Prywaciarze Kazanów zapowiedź

Odsłony: 2749

Teresa Pancerz - Pyrka, wójt gminy Kazanów, Gminna Biblioteka w Kazanowie i Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa zapraszają na wystawę "Prywaciarze – początki polskiej mikro przedsiębiorczości”.

Otwarcie w piątek 15 kwietnia 2016 roku o godzinie 11 w Gminnej Bibliotece w Kazanowie.

Rzemieślnicy ze swoimi wyrobami, kupcy na tle małych sklepów i straganów, ludzie próbujący wbrew ideologom PRL rozwijać własną inicjatywę. Ich zdjęcia można zobaczyć na przygotowanej przez Akademię Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa wystawie "Prywaciarze – początki polskiej mikro przedsiębiorczości”. Wystawa to również zbiór oryginalnych eksponatów z lat PRL.

Czytaj więcej

PRZETARG - Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami - Kowalków Wieś, Kowalków Kolonia

Odsłony: 3893

Wójt Gminy Kazanów ogłasza nieograniczony przetarg na roboty budowlane w zakresie:

"Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami ( kategoria obiektu XXVI) na dz. o nr Ew. wg. wykazu dołączonego do wniosku w miejscowościach: Wólka Gonciarska, Kowalków Kolonia, Kowalków Wieś, Borów, Dębniak, Ruda, gmina Kazanów w ramach inwestycji "WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA" w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania – II etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Kowalków Wieś i część w msc. Kowalków Kolonia.

POBIERZ DOKUMENTY

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU - PROFILAKTYKA JASKRY I ZAĆMY

Odsłony: 2644

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY I ZAĆMY)

W dniu: 04.04.2016r. w Ośrodku Zdrowia ul. Kościelna 50 w Kazanowie
w godzinach od 09:00 do 11:00
odbędą się badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

Zapisy telefonicznie (48) 676-60-59
Koszt badania ostrości wzroku - 5 zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - 10 zł (DODATKOWE)
Zapisy prowadzone będą do dnia 04.04.2016r.
Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy
OKO-LUX sp. z o.o.

Czytaj więcej

Życzenia wielkanocne 2016r.

Odsłony: 2523

zyczenia wielkanoc 2016

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Spokojnych świąt Wielkiej Nocy Mieszkańcom Gminy Kazanów życzą
Teresa Pancerz - Pyrka Wójt Gminy Kazanów
Paweł Jamka - Przewodniczący Rady Gminy

Relacja z 74 rocznicy mordu mieszkańców Kazanowa i okolic w czasie II Wojny Światowej

Odsłony: 2541

W dniu 20 marca w Kazanowie odbyły się uroczystości upamiętniające pamięć mieszkańców Kazanowa i okolic zamordowanych w dniu 18 marca 1942 roku przez hitlerowców w odwecie za zabicie niemieckiego żołnierza.

ZOBACZ FOTORELACJĘ

W uroczystościach wzięły udział rodziny pomordowanych, kombatanci, członkowie stowarzyszenia Wspólnota Kazanowa, zespół ludowy „Kazanowianki znad Iłżanki”, mieszkańcy gminy, władze samorządowe na czele z Wójt Gminy Teresą Pancerz – Pyrka, Przewodniczącym Rady Gminy Pawłem Jamka jak również zaproszeni goście: poseł na Sejm RP Pan Leszek Ruszczyk, Wójt Gminy Ciepielów Pan Andrzej Szewczyk wraz z Przewodniczącym i Vice-przewodniczącym Rady Gminy Ciepielów, Radni Powiatu Zwoleńskiego Pan Bogusław Bernaciak i Pan Andrzej Szczypiór. Uroczystą msze celebrował ks. kanonik Czesław Błaszczykiewicz. Wzruszający program artystyczny przygotowała młodzież z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Kazanowie.

W niedzielę 20 marca obchodzono także tradycyjne Święto Męki Pańskiej zwane potocznie Niedzielą Palmową. Dlatego też uczestnicy mszy świętej przynieśli do świątyni przepiękne własnoręcznie zrobione palmy, aby je poświęcić.

PRZTEARG - kruszywo na remonty dróg gminnych 2016

Odsłony: 3334

Wójt Gminy Kazanów ogłasza nieograniczony przetarg na:
wykonanie usługi w zakresie: "Dostawa kruszywa z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2016 na terenie gminy Kazanów".

