego. Łączna wartość zakupów to 14 tysięcy 883 zł, a dofinansowanie wynosi 13 tysięcy 394 zł.

OSP w Zakrzówku wzbogaci się o: 30 metrów linki ratowniczej, pompę do wody zanieczyszczonej z kompletem węży ssawnych, siedem sztuk węża tłoczonego W42, cztery sztuki węża tłoczonego W75 i pięć sztuk węża tłoczonego W25. Całkowity koszt tej części zadania to 14 tysięcy 966 złotych, przy dofinansowaniu 13 tysięcy 469 złotych.

Doposażanie jednostek OSP jest przykładem efektywnego wykorzystania funduszy zewnętrznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Kierunek rozwój i inwestycje za nami sesja budżetowa gminy Kazanów na 2024 rok

Odsłony: 561

Kierunek rozwój i inwestycje – za nami sesja budżetowa gminy Kazanów na 2024 rok

W sesji budżetowej, która odbyła się 14 grudnia, samorząd Gminy Kazanów zatwierdził ambitny plan inwestycyjny na 2024 rok, przewidując przeznaczenie kwoty 15 mln 24 tys. zł na rozwój infrastruktury, w tym modernizację oczyszczalni ścieków oraz przebudowę dróg gminnych. Stanowi to znaczący krok w dążeniu do poprawy jakości życia mieszkańców.

Budżet uchwalony

W czwartek, 14 grudnia odbyła się kluczowa sesja Rady Gminy Kazanów, której głównym punktem była debata nad budżetem na 2024 rok. Posiedzenie rozpoczęło się od przyjęcia protokołu z poprzedniego spotkania oraz sprawozdania wójt gminy Kazanów Teresy Pancerz-Pyrki na temat działalności międzysesyjnej.  

Następnie projekt uchwały budżetowej, który został przedstawiony radnym, otrzymał pozytywne opinie zarówno od gminnych komisji, jak i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Budżet na 2024 rok przewiduje dochody gminy Kazanów na poziomie 30 mln 434 tys. zł, natomiast wydatki mają osiągnąć sumę 38 mln 494 tys. zł. Kluczowe dla dyskusji było głosowanie nad przyjęciem tego budżetu. Radni zagłosowali za podjęciem uchwały. - Dziękuję radnym za pozytywne przyjęcie budżetu na 2024 rok. To nasza wspólna decyzja, która odzwierciedla głos i potrzeby mieszkańców gminy Kazanów, stanowiąc fundament naszych działań. Właśnie dlatego skoncentrowaliśmy się na planowaniu inwestycji, które są bezpośrednią odpowiedzią na oczekiwania naszej społeczności. Choć budżet na przyszły rok jest już ustalony, jestem pewna, że będzie można dopasowywać plan inwestycyjny do ewoluujących potrzeb i nowych wyzwań, które z pewnością się pojawią. Ciągle słuchamy naszych mieszkańców i staramy się, aby każda decyzja była w ich najlepszym interesie. W tegorocznym budżecie skupiliśmy się przede wszystkim na inwestycjach, które przyczynią się do znaczącej poprawy jakości życia naszych mieszkańców oraz rozwoju całej gminy Kazanów – powiedziała po zakończeniu sesji wójt Teresa Pancerz-Pyrka.

Będą inwestycje w różnych obszarach

Znacząca część budżetu, czyli około 15 mln 24 tys. zł, zostanie przeznaczona na ambitne inwestycje. W planach jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kroczowie Większym. Rada Gminy pochyliła się także nad projektem przebudowy dróg na terenie gminy Kazanowa. Warto przypomnieć, że samorząd gminy pozyskał na ten cel wsparcie finansowe z programu Polski Ład, na łączną kwotę 7 mln 980 tys. zł. W planach jest również budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ostrownicy. Łączna wartość tych inwestycji wynosi wspomniane 15 mln 24 tys. zł.

