Wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Kazanów 2015

Odsłony: 2751

WYKAZ GMINNYCH NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDDANIA W DZIERŻAWĘ

Na podstawie, art. 35 ust.1, a w zw. art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(t.j. Dz.U. z 2014r. nr 0, poz. 518 ze zm.)

Wójt Gminy Kazanów podaje do publicznej wiadomości wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

POBIERZ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO DZIERŻAWY KAZANÓW 2015

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka

XIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Odsłony: 2747

XIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, a patronat medialny: miesięcznik AGROmechanika, oraz telewizja interaktywna AgroNews.com.pl, AGRO SERWIS, TVP1 i dwutygodnik Zielony Sztandar.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Czytaj więcej

Komunikat dla płatników składek w KRUS

Odsłony: 2747

Komunikat dla płatników składek w KRUS
31 stycznia 2015 r. upływa ustawowy termin na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje w związku z monitami od rolników o niedoręczeniu im imiennych przekazów z wysokością składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne rolników za I kwartał 2015 r, że składki na wymienione ubezpieczenia za rolników i domowników obowiązują w takiej samej kwocie jak w IV kw. 2014 r. i należy je opłacić za I kw. 2015 r. do 31 stycznia br.

Czytaj więcej

Zaproszenie na szkolenie z zasad przyznawania płatności bezpośrednich 2015

Odsłony: 2761

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Zwoleniu

ZAPROSZENIE


Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zwoleniu zaprasza rolników z Gminy Kazanów na szkolenie z zasad przyznawania płatności bezpośrednich a w szczególności sposobu wypełniania wniosków o przyznanie płatności na 2015 rok.

Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kazanowie w dniu 17 lutego 2015 roku o godzinie 10.00.


Z-ca KIEROWNIKA
BIURA POWIATOWEGO
Arkadiusz Jasik

INFORMACJA O SYTUACJI W SŁUŻBIE ZDROWIA

Odsłony: 2680

W związku z aktualną sytuacją w służbie zdrowia, informuję, iż od Nowego Roku opieka medyczna w woj. mazowieckim jest zapewniona. Aktualne listy zakontraktowanych placówek oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej mazowieckiego oddziału NFZ (www.nfz-warszawa.pl) i pod numerem całodobowej infolinii (22) 456 74 01.

Opieka medyczna zapewniona dla mieszkańców gminy Kazanów
Pogotowie Ratunkowe. SPZZOZ
Ludowa 7 26-700 Zwoleń

Wójt Gminy Kazanów
mgr Teresa Pancerz-Pyrka

Wybory samorządowe pierwsza sesja nowej Rady Gminy 2014

Odsłony: 3409

Wybory samorządowe w gminie Kazanów

W dniu 16 listopada 2014r. w wyborach samorządowych została wybrana nowa Rada Gminy Kazanów na kadencję 2014-2018 w następującym składzie:

1. Dolega Bernard
2. Głowacki Waldemar
3. Hernik Maria
4. Jamka Paweł
5. Jaśkiewicz Zbigniew Stanisław
6. Korczak Barbara
7. Matuska Krystyna
8. Mularczyk Stanisław
9. Pastuszka Jan
10. Puton Piotr
11. Senderowska Anna Zdzisława
12. Szczepanowski Jan
13. Wlazłowska Lucja
14. Wojtyniak Wiesław Adam
15. Woliński Szymon

Czytaj więcej

Inwestycje w 2014 roku w gm. Kazanów

Odsłony: 3003

W dniu 27 listopada 2014 roku dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Niedarczów Dolny Wieś i Niedarczów Dolny Kolonia , gmina Kazanów” . Roboty budowlane rozpoczęto w miesiącu sierpniu. Zakres robót budowlanych obejmował wykonanie sieci wodociągowej PVC-U o średnicy D160 i PVC-U, o średnicy D110 o łącznej długości 1981,0 m i przyłączami wodociągowymi w ilości 24 szt. o łącznej długości 537 m.
Wartość zadania wynosi na kwotę brutto – 153.431,00 zł . Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki Kozłów 91 , 26-613 Radom.

Czytaj więcej