Przymrozki wiosenne

Odsłony: 320

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW (przymrozki wiosenne 2024r.)

 W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Kazanów niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych, Wójt Gminy Kazanów informuje, że istnieje możliwość składania przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym.

Wnioski o oszacowanie należy składać od dnia 06.05.2024 r. do 17.05.2024 r. w Urzędzie Gminy Kazanów pokój nr  5. Przypominamy, że powierzchnia gospodarstwa rolnego oraz powierzchnia poszczególnych upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie, które producent rolny składa do ARiMR na 2024 r. (dlatego wskazane jest najpierw złożyć Wniosek o dopłaty bezpośrednie na2024 r., a następnie Wniosek o oszacowanie szkód, co pozwoli na uniknięcie rozbieżności w uprawach i powierzchniach).
Formularz wniosku jest dostępny do pobrania:
• w Urzędzie Gminy Kazanów – pokój nr 5;
• ze strony internetowej Urzędu Gminy Kazanów www.kazanow.pl;
Do składanego wniosku rolnik BEZWZGLĘDNIE dołącza:
• kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie na rok 2024, celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego;
• w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji  Rejestracji Zwierząt (IRZ)/księga stada/paszporty.

UWAGA:
Wnioski niekompletne, nieczytelne i bez wskazanych załączników NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE lub zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Załącznik

Gmina Kazanów otrzyma dofinansowanie na doposażenie dwóch szkół i oddziału przedszkolnego

Odsłony: 455

Gmina Kazanów otrzyma dofinansowanie na doposażenie dwóch szkół i oddziału przedszkolnego

8,5 tysiąca złotych – taka kwota popłynie do gminy Kazanów na zakup nowości wydawniczych oraz lektur szkolnych. Środki zostały przyznane  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Nowe książki trafią do bibliotek szkół w Kowalkowie i Zakrzówku, a także do oddziału przedszkolnego w Kowalkowie.

Umowa na dofinansowanie podpisana

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, który został uchwalony przez Radę Ministrów na lata 2021-2025, skupia się na promowaniu czytelnictwa poprzez wsparcie bibliotek. Gmina Kazanów w pełni wykorzystuje te możliwości, angażując lokalne placówki edukacyjne w aktywizację czytelniczą społeczności. Inicjatywa ta ma również na celu przekształcenie bibliotek w centra dostępu do wiedzy i kultury.

Do programu dołączą dwie szkoły i oddział przedszkolny z terenu gminy Kazanów. Będzie to Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalkowie, tamtejszy oddział przedszkolny oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzówku. Umowa na dofinansowanie już została podpisana. - Dzięki tym działaniom chcemy stawiać na zrównoważony rozwój młodych mieszkańców oraz kreowanie przestrzeni, w której literatura staje się ważnym elementem życia społecznego. Dofinansowanie i planowane działania są krokiem w stronę budowania społeczności, która ceni wiedzę, co przyczyni się do lepszego jutra nie tylko dla uczniów, ale dla całej gminy – podkreśla Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Nowe książki

Dzięki przyznanym środkom, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalkowie, jej oddział przedszkolny oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzówku zyskają nowe zasoby książkowe. Zakupione będą nowości wydawnicze dostosowane do różnych grup wiekowych, w tym popularne książki zachęcające do czytania. Szkoły wzbogacą również swoje zbiory o nowe lektury obowiązkowe, co jest istotne zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów.

Działania promujące czytelnictwo

Oprócz inwestycji w księgozbiór, szkoły i przedszkole planują szereg działań mających na celu popularyzację czytelnictwa. Organizowane będą konkursy czytelnicze, spotkania, prelekcje, a także gry i zabawy edukacyjne, które mają zachęcić dzieci do sięgania po książki. To kompleksowe podejście ma na celu nie tylko zwiększenie zainteresowania czytaniem, ale także rozwijanie umiejętności interpretacyjnych i kreatywnych wśród najmłodszych mieszkańców gminy Kazanów.

Gmina Kazanów wzbogaci się o tor dla rowerów typu pumptrack

Odsłony: 420

Gmina Kazanów wzbogaci się o tor dla rowerów typu pumptrack

Samorząd gminy Kazanów pozyskał ponad 218 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego na budowę toru pumptrack, który powstanie przy Zespole Placówek Oświatowych w Kazanowie. Wsparcie zostało przyznane w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2024".