Przyjęcie przez radnych uchwały budżetowej otwiera drogę do realizacji planów na nadchodzący rok, co ma przynieść korzyści zarówno mieszkańcom, jak i całej gminie w zbliżającym się czasie.

Program „Poznaj Polskę” w gminie Kazanów edukacyjna podróż przez historię i kulturę

Odsłony: 852

Program „Poznaj Polskę” w gminie Kazanów – edukacyjna podróż przez historię i kulturę

W ramach programu "Poznaj Polskę", uczniowie z dwóch szkół w gminie Kazanów, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalkowie oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie, mieli okazję odkrywać bogactwo kulturowe i historyczne Polski. Dzięki pozyskanemu przez samorząd dofinansowaniu na realizację programu, młodzi mieszkańcy gminy zwiedzili ciekawe zakątki kraju, zwiększając swoją wiedzę i zainteresowanie rodzimą historią oraz kulturą.

Całkowita wartość projektu wyniosła 30 tysięcy 125 złotych, z czego dofinansowanie od Ministra Edukacji i Nauki osiągnęło kwotę 19 tysięcy 360 złotych. Szkoły, które wzięły udział w programie, zorganizowały dla swoich uczniów serię edukacyjnych wycieczek. – Cieszę się, że mogliśmy dać naszym uczniom nowe możliwości poznawania kraju dzięki programowi „Poznaj Polskę”. Wycieczki te mają ogromną wartość edukacyjną, pozwalając młodzieży na bezpośrednie doświadczanie historii i kultury naszego narodu, co przekłada się na ich lepsze zrozumienie i docenienie dziedzictwa, z którego wszyscy jesteśmy dumni. To również cenna okazja do integracji młodych ludzi, umożliwiająca im budowanie przyjaźni i współpracy poza murami szkoły, co jest istotne dla ich rozwoju społecznego. Jesteśmy przekonani, że takie doświadczenia są bezcenne i będą miały długotrwały, pozytywny wpływ na naszą młodzież – powiedziała Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Wycieczki do Łodzi i w Góry Świętokrzyskie

Uczniowie z Kowalkowa, w liczbie 60 osób, podzielili się na dwie grupy. Pierwsza odwiedziła Łódź, gdzie miała okazję poznawać wielokulturowy charakter miasta przemysłowego, a także zwiedzić Centralne Muzeum Włókiennictwa oraz Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego. Koszt tej wycieczki wyniósł 7 tysięcy 800 złotych, z czego 5 tysięcy złotych pokryło dofinansowanie.

Druga grupa z Kowalkowa udała się do Nowej Słupi i na Święty Krzyż, gdzie zwiedzali pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze. Odwiedzili również Zagnańsk, gdzie zobaczyli słynny w całej Polsce Pomnik Przyrody „Dąb Bartek”. Całkowity koszt tej wycieczki to 5 tysięcy 450 złotych, z czego 4 tysiące 360 złotych stanowiło dofinansowanie.

Wyjazd do Warszawy i Lublina

Uczniowie z Kazanowa, w liczbie 90 osób, także podzielili się na dwie grupy. Pierwsza grupa zwiedziła Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Koszt tej wycieczki wyniósł 7 tysięcy 425 złotych, z czego 5 tysięcy złotych pochodziło z dofinansowania. Druga grupa udała się do Lublina, gdzie zwiedziła podziemną trasę turystyczną oraz Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Koszt tej wycieczki to 9 tysięcy 450 złotych, z czego 5 tysięcy złotych pokryto z dofinansowania.

Program "Poznaj Polskę" w Gminie Kazanów okazał się być wspaniałą okazją dla młodych ludzi do rozwijania zainteresowań, a także do zrozumienia i docenienia dziedzictwa narodowego. Dzięki takim inicjatywom edukacyjnym, uczniowie nie tylko poszerzają swoje horyzonty, ale także budują więź z własną historią i kulturą, co jest kluczowe w kształtowaniu świadomości młodego pokolenia.

