Samorząd gminy Kazanów zrealizuje bardzo ambitny projekt drogowy

Odsłony: 415

Samorząd gminy Kazanów zrealizuje bardzo ambitny projekt drogowy – jest dofinansowanie i trwa przetarg dla wykonawców

Samorząd Gminy Kazanów prowadzi postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę jednego z największych projektów z zakresu infrastruktury drogowej ostatnich lat na tym terenie. Chodzi o przebudowę dwudziestu dwóch odcinków dróg w jedenastu miejscowościach na terenie gminy, łącznie 9 kilometrów jezdni. Stanowi to znaczący krok w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa i komfortu podróżowania.

Będzie zdecydowanie bezpieczniej

Projekt pod nazwą „Przebudowa dróg w Gminie Kazanów” zakłada szeroki zakres prac, w tym roboty przygotowawcze, budowę chodników, remonty przepustów, modernizację podbudowy i nawierzchni jezdni, a także poboczy, zjazdów oraz oznakowania. Wszystko to ma na celu nie tylko poprawę stanu infrastruktury, ale także zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.

Zadanie to obejmie swoim zasięgiem jedenaście miejscowości: Kroczów Większy i Mniejszy, Osuchów, Ostrownica, Ostrownica Kolonia i Wieś, Wólka Gonciarska, Miechów, Kowalków Kolonia i Kowalków oraz Ostrówka, obejmując łączną długość ponad 9 kilometrów dróg gminnych. Dzięki temu mieszkańcy tych obszarów mogą spodziewać się znacznej poprawy dostępności oraz podniesienia standardu podróżowania.

Co ważne, samorząd gminy Kazanów pozyskał na realizację tego zadania imponujące dofinansowanie zewnętrzne w wysokości blisko 8 milionów złotych.  Środki te, pochodzące z rządowego programu Polski Ład, stanowić będą znaczące wsparcie finansowe w realizacji inwestycji. Prowadzone postępowanie przetargowe dla wykonawców prac jest pierwszym krokiem do rozpoczęcia kolejnej dużej inwestycji infrastrukturalnej.

Samorząd nie zwalnia tempa

Warto przypomnieć, że to już kolejne bardzo duże zadanie drogowe realizowane w ostatnim czasie przez samorząd gminy Kazanów. - W ubiegłym roku z sukcesem zrealizowaliśmy dwa bardzo ważne projekty drogowe. Jeden z nich to przebudowa 6,5 kilometra dróg w sześciu miejscowościach. Drugi projekt to równie ambitna przebudowa 7 kilometrów naszych dróg, co wraz z pierwszą inwestycją dało łącznie 13,5 kilometra zmodernizowanych jezdni. Udało nam się pozyskać na ten cel ogromne wsparcie finansowe, łącznie 7,6 miliona złotych na obie inwestycje. Dziś, ogłaszając przetarg na kolejny, jeszcze większy projekt przebudowy dróg, jestem przekonana, że kontynuujemy tę dobrą passę. Projekt „Przebudowa dróg w Gminie Kazanów” z dofinansowaniem blisko 8 milionów złotych, to następny ważny krok w modernizacji naszej infrastruktury. Z niecierpliwością czekam na rozpoczęcie prac i jestem przekonana, że ich efekty przyniosą mieszkańcom jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa na drogach – mówi Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Samorząd gminy dokłada wszelkich starań, aby sprawnie przeprowadzić procedurę przetargową i niezwłocznie rozpocząć prace budowlane w ramach tego ważnego dla codzienności mieszkańców projektu.

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Odsłony: 821

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Od 1 stycznia 2024 r. można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł,
 2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Wypłata dodatku będzie realizowana jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wysokość dodatku osłonowego

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

UWAGA!

Możesz ubiegać się o podwyższone dofinansowanie, gdy źródłem ogrzewania jest paliwo stałe tylko wówczas, gdy źródło ciepła zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazanowie, Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany).

Szczegółowe informacje w sprawie dodatków osłonowych udzielane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazanowie, Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów oraz pod nr telefonu 48 386 49 22 lub 48 386 49 23.

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.

Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji, jeśli podasz swój adres e-mail we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej. W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie jest wysyłane do beneficjenta. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej.

Materiały do pobrania:

 1. Wzór wniosku o dodatek osłonowy

Zakończyła się termomodernizacja szkół w gminie Kazanów

Odsłony: 724

Zakończyła się termomodernizacja szkół w gminie Kazanów – budynki są nie tylko piękne, ale też energooszczędne

Końca dobiegły prace budowlane przy termomodernizacji szkół w Kowalkowie i Zakrzówku. Obiekty zdecydowanie zyskały na estetyce, ale przede wszystkim stały się energooszczędne i bardziej ekonomiczne w utrzymaniu. Co ważne, zadanie zostało zrealizowane przy udziale rządowych środków zewnętrznych, które pokryły 90% kosztów inwestycji. Jej zakres obejmował instalację energooszczędnych okien i drzwi, docieplenie budynków, modernizację kotłowni oraz instalację oświetlenia LED, znacznie poprawiając komfort użytkowania szkół.

