Dopłaty do kukurydzy wnioski o pomoc do 29 lutego

Odsłony: 737

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego

Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Dokumenty można składać do 29 lutego 2024 r.

Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy biur powiatowych zostały wydłużone na czas naboru:

  • w dni robocze od 22 lutego do 28 lutego 2024 r. placówki te będą otwarte w godzinach 07:00-18:00;
  • w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r., od godziny 07:00 do 22:00 lub do ostatniego interesanta;
  • ponadto biura powiatowe będą czynne również w sobotę 24 lutego 2024 r. w godzinach 08:00-16:00.

Pomoc finansowa skierowana jest do rolników zajmujących się uprawą kukurydzy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnianie kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstw i złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za poprzedni rok, w którym wykazano uprawy kukurydzy. Przepisy nie wymagają jednocześnie załączania do wniosku dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy.

Budżet programu wynosi 1 mld zł. Wysokość pomocy będzie wyliczana jako iloczyn deklarowanej we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchni upraw kukurydzy (z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę) nie większej niż 100 ha i stawki pomocy wynoszącej:

  • 1 000 zł dla województw lubelskiego i podkarpackiego;
  • 700 zł dla województw małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podlaskiego;
  • 500 zł dla województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Jeżeli wynikająca ze złożonych wniosków kwota pomocy przekroczy przewidzianą na dofinansowanie pulę środków, wówczas do wyliczenia pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii biur powiatowych, drogą listowną (za pośrednictwem Poczty Polskiej) lub przez platformę ePUAP lub przy pomocy usługi mObywatel na stronie gov.pl.

Realizacja ambitnego projektu drogowego coraz bliżej przebudowane zostanie 9 kilometrów dróg

Odsłony: 515

Realizacja ambitnego projektu drogowego coraz bliżej – przebudowane zostanie 9 kilometrów dróg

Samorząd Gminy Kazanów prowadzi właśnie procedurę przetargową na realizację jednego z największych projektów drogowych w swojej historii. W planach jest przebudowa dwudziestu dwóch odcinków dróg o łącznej długości 9 kilometrów, położonych w jedenastu miejscowościach, co ma na celu znaczącą poprawę warunków podróżowania dla mieszkańców i przyjezdnych. Do przetargu wpłynęło pięć ofert, z których najkorzystniejszą przedstawiła firma „Budromost Starachowice” z Wąchocka.

Przetarg na przebudowę dróg – kto w grze?

Proces przetargowy na przebudowę dróg w gminie Kazanów przyciągnął uwagę pięciu wykonawców, z których oferta firmy „Budromost Starachowice” Sp. z o.o. okazała się najbardziej konkurencyjna, opiewając na kwotę 8 mln 161 tys. 255 zł. Pozostałe oferty, w tym ta od Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Roadstar Sp. z o.o. oraz Zakładu Remontowo-Budowlanego Krzysztof Wach, również przedstawiały konkurencyjne ceny, jednak to „Budromost Starachowice” wydaje się być najbliższy podpisania umowy, oczekując na zakończenie procedur przetargowych. - Po zakończeniu wymaganych procedur i podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą, mieszkańcy gminy Kazanów mogą spodziewać się rozpoczęcia prac drogowych. Liczymy na to, że będą one realizowane bardzo sprawnie i nie będą znacząco uciążliwe. Musimy jednak prosić mieszkańców o cierpliwość, bo okresowo przejazd na poszczególnych odcinkach dróg może być utrudniony. Ale inwestycja ta jest bardzo potrzebna. Nie tylko poprawi infrastrukturę drogową, ale również wpłynie pozytywnie na codzienne życie i mobilność na tym terenie i przyczyni się do dalszego rozwoju gminy – podkreśla Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Imponujące dofinansowanie

Warto przypomnieć, że na realizację projektu przebudowy dróg w gminie Kazanów, tutejszy samorząd pozyskał znaczące wsparcie finansowe w ramach rządowego programu Polski Ład. Dofinansowanie opiewa na kwotę blisko 8 milionów złotych. Środki te pozwolą na pokrycie znacznej części kosztów inwestycji, umożliwiając realizację projektu na szeroką skalę, bez nadmiernego obciążania lokalnego budżetu.

Bardzo duża inwestycja

Zakres planowanej przebudowy jest imponujący – obejmie dwadzieścia dwa odcinki dróg w jedenastu miejscowościach. Są to: Dębniak, Kowalków, Kowalków Kolonia,  Kroczów  Mniejszy, Kroczów Większy, Miechów, Ostrownica, Ostrownica Kolonia, Ostrówka, Osuchów i Wólka Gonciarska. Mieszkańcy tych obszarów zyskają lepszy dostęp do głównych arterii komunikacyjnych i zwiększy się ich komfort podróżowania. Projekt zakłada szeroki zakres prac, w tym roboty przygotowawcze, budowę chodników, remonty przepustów, modernizację podbudowy i nawierzchni jezdni, a także poboczy i zjazdów oraz nowe oznakowanie drogowe. Przewidywany termin zakończenia procedury przetargowej, to marzec tego roku. Prace budowlane rozpoczną się więc wczesną wiosną.