Upoważniony do kontaktów – Krzysztof Kazimierski, Danuta Ziarkowska-Lis tel. (48) 676-60-33 wew. 18, (48) 676-60-33 wew. 24.

Szczegółowe warunki zakresu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia którą można odebrać w Urzędzie Gminy Kazanów w pokoju nr 5 lub za zaliczeniem pocztowym.

SIWZ oraz niezbędna dokumentacja zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazanów www.kazanow.pl, www.ugkazanow.bip.org.pl

Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji 0-31,5 mm oraz szlaka z przeznaczeniem na poprawę nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kazanów.
Przewidywana wielkość dostaw około 2500 ton – kruszywo., 2000 ton – szlaka.

Rozplantowanie dostaw kruszywa i szlaki odpowiednim sprzętem bezpośrednio po dostarczeniu dostawy.

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE STAROSTY ZWOLEŃSKIEGO W SPRAWIE WSPÓLNOT GRUNTOWYCH I MIENIA GROMADZKIEGO

Odsłony: 5044

Starosta Zwoleński informuje, że w dniu 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1276) o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca 1963 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 169).

W związku z powyższym właściciele gospodarstw rolnych, którzy w okresie przynajmniej jednego roku przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, tj. w okresie 5 lipca 1962 r. do 5 lipca 1963 r. korzystali ze wspólnoty gruntowej, o nieuregulowanym stanie prawnym, mogą składać do Starosty Zwoleńskiego wnioski o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

Termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2016 r.

Wniosek musi zawierać: numery działek, które stanowią wspólnotę, imię i nazwisko albo nazwę firmy podmiotu uprawnionego do udziału we wspólnocie, nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo uprawnionego do udziału we wspólnocie oraz adres doręczeń pism.

Czytaj więcej

Wybory w Ochotniczych Strażach Pożarnych - 2016

Odsłony: 3562

Zgodnie ze Statutem Ochotniczych Straż Pożarnych w 2016 roku odbywają się zebrania sprawozdawczo – wyborcze, co 5 lat strażacy wybierają swoje Władze.

Zgodnie z harmonogramem ustalonym na posiedzeniu Zarządu Gminnego ZOSP RP zebrania odbyły się w miesiącu lutym we wszystkich 8 jednostkach istniejących na terenie gminy.

W zebraniach udział wzięli: Wójt Gminy Pani Teresa Pancerz – Pyrka, Komendant Gminny ZOSP RP Dh Adam Dąbrowski, przedstawiciele Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Radni gminy, sołtysi oraz sympatycy pożarnictwa. Na zebraniach podsumowana została działalność poszczególnych OSP w 5-cio letniej kadencji, ustalono plan działania na rok bieżący. Strażacy wybrali nowe władze w OSP:

Czytaj więcej

Obchody 74 rocznicy zamordowania mieszkańców Kazanowa i okolic w czasie II Wojny Światowej

Odsłony: 2539

Wójt Gminy Kazanów
Teresa Pancerz – Pyrka
serdecznie zaprasza

w dniu 20 marca 2016 roku

na obchody 74 rocznicy
zamordowania mieszkańców Kazanowa i okolic
w czasie II Wojny Światowej

74 rocznica zamordowania

Program uroczystości:
godz. 12.00 – msza święta w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Kazanowie
godz. 13.30 – uroczyste złożenie wieńców pod pomnikiem pomordowanych
godz. 14.00 – spotkanie koleżeńskie w Publicznym Gimnazjum w Kazanowie

Informacje dotyczące świadczenia wychowawczego 500+

Odsłony: 2676

Program „Rodzina 500+” reguluje ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195).

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko osobom, którym dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł lub 1200,00 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym.

Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok 2014. Ponadto prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Świadczenie wychowawcze przysługuje po złożeniu wniosku, który będzie można składać od dnia 1 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazanowie mieszczącym się przy ul. Plac Partyzantów 28, 26 – 713 Kazanów.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem 1 kwietnia 2016 r. i kończy się 30 września 2017 r.

W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 roku życia w trakcie miesiąca wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje.

Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego, w przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, nastąpi w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku wraz z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Dodatkowe informacje na temat świadczenia wychowawczego można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce „Rodzina 500+” (http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/), w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazanowie w pokoju nr 11, jak również pod nr tel. 48 676-60-33 wew. 23.

POBIERZ WNIOSEK 500+