ARiMR Zwoleń - zaproszenie na szkolenie

Odsłony: 3362

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Biuro Powiatowe w Zwoleniu

ZAPROSZENIE

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zwoleniu zaprasza na szkolenie z zakresu:

"Zasady przyznawania płatności bezpośrednich oraz zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2016"

Szkolenie odbędzie się w dniu 11-03-2016 (piątek) o godzinie 12.00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Kazanowie.

Zapraszam
p.o. Kierownika Biura Powiatowego
Paweł Drobek

Nieruchomości do sprzedaży w gm. Kazanów - 2016

Odsłony: 2639

Wójt Gminy Kazanów działając na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1774 z późń. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28 w dniach od 29.02.2016r. do 21.03.2016r. (21 dni), w poszczególnych miejscowościach, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu www.kazanow.pl został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1. Niedarczów Górny Kolonia gm. Kazanów, dz. nr ew. 274/2 o pow. 600,00 m2.
2. Ranachów gm. Kazanów dz. nr ew. 263/1 o pow.700,00 m2.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 i ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się do dnia 12 kwietnia 2016r.

POBIERZ WYKAZ

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka

Relacja z debaty "Wspólnie bezpieczniej" - 2016

Odsłony: 2868

W dniu 18 lutego 2016 roku w Urzędzie Gminy w Kazanowie odbyła się debata społeczna pn.: "Wspólnie bezpieczniej" - dotycząca bezpieczeństwa.

W debacie uczestniczyli m.in. Pani Teresa Pancerz – Pyrka Wójt Gminy Kazanów, Pan Leszek Derlatka – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zwoleniu, Pan Jan Gogacz - Kierownik Posterunku Policji w Kazanowie , policjanci z Komendy Policji ze Zwolenia i Kazanowa, Pani Anna Staszewska – Powiatowy Lekarz Weterynarii, Pani Teresa Kacperczyk – Baran – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zwoleniu, Radni Rady Gminy Kazanów na czele z Przewodniczącym RG Panem Pawłem Jamką, Dyrektorzy podległych placówek oświatowych, sołtysi oraz mieszkańcy Gminy Kazanów.

Głównym tematem debaty było bezpieczeństwo. Została przedstawiona prezentacja m.in. o tym jak uniknąć oszustwa, jak być bezpiecznym w miejscu zamieszkania, jak być widocznym na drodze, w jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo osobom starszym oraz gdzie szukać pomocy.

Uczestnicy debaty czynnie brali udział w spotkaniu, zadawali pytania, zgłaszali swoje uwagi i spostrzeżenia mające wpływ na poprawę i zwiększenie bezpieczeństwa na naszym terenie.

Czytaj więcej

Komunikat dot. opłat środowiskowych - 2016

Odsłony: 2934

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, iż wkrótce upłyną terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2015 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, tj.:

Czytaj więcej

Konkurs plastyczny BEZPIECZNIE NA WSI - NIEBEZPIECZNE ATRAKCJE W WAKACJE

Odsłony: 3203

Już po raz szósty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów wiejskich szkół podstawowych, pn.

"Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje"

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy dzieci na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom najczęściej występującym latem a także rozbudzenie i rozwój wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych wśród najmłodszych mieszkańców wsi.

Czytaj więcej

Debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa! - 2016

Odsłony: 2677

Zapraszamy mieszkańców gminy Kazanów do udziału w debacie społecznej dotyczącej bezpieczeństwa!

Debata odbędzie się:
w dniu 18 Lutego 2016 roku
w godzinach 12.00-13.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kazanowie.

Porozmawiamy o tym:
• jak uniknąć oszustwa?
• jak być bezpiecznym w miejscu zamieszkania?
• jak być widocznym, bezpiecznym na drodze?
• jak zapewnić bezpieczeństwo osobom starszym?
• gdzie szukać pomocy?

Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym.
(Klaus Neyman)

Testy HIV: bezpłatnie, anonimowo w punktach konsultacyjno-diagnostycznych

Odsłony: 2982

Testy HIV: bezpłatnie, anonimowo w punktach konsultacyjno-diagnostycznych

Warszawa
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Nowogrodzka 82 wejście B (II piętro), pon. – pt. 16 – 20
ul. Żelazna 79, pon. – pt. 16 – 19

Laboratorium Analiz Lekarskich IZIS
ul. Chmielna 4, tel. (22) 826 81 62, pon. – czw. 15 – 19, pt. 10 – 16

Specjalistyczna Przychodnia Internistyczna
ul. Jagiellońska 34 (pok. 103 i 105, I piętro) pon. i czw. 15.30 – 19

Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza dla osób żyjących z HIV/AIDS
ul. Wolska 37, tel. (22) 33 58 101, 33 58 102, pon. – wt. 10 – 14

Płock
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
ul. Medyczna 19, (24) 364 64 04, czw. 15 – 18

- Zrób badanie min. po 6 tygodniach od potencjalnego zakażenia
- Badanie polega na pobraniu próbki krwi. Nie trzeba być na czczo
- Każdy wynik testu należy skonsultować ze specjalistą

Telefon zaufania HIV/AIDS:
22 692 82 26, 0 801 888 448, pon. – pt. 9 – 21
Więcej na www.aids.gov.pl

XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Odsłony: 2561

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu są:
• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
• Państwowa Inspekcja Pracy,
• Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówkach terenowych Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016r.

Mikroporady.pl - Pomoc w zarządzaniu mikro firmą

Odsłony: 2708

Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z serwisu mikroporady.

https://mikroporady.pl/

Mikroporady.pl - Pomoc w zarządzaniu mikro firmą

Mikroporady.pl dostarczają bezpłatne wsparcie na każdym etapie działalności gospodarczej, od podjęcia decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej aż do zamknięcia, przekształcenia lub zawieszenia.