Biała niedziela 2015 w Kazanowie

Odsłony: 2644

Stowarzyszenie Środowisko Inicjatywa na zaproszenie
Pani Teresy Pancerz-Pyrka Wójta Gminy Kazanów

organizuje "Białą niedzielę" w Kazanowie w budynku szkolnym
w dniu 14.06.2015 w godz.9-15

Przyjmować będą lekarze specjaliści:

• Ginekolog-położnik
• Okulista
• Kardiolog
• Neurolog
• Laryngolog
• Stomatolog
• Internista-specjalista chorób zakaźnych

Wykonywane będą badania:

pomiar ciśnienia tętniczego,
poziom cukru we krwi,
spirometria,
cytologia.

Wszystkie konsultacje i badania będą wykonywane BEZPŁATNIE.

W imieniu Stowarzyszenia
zaprasza
Lucyna Wiśniewska

Informacja o wsparciu żywnościowym

Odsłony: 2864

Wójt Gminy Kazanów informuje, iż osoby lub rodziny potrzebujące wsparcia w postaci artykułów żywnościowych mogą zgłaszać się do:

• Stowarzyszenia Wspólnota Kazanowa ul. Kościelna 44, 26-713 Kazanów
• lub Parafii Odechów (Szkolne Koto Caritas w Zakrzówku)

Wsparcie w postaci pomocy żywnościowej trafiać będzie do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniającej kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 813 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł. dla osoby w rodzinie.

Przed zgłoszeniem do Stowarzyszenia "Wspólnota Kazanowa" lub "Szkolnego Koła Caritas" proszę zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazanowie w celu otrzymania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015.

Wójt Gminy
Teresa Pancerz-Pyrka

Uroczystości uczczenia pamięci poległych w walce z okupantem

Odsłony: 2631

Informujemy, że obchody uroczystości uczczenia pamięci poległych w walce z okupantem organizowane będą corocznie w pierwszą niedzielę lipca, w tym roku uroczystość przypada w dniu 5 lipca 2015r.
 

Wójt Gminy Kazanów
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne w Kazanowie

Zdobądź tytuł Kreatora miejsc pracy

Odsłony: 2721

Zdobądź tytuł Kreatora miejsc pracy

Tylko do 29 maja pracodawcy mogą zgłaszać się do drugiej edycji konkursu ministra pracy i polityki społecznej „Kreator miejsc pracy”.

Konkurs ma na celu wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz którzy zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 r. Nagrody będa wręczane w pięciu kategoriach:
mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa.

– Sytacja na rynku pracy jest coraz lepsza. Pracuje już 16 mln Polaków. To najlepszy wynik od 1989 roku. Sukces ten zawdzięczamy przede wszystkim pracodawcom tworzącym nowe miejsca pracy. W konkursie wyróżniamy zarówno małe rodzinne firmy, jak i duże przedsiębiorstwa – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Jakie są kryteria oceny? Kluczowy jest wzrost zatrudnienia w firmie. Dodatkowe punkty można zdobyć za przyjęcie do pracy młodych pracowników do 30. roku życia, z grupy 50+ oraz osób niepełnosprawnych. Oceniana będzie także rzetelność pracodawców - m.in. to, czy zatrudniają pracowników na umowach o pracę.
 

Czytaj więcej

Wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Kazanów 2015

Odsłony: 2691

WYKAZ GMINNYCH NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDDANIA W DZIERŻAWĘ

Na podstawie, art. 35 ust.1, a w zw. art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(t.j. Dz.U. z 2014r. nr 0, poz. 518 ze zm.)

Wójt Gminy Kazanów podaje do publicznej wiadomości wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

POBIERZ WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO DZIERŻAWY KAZANÓW 2015

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka

XIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Odsłony: 2681

XIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, a patronat medialny: miesięcznik AGROmechanika, oraz telewizja interaktywna AgroNews.com.pl, AGRO SERWIS, TVP1 i dwutygodnik Zielony Sztandar.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Czytaj więcej

Komunikat dla płatników składek w KRUS

Odsłony: 2675

Komunikat dla płatników składek w KRUS
31 stycznia 2015 r. upływa ustawowy termin na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje w związku z monitami od rolników o niedoręczeniu im imiennych przekazów z wysokością składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne rolników za I kwartał 2015 r, że składki na wymienione ubezpieczenia za rolników i domowników obowiązują w takiej samej kwocie jak w IV kw. 2014 r. i należy je opłacić za I kw. 2015 r. do 31 stycznia br.

Czytaj więcej