Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kazanów

Odsłony: 2754

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów uchwał w zakresie dotyczącym działalności statutowej tych organizacji.

Czytaj więcej

GOPS Kazanów Wydawanie żywności Pn.-Pt.

Odsłony: 2699

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, że zaprasza się wszystkie osoby, które otrzymały skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2015 o zgłaszanie się po jej odbiór w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 15.00 do budynku "organistówki" w Kazanowie, ul. Kościelna 44.

GOPS Kazanów Wydawanie żywności 03 listopada 2015r

Odsłony: 3050

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, że zaprasza się wszystkie osoby, które otrzymały skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2015 o zgłaszanie się po jej odbiór w dniu 03.11.2015r (wtorek) w godz. od 15,30 do 19,00 do PSP Zakrzówek.  

Konsultacje społeczne pożytek publiczny - na rok 2016

Odsłony: 2823

Wójt Gminy Kazanów zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu programu współpracy Gminy Kazanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Klubami sportowymi, mieszkańcami, radnymi, organizacjami społecznymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016.

Konsultacje będą trwały od 29 października 2015r do 18 listopada 2015r.

Opinie i wnioski uwagi oraz propozycje należy składać na załączonym formularzu do 18 listopada 2015r.

Czytaj więcej

GOPS Kazanów - Wydawanie żywności 26 października 2015

Odsłony: 2774

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, że zaprasza się wszystkie osoby, które otrzymały skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2015 o zgłaszanie się po jej odbiór do PSP w Zakrzówku w dniu 26.10.2015r. (poniedziałek) w godz. od 15.00 do 19.00.

Konsultacje społeczne dot. Strategii Rozwoju Powiatu Zwoleńskiego na lata 2016-2022

Odsłony: 2530

Zarząd Powiatu w Zwoleniu ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu aktualizacji "Strategii Rozwoju Powiatu Zwoleńskiego na lata 2016-2022”

w trybie Uchwały Nr XXIV/200/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Zwoleńskiego.

1.Tytuł projektu
Aktualizacja "Strategii Rozwoju Powiatu Zwoleńskiego na lata 2016-2022”

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
2 listopada 2015 r. do 16 listopada 2015 r.

Czytaj więcej

Inwestycje realizowane w gminie Kazanów - wrzesień 2015

Odsłony: 2622

W gminie Kazanów realizowane są dwie inwestycje.

W ramach inwestycji „Wodociąg Wólka Gonciarska” realizowany jest I etap wodociągowania z przyłączami w miejscowości Wólka Gonciarska. Prace trwają od 27 sierpnia 2015r., a planowane zakończenie jest na dzień 10 listopada 2015r.

Druga inwestycja, która jest obecnie realizowana dotyczy termoodernizacji budynku Publicznego Przedszkola i Ochotniczej Straży Pożarne w Kazanowie. Umowa został podpisana. Na obecną chwilę wykonana jest stolarka okienna i drzwiowa oraz pokrycie dachu. Trwają prace przy elewacji. Planowany termin zakończenia to 30 wrzesień 2015r.

Czytaj więcej

Odbiory inwestycji w gminie Kazanów - wrzesień 2015

Odsłony: 3642

Odbudowa dróg powiatowych w gminie Kazanów

W dniu 14.09.2015r. została uroczyście otwarta wyremontowana droga na odcinkach drogi powiatowej Kazanów – Wielgie oraz Kazanów – Kopiec.
W przecięciu biało-czerwonej wstęgi obok Pani Wójt Teresy Pancerz – Pyrka i Przewodniczącego Rady Gminy Kazanów Pana Pawła Jamki uczestniczyli Wicewojewoda Mazowiecki Pan Dariusz Piątek, Starosta Powiatu Zwoleńskiego Pan Waldemar Urbański, Wicestarosta Powiatu Zwoleńskiego Arkadiusz Sulima, Etatowy Członek Zarządu Pan Jerzy Sowula, przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg na czele z Dyrektorem Panem Tomaszem Mordzińskim oraz przedstawiciele Rady Powiatu Zwoleń Pan Andrzej Szczypiór i Bogusław Bernaciak.

Prace przy odbudowie drogi polegały na odbudowie odcinków dróg wraz z przepustami odwadniającymi. Środki finansowe zostały pozyskane przez władze powiatu zwoleńskiego od Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z tym, iż w roku ubiegłym miał miejsce nawalny deszcz, który spowodował uszkodzenia nawierzchni drogi i przepustów. Otrzymane dofinansowanie w formie dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w znacznym stopniu wpłynie na poprawę i bezpieczeństwo w gminie Kazanów.

Czytaj więcej

GOPS Kazanów - Wydawanie żywności 25 września 2015

Odsłony: 2520

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, że zaprasza się wszystkie osoby, które otrzymały skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2015 o zgłaszanie się po jej odbiór w dniu 25.09.2015r. w godz. od 15.00 do 19.00 do PSP w Zakrzówku.

Źródła legalnej kultury w internecie

Odsłony: 2597

GOPS w Kazanowie informuje, że na stronie Narodowego Centrum Kultury, powołanego na podstawie zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, www.nck.pl, w zakładce Edukacja, podzakładce Kultura Dostępna – Przejdź do Portalu Kulturodostepna.pl, w sekcji Kultura w Internecie znajduje się m.in. spis źródeł legalnej kultury w internecie, informacje gdzie można bezpłatnie obejrzeć film, przeczytać książkę, posłuchać audiobooka, informacje o zasobach z audiodeskrypcją, tłumaczeniami migowymi oraz materiały opatrzone transkrypcjami dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

Czytaj więcej