Znaczące dofinansowanie

Samorząd gminy Kazanów pomyślnie zakończył projekt kompleksowej termomodernizacji dwóch szkolnych obiektów w Kowalkowie oraz Zakrzówku. Inwestycja, o wartości 3 mln 566 tys. 570 zł, została w większości sfinansowana ze środków zewnętrznych, przyznanych w ramach programu Polski Ład. Dofinansowanie wyniosło 3 mln 209 tys. 913 zł i pokryło 90% całkowitych kosztów zadania. Z budżetu gminy została wydatkowana bardzo nieduża kwota, pokrywająca pozostałe 10% wartości inwestycji.

Duże zmiany na lepsze

Prace wykonane przez firmę „Termo-Bud” z Buska-Zdroju, obejmowały szeroki zakres prac. W obu szkołach zainstalowano nowe okna i drzwi zewnętrzne, zwiększając izolacyjność budynków. Zrealizowano także docieplenie fundamentów, ścian oraz stropodachów, co znacznie poprawiło efektywność energetyczną obiektów. Dodatkowo, na dachach położono nowe pokrycia, a elewacje budynków zyskały estetyczny wygląd.

Kluczowe zmiany nastąpiły również w infrastrukturze wewnętrznej szkół. Kotłownie przeszły kompleksową modernizację, w tym instalację nowoczesnych kotłów kondensacyjnych na olej opałowy. Wymieniono oprawy oświetleniowe na energooszczędne rozwiązania LED, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Dookoła szkół przeprowadzono także renowację chodników oraz schodów, dodatkowo poprawiając dostępność i bezpieczeństwo.

Jest piękniej i cieplej

Wójt gminy Kazanów Teresa Pancerz-Pyrka, podkreśla znaczenie tej inwestycji. - Z dumą patrzymy na zakończenie tego ważnego projektu. Nasze szkoły stały się nie tylko bardziej efektywne energetycznie i estetycznie przyjemne, ale przede wszystkim bardziej komfortowe dla naszych uczniów i personelu. Dzięki tym zmianom znacząco obniżymy koszty utrzymania szkół, co przyniesie korzyści całej społeczności – mówi wójt.

Termomodernizacja szkół w Kowalkowie i Zakrzówku stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju gminy Kazanów, pokazując zobowiązanie samorządu do ciągłego podnoszenia jakości edukacji oraz troski o środowisko.

termo szkol kaz 24

termo szkol kaz 24

Samorząd gminy Kazanów aktywnie wspiera walkę z bezdomnością zwierząt

Odsłony: 573

Samorząd gminy Kazanów aktywnie wspiera walkę z bezdomnością zwierząt

W ramach działań na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt, samorząd gminy Kazanów podjął znaczące kroki, angażując się w troskę o czworonożnych braci mniejszych. Dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa mazowieckiego oraz środkom z własnego budżetu gminy, udało się zrealizować szeroko zakrojony program kastracji, sterylizacji oraz czipowania psów i kotów z tego terenu.

95 przeprowadzonych zabiegów

Z inicjatywy gminy, a dzięki wsparciu programu "Mazowsze dla zwierząt 2023", w minionym roku przeznaczono łącznie 27 tysięcy złotych na kastrację, sterylizację i czipowanie psów i kotów z terenu gminy Kazanów. Pozyskane dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego wyniosło 13,5 tysiąca złotych, a gmina tyle samo dołożyła z własnych środków. Pozwoliło to na przeprowadzenie zabiegów u 95 zwierząt, w tym sterylizację 40 suk i 34 kocic, kastrację 10 psów i 11 kocurów, a także zaczipowanie każdego z nich.

Działania te stanowią istotny krok w kierunku ograniczenia problemu bezdomności zwierząt. - Kastracja i sterylizacja psów i kotów ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu ich niekontrolowanemu rozmnażaniu. Schroniska dla zwierząt borykają się z problemem przepełnienia, a odpowiedzialność za ograniczenie liczby bezdomnych zwierząt spoczywa na całej społeczności. Chcąc wspierać mieszkańców w pokryciu kosztów tych zabiegów, zaangażowaliśmy się w realizację programu, który bezpośrednio wpływa na poprawę sytuacji zwierząt w gminie – mówi Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Kolejny wniosek o dofinansowanie już złożony

Warto podkreślić, że samorząd nie poprzestaje na osiągnięciach z roku 2023. Złożony już został kolejny wniosek o dofinansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji psów i kotów. – Chcemy, aby wsparcie dla mieszkańców w kastracji oraz sterylizacji psów i kotów było długoterminowe. Liczmy, że dzięki temu poprawi się dobrostan zwierząt i wzrośnie świadomość działania lokalnej społeczności na rzecz odpowiedzialnej opieki nad nimi. Szczególnie teraz, kiedy schroniska pękają w szwach, a koszty, jakie gmina ponosi za odłowienie jednego psa i zapewnienie mu długoterminowej opieki, to już około 3 tysiące złotych – podsumowuje wójt.

Inicjatywa ta stanowi ważny przykład odpowiedzialności społecznej i troski o dobrostan zwierząt, a także pokazuje, jak lokalne władze mogą efektywnie współpracować z wyższymi szczeblami administracji w celu realizacji ważnych społecznie projektów.