Powstanie nowoczesny i atrakcyjny tor

Planowana inwestycja, to budowa toru rowerowego typu pumptrack, który stanie się nowym miejscem rekreacji i sportu dla mieszkańców gminy. Dokładna kwota dofinansowania na jego budowę to 218 tys. 633 zł. Projekt obejmie wykonanie bieżni rowerowej o długości minimum 100 metrów, z co najmniej piętnastoma muldami i trzema przeszkodami. Tor o nawierzchni asfaltowej, będzie ogólnodostępny i zlokalizowany w rekreacyjnej części miasta, obok istniejących już boisk i placu zabaw. Te obiekty są intensywnie wykorzystywane przez mieszkańców gminy, a nowa inwestycja jeszcze bardziej podniesie ich wartość użytkową, zwiększając atrakcyjność całego kompleksu

Dodatkowo, w ramach projektu powstanie także miejsce odpoczynku z ławkami, stojakiem na rowery i małą infrastrukturą. Wszystko to ma na celu stworzenie przestrzeni, która nie tylko zaspokoi potrzeby sportowe, ale także stanie się miejscem spotkań i relaksu dla społeczności lokalnej.

Inwestycja w trakcie projektowania

Wójt Teresa Pancerz-Pyrka podkreśla, że pumptrack będzie wzorowany na podobnym obiekcie położonym w sąsiedniej gminie, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. - Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z pozyskania środków na budowę toru pumptrack, który jest bardzo oczekiwany przez młodych mieszkańców naszej gminy. Młodzież już od dłuższego czasu wyrażała potrzebę stworzenia takiego miejsca, gdzie mogliby aktywnie spędzać czas. Obecnie inwestycja jest w fazie projektowania, co pozwala nam dokładnie zaplanować wszystkie aspekty tego zadania, aby tor jak najlepiej służył naszej społeczności. Po skompletowaniu całej dokumentacji projektowej rozpocznie się jego budowa – mówi wójt Teresa Pancerz-Pyrka.

Realizacja toru pumptrack w Kazanowie jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców, zwłaszcza młodszych pokoleń, na nowoczesne obiekty sportowe. Projekt ma na celu nie tylko rozwój fizyczny, ale i integrację społeczną, co przyczyni się do podniesienia jakości życia w gminie. Inwestycja ta doskonale komponuje się z dotychczasowymi obiektami sportowymi, tworząc kompleksową ofertę dla mieszkańców.

Samorząd gminy Kazanów zainwestuje w cyberbezpieczeństwo jest duże dofinansowanie

Odsłony: 548

Samorząd gminy Kazanów zainwestuje w cyberbezpieczeństwo – jest duże dofinansowanie

Gmina Kazanów zyskała wsparcie finansowe w wysokości 354 tys. 846 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Kazanowie”. Dofinansowanie pokryje 80% wartości całkowitej projektu, którego celem jest podniesienie poziomu ochrony danych oraz infrastruktury IT.

Nowoczesne technologie na straży bezpieczeństwa

W ramach projektu Urząd Gminy Kazanów zrealizuje szereg inwestycji mających na celu zabezpieczenie krytycznej infrastruktury i danych. Planowane zakupy obejmują nowoczesny serwer z systemem Windows Server, dedykowane urządzenia do przechowywania kopii zapasowych (NAS), urządzenie UTM, zarządzalne switche z access pointami i kontrolerem, a także nowe licencje na oprogramowanie antywirusowe i agregaty zasilania awaryjnego. Dzięki temu możliwe będzie nie tylko skuteczniejsze zarządzanie bezpieczeństwem, ale również optymalizacja istniejącej infrastruktury IT.  - Projekt „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Kazanowie” jest odpowiedzią na rosnące potrzeby związane z bezpieczeństwem cyfrowym, które stają się coraz ważniejszym elementem zarządzania nowoczesną administracją. Inwestycja ta nie tylko zwiększy bezpieczeństwo danych mieszkańców i pracowników, ale również przyczyni się do lepszego wykorzystania potencjału cyfrowego, co jest kluczowe w dobie szybkich zmian technologicznych i rosnącej liczby cyberzagrożeń – mówi Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Profesjonalny system zarządzania bezpieczeństwem informacji

Kluczowym elementem projektu będzie wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), dostosowanego do specyfiki urzędu. Projekt obejmuje opracowanie niezbędnej dokumentacji, w tym procedur SZBI, a także przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa - wstępnego oraz końcowego, zgodnie z wymogami rozporządzenia KRI. Ponadto, planowane jest wdrożenie oprogramowania do automatycznej inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, co znacząco usprawni zarządzanie zasobami IT.

Szkolenie pracowników

Nie mniej ważnym aspektem projektu jest podniesienie świadomości pracowników urzędu w zakresie cyberbezpieczeństwa. Gmina planuje zorganizowanie kompleksowych szkoleń za pomocą dedykowanej platformy edukacyjnej. Szkolenie będzie obejmować samodzielne wysłuchanie prezentacji oraz rozwiązywanie ćwiczeń, co umożliwi pracownikom lepsze zrozumienie potencjalnych zagrożeń oraz metod ich przeciwdziałania.

Kazanowski senior na Mazowszu

Odsłony: 431

„Kazanowski senior na Mazowszu” – nowy projekt dla seniorów z gminy Kazanów

Gmina Kazanów zrealizuje nowatorski projekt pod nazwą „Kazanowski senior na Mazowszu”, wspierany finansowo przez województwo mazowieckie. Odpowiadając na potrzeby starszego pokolenia, samorząd przygotował szereg działań, mających na celu integrację, edukację oraz poprawę samopoczucia seniorów.

Gmina Kazanów podjęła się realizacji ambitnego zadania, mającego na celu poprawę jakości życia osób starszych. Projekt „Kazanowski senior na Mazowszu”, dzięki wsparciu w wysokości 31 tysięcy 77 złotych z budżetu województwa mazowieckiego, umożliwi seniorom aktywne spędzenie czasu oraz rozszerzenie swoich horyzontów poznawczych i kulturalnych. Inicjatywa ta jest częścią większego programu „Mazowsze dla Seniorów 2024”.

Zaskakujące zainteresowanie rekrutacją

Rekrutacja do projektu już się zakończyła, przynosząc nieoczekiwanie duże zainteresowanie. Aż 61 osób zgłosiło chęć uczestnictwa, wybierając jedno lub więcej proponowanych działań. Samorządowcy są zaskoczeni tak pozytywnym odzewem, co świadczy o dużej potrzebie takich inicjatyw wśród starszego pokolenia gminy. – Zainteresowanie projektem  przeszło nasze oczekiwania. Liczba osób chętnych do uczestnictwa w nim jest wyraźnym sygnałem, że tego rodzaju inicjatywy są niezbędne i bardzo oczekiwane przez naszych seniorów. To dla nas jasny znak, że powinniśmy kontynuować i rozwijać takie programy w przyszłości – mówi Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Szeroki zakres oferty dla seniorów

W ramach projektu „Kazanowski senior na Mazowszu” zaplanowano serię działań, które mają na celu zaspokojenie różnorodnych zainteresowań i potrzeb seniorów. Od wyjazdu do Muzeum Wsi Radomskiej, gdzie uczestnicy będą mogli przypomnieć sobie świat sprzed lat, przez nowoczesną wizytę w Warszawie z przejażdżką metrem i spacerem po starym mieście, aż po wyjazdy do teatru w Radomiu z okazją do zobaczenia też nowego portu lotniczego Warszawa-Radom. Dodatkowo, seniorzy wezmą udział w warsztatach kulinarnych, mających na celu nie tylko integrację, ale również przekazanie tradycyjnych przepisów przyszłym pokoleniom. Projekt przewiduje także prelekcje prozdrowotne, mające na celu edukację w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz dwudniową wycieczkę poznawczą nad Bug, podczas której uczestnicy zaznajomią się z wielokulturowością regionu. Na koniec, zaplanowano również podróż po uzdrowiskach południowej Polski, co będzie okazją do poznania ofert leczniczych i relaksu.

Projekt „Kazanowski senior na Mazowszu” jest wyjątkową inicjatywą, która ma na celu nie tylko aktywizację seniorów, ale również integrację i edukację. Dzięki zróżnicowanemu programowi, każdy uczestnik znajdzie coś dla siebie, ciesząc się wspólnym czasem i nowymi doświadczeniami.