Samorząd gminy Kazanów na fali dofinansowań do Kazanowa popłyną kolejne środki na ważne inwestycje

Odsłony: 942

Samorząd gminy Kazanów na fali dofinansowań – do Kazanowa popłyną kolejne środki na ważne inwestycje

Samorząd Gminy Kazanów nie ustaje w staraniach o zewnętrzne wsparcie finansowe, z powodzeniem znajdując się na listach beneficjentów kilku kluczowych programów Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu funduszy, gmina może pochwalić się kwotą blisko 730 tysięcy złotych, która zostanie przeznaczona na realizację szeregu ważnych inicjatyw dla lokalnej społeczności.

Wszechstronne dofinansowania na różne projekty

Kolejna dobra wiadomość dla mieszkańców Kazanowa nadeszła wraz z informacją o udanej aplikacji gminy o dofinansowania i znalezieniu się na listach beneficjentów dziewięciu programów wsparcia. Ogółem, samorząd pozyskał 729 tys. 273 zł, które zostaną zainwestowane w istotne dla mieszkańców zadania. Środki te, pochodzące z budżetu województwa, umożliwią realizację projektów z różnych dziedzin życia społeczności lokalnej. - Dziękuję Zarządowi Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w tym wicemarszałkowi Rafałowi Rajkowskiemu, za okazane wsparcie. Dzięki pozyskanym środkom finansowym będziemy mogli zrealizować szereg inwestycji, które znacząco wpłyną na poprawę jakości życia w naszej gminie. Inicjatywy takie jak zapobieganie bezdomności zwierząt, wsparcie dla naszych seniorów, a także inwestycje proekologiczne i infrastrukturalne, są niezwykle ważne dla nas wszystkich. Każda z nich ma na celu nie tylko rozwiązywanie bieżących problemów, ale również budowanie trwałej wartości dla przyszłych pokoleń mieszkańców Kazanowa. Budowa toru pumptrack czy modernizacja placów zabaw to projekty, które bezpośrednio wpłyną na aktywność i zdrowie naszych najmłodszych. Jestem przekonana, że dzięki tym działaniom stworzymy jeszcze lepsze warunki do życia i rozwoju na tym terenie. Cieszę się, że możemy liczyć na tak wartościowe wsparcie i z niecierpliwością oczekuję na realizację tych wszystkich ważnych projektów. Razem tworzymy lepszą przyszłość dla Gminy Kazanów – podkreśla Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Z inicjatywą dla seniorów, zwierząt i czystego środowiska

W ramach pozyskanych funduszy, Kazanów otrzyma 15 tyś 100 zł z programu „Mazowsze dla Zwierząt”, mającego na celu zapobieganie bezdomności zwierząt. Seniorzy również znajdą coś dla siebie w projekcie „Kazanowski Senior na Mazowszu”, który otrzyma 31 tyś 77 zł z programu „Mazowsze dla Seniorów”. Dodatkowo, 56 tyś 963 zł zostało pozyskane na nasadzenia roślin w ramach „Mazowsze dla Klimatu”, podkreślając zobowiązanie gminy do dbałości o środowisko.

Modernizacje i nowe inwestycje dla lepszej przyszłości Kazanowa

Istotną częścią zdobytych funduszy jest 200 tyś zł na zakup samojezdnej zamiatarki drogowej w ramach „Mazowsze dla Czystego Powietrza”. Młodzież z pewnością ucieszy wiadomość o budowie toru pumptrack, na który przeznaczono 218 tyś 633 zł z programu „Mazowsze dla Sportu”. Ponadto, gmina skupi się na poprawie infrastruktury lokalnej, w tym na ogrodzeniu placu zabaw w Wólce Gonciarskiej oraz montażu wiat przystankowych, na co przeznaczono łącznie 67,5 tys. zł.

Sukcesywne dążenie do rozwoju i nowe projekty

Gmina Kazanów nie zamierza spoczywać na laurach. Kolejne wnioski o dofinansowania czekają już na rozpatrzenie. A dzięki już zdobytemu wsparciu finansowemu, niebawem rozpoczną się prace nad zaplanowanymi inwestycjami, które znacząco wpłyną na jakość życia w gminie.

Informacja

Odsłony: 469

DEFENDER 24 Urząd Gminy w Kazanowie informuje, że w okresie od 12 lutego do 30 maja 2024 r. na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

 Pojazdy wojskowe będą przemieszczać się po autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych. Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach będzie skoordynowany w taki sposób, aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Pojazdy będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją.

Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

Zwracamy się do kierowców oraz mieszkańców gminy z apelem o:

  • zachowanie szczególnej ostrożności,
  • nie wjeżdżanie pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie,
  • nie publikowanie informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych.

„Kusaki w Kazanowie”

Odsłony: 677

„Kusaki w Kazanowie”

We wtorkowy wieczór w barwnym korowodzie grupa seniorów „Srebrny Zakątek” z Kazanowa pożegnała karnawał. W kolorowych strojach z muzyką i piosenką na ustach przeszli ulicami Kazanowa, kultywując w ten sposób tradycję „kusaków”. Nie zabrakło przyśpiewek na tę okoliczność oraz ciekawostek związanych z zapustowymi zwyczajami.

Zabawny orszak wzbudzał u mieszkańców (i nie tylko) radość wyrażana oklaskami, a nawet wzruszeniem. Grupa w ten sposób chce ocalić od zapomnienia ten piękny zwyczaj zegnania karnawału. „Bo kto jak nie my?”

kusaki w kazanowie 24 1

Czytaj więcej