Strażnica OSP w Osuchowie

Odsłony: 501

Prace remontowe w strażnicy OSP w Osuchowie zbliżają się do końca

Bardzo potrzebny remont strażnicy OSP w Osuchowie jest już prawie na finiszu. Dwa pomieszczenia w budynku zupełnie zmieniają swój wygląd. Po zniszczonych podłogach, ścianach i zużytych sanitariatach nie ma śladu. W ich miejscu pojawiają się nowe  i schludne rozwiązania. Warto przypomnieć, że inwestycja realizowana jest przy wsparciu finansowym z budżetu województwa mazowieckiego.

Remont był bardzo potrzebny

Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie zmienia się na lepsze. Dwie kluczowe przestrzenie, pomieszczenie socjalne i sanitarne, zyskują nowe życie za sprawą intensywnych prac modernizacyjnych. Budynek, który przed ich rozpoczęciem znajdował się w złym stanie technicznym, przechodzi gruntowną metamorfozę. - Remont strażnicy OSP w Osuchowie to nie tylko estetyczna i funkcjonalna zmiana, ale przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo i dobro naszej społeczności. Dzięki wsparciu z województwa mazowieckiego odnawiane są kluczowe pomieszczenia. Obecnie prowadzone są ostatnie prace wykończeniowe i już niebawem obiekt zostanie znów oddany do użytku. Inwestycja z pewnością znacząco przyczyni się do podniesienia standardu strażnicy – mówi Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Duże zmiany na lepsze

Dotychczasowe ściany i sufity, wymagające remontu i ocieplenia, zostały odświeżone. Uszkodzona podłoga, braki w izolacji i zniszczone płytki ceramiczne to już przeszłość. W pomieszczeniu socjalnym prace rozpoczęły się od demontażu starej podłogi, a następnie wykonania wylewki, jej ocieplenia i ułożenia nowych płytek ceramicznych. Ściany i sufity otrzymały odporne na wilgoć płyty karton-gips, które następnie pokryto gładzią szpachlową i obecnie są malowane. Część ścian zdobią też nowe płytki ceramiczne. Również drzwi wewnętrzne zostały wymienione, co dopełnia odświeżony wygląd.

W pomieszczeniu sanitarno-higienicznym prowadzono podobne prace, ale dodatkową inwestycją była izolacja sufitu wełną mineralną. Łazienka zyskała nowe umywalki, sanitariaty oraz kabinę prysznicową, co znacząco poprawi komfort użytkowania. W obu pomieszczeniach wymieniono instalację hydrauliczną i kanalizacyjną, obiekt ma też nowe szambo. Te zmiany zdecydowanie poprawią funkcjonalność strażnicy.

Znaczące dofinansowanie

Co ważne, inwestycja realizowana jest przy wsparciu z województwa mazowieckiego. Projekt jest dofinansowany z programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2023”. Środki, jakie udało się pozyskać na ten cel to 40 tysięcy złotych.

Dzięki prowadzonym pracom, strażnica OSP w Osuchowie nie tylko zyskuje na estetyce, ale także staje się bardziej funkcjonalna i przyjazna dla użytkowników. Wraz z zakończeniem prac odnowione pomieszczenia staną się nowym sercem strażnicy.

Kapliczka św. Nepomucena

Odsłony: 698

Kapliczka św. Jana Nepomucena zyskała nowy blask – prace konserwatorskie zakończone

Unikalny w skali regionu obiekt, figura św. Jana Nepomucena w Osuchowie przeszła gruntowną metamorfozę. W wyniku prac konserwatorskich nie tylko wypiękniała, ale też zyskała ochronę przed czynnikami atmosferycznymi. Realizacja zadania była możliwa dzięki znaczącemu dofinansowaniu, które pokryło niemal sto procent wartości inwestycji.

Kapliczka zyskała dawną świetność

Zakończyła się renowacja unikatowego zabytku w gminie Kazanów. Kapliczka, znana z XVIII-wiecznej figury św. Jana Nepomucena, odzyskała swój dawny blask dzięki gruntownym pracom konserwatorskim.

Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów, podkreśla duże znaczenie tej inwestycji dla lokalnej społeczności. – Renowacja kapliczki św. Jana Nepomucena stanowiła dla nas projekt o wyjątkowym znaczeniu. Jest ona nie tylko cennym zabytkiem, ale również ważnym symbolem dla naszej lokalnej społeczności. Dla mieszkańców Kazanowa, kapliczka ta jest nie tylko częścią naszej wspólnej historii i dziedzictwa kulturowego, ale także stanowi miejsce, które łączy nas z naszymi tradycjami i wartościami. Renowacja kapliczki była również konieczna ze względów technicznych. Zły stan obiektu wymagał natychmiastowej interwencji, aby zapobiec dalszemu pogarszaniu się jego kondycji i zapewnić jego zachowanie na przyszłe pokolenia. Dzięki renowacji nie tylko przywróciliśmy kapliczkę do jej dawnej świetności, ale także zabezpieczyliśmy ją przed czynnikami atmosferycznymi, co zapewni jej trwałość na długie lata. Osiągnięcie tego celu było możliwe dzięki współpracy i wsparciu finansowemu, które uzyskaliśmy. Niemal stuprocentowe dofinansowanie z zewnętrznego źródła było kluczowe dla realizacji tego projektu. Jestem niezmiernie wdzięczna wszystkim, którzy przyczynili się do odnowienia tak ważnego dla nas wszystkich miejsca – mówi Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Znaczące dofinansowanie i piękny efekt prac

Wykonawcą prac konserwatorskich był Expance Sławomir Czapiewski z Piły, który dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem w konserwacji takich obiektów. Koszt renowacji wyniósł 108 tysięcy 240 złotych, z czego 98% pokryto z dofinansowania zewnętrznego z Rządowego Programu Ochrony Zabytków Polski Ład. W ramach zadania odrestaurowano figurę św. Jana Nepomucena oraz zadaszenie posadzone na słupach. Obiekt został też odpowiednio zabezpieczony przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Dziś kapliczka znów może cieszyć oko mieszkańców gminy Kazanów oraz przyjezdnych gości.  

Kapliczka sw Nepomucena

Kapliczka sw Nepomucena

Informacja

Odsłony: 812

Targi Sadownictwa i Warzywnictwa to największa w Polsce impreza branżowa dla producentów owoców i warzyw dająca możliwość poznania innowacyjnych technologii i najnowszej wiedzy praktycznej z branży ogrodniczej.
Na 28 tys. m2 powierzchni wystawcy z kraju i z zagranicy zaprezentują bogatą ofertę środków produkcji, m.in. innowacyjne nawozy, środki ochrony roślin oraz rozwiązań wspierających produkcję ogrodniczą. W targach wezmą udział firmy zajmujące się chłodnictwem i przechowalnictwem oraz dostarczające maszyny do pracy w ogrodnictwie, a także do sortowania oraz pakowania owoców i warzyw. Obecni będą też producenci materiału szkółkarskiego oraz przedsiębiorstwa handlujące owocami i specjalizujące się w ich przetwórstwie.

Targom towarzyszyć będzie kongres, w ramach którego odbędą się następujące wydarzenia:
• Konferencja Sadownicza,
• Konferencja Warzywnicza,
• XI Konferencja Truskawkowa,
• II Konferencja Jagodowa,
• Konferencja Maszynowa (NOWOŚĆ!),
• Konferencja Szkółkarska (NOWOŚĆ!),
• Konferencja „Odnawialne źródła energii w ogrodnictwie” (NOWOŚĆ!),
• Konferencja „Przyszłość polskiego ogrodnictwa – strategia zamiast gaszenia pożarów” (NOWOŚĆ!),
• Sadownicze Forum Ekonomiczne.

Kongres będzie doskonałą okazją do zdobycia najnowszych informacji od polskich i zagranicznych specjalistów oraz do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z najlepszymi fachowcami w branży.

Czytaj więcej