Wójt gminy Kazanów z wotum zaufania i absolutorium radni docenili pracę Teresy Pancerz-Pyrki

Odsłony: 254

Wójt gminy Kazanów z wotum zaufania i absolutorium – radni docenili pracę Teresy Pancerz-Pyrki

18 czerwca w Urzędzie Gminy w Kazanowie odbyła się jedna z najważniejszych sesji Rady Gminy w roku. Podczas posiedzenia radni jednogłośnie udzielili wójt Teresie Pancerz-Pyrce zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium za 2023 rok, co potwierdza, że samorząd skutecznie zarządzał środkami publicznymi.

Jednogłośne wotum zaufania

Sesja rozpoczęła się od przedstawienia raportu o stanie gminy za 2023 rok, który jest kompleksową analizą osiągnięć, problemów oraz planów na przyszłość. Raport ten stanowi podstawę do oceny działalności wójta i administracji gminnej, umożliwiając mieszkańcom oraz radnym zapoznanie się z wynikami pracy władz samorządowych. Po prezentacji raportu poddano go publicznej debacie. Następnie przystąpiono do głosowania nad wotum zaufania dla wójt Teresy Pancerz-Pyrki. Decyzja radnych była jednogłośna, co stanowi wyraz pełnego poparcia dla jej działań i decyzji podejmowanych na rzecz gminy.

Absolutorium udzielone jednomyślnie

Kolejnym kluczowym punktem sesji było przedstawienie stanu finansów gminy Kazanów za 2023 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kazanów wcześniej wydały pozytywne opinie na temat realizacji budżetu, co potwierdza, że gmina była zarządzana zgodnie z zasadami gospodarności i przejrzystości. Po zapoznaniu się z analizą finansową, radni jednogłośnie udzielili wójt absolutorium. - Serdecznie dziękuję radnym za udzielenie mi wotum zaufania oraz absolutorium za miniony rok. To dla mnie ogromne wyróżnienie i potwierdzenie, że nasza wspólna praca przynosi pozytywne efekty. Zapewniam, że będę kontynuować intensywną pracę na rzecz mieszkańców naszej gminy, dbając o jej dalszy rozwój i dobrobyt. Wasze wsparcie jest dla mnie motywacją do dalszych działań i realizacji ambitnych planów - powiedziała wójt Teresa Pancerz-Pyrka.

Zrealizowano wielomilionowe inwestycje

Gmina Kazanów zamknęła 2023 rok imponującą kwotą ponad 15 milionów złotych zainwestowanych w liczne projekty infrastrukturalne i społeczne. W minionym roku gmina Kazanów przystąpiła do gruntownej termomodernizacji, obejmującej budynki dwóch szkół oraz Urzędu Gminy, wyznaczając tym samym nowe standardy wydajności energetycznej. Łączna wartość tych inwestycji wyniosła blisko 5,6 mln zł, a dofinansowania zewnętrzne to prawie 4 mln zł.

Miniony rok w gminie Kazanów to także zdecydowany progres w obszarze drogownictwa. Prowadzono tu inwestycje o łącznej wartości blisko 8,3 mln zł. Samorząd pozyskał na ten cel ogromne wsparcie zewnętrzne w łącznej kwocie ponad 7,7 mln zł.

Samorząd gminy dbał również o tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do sportu i rekreacji. W 2023 roku przeprowadzono duży remont sali gimnastycznej w szkole w Kaznowie. W Kowalkowie-Kolonii powstał nowoczesny plac zabaw, a w centrum Kazanowa zrewitalizowano park. Nowy blask zyskała też ważna dla mieszkańców figura św. Nepomucena. Łączny koszt tych inwestycji to milion złotych a dofinansowania zewnętrzne wyniosły 600 tys. zł.

W dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony środowiska, samorząd gminy Kazanów w 2023 roku skoncentrował także wysiłki na wzmocnieniu lokalnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wprowadzeniu szeregu inicjatyw proekologicznych.

Czytaj więcej

Rozpoczynają się prace przy przebudowie drogi w Kroczowie Większym

Odsłony: 279

Rozpoczynają się prace przy przebudowie drogi w Kroczowie Większym

W Kroczowie Większym startują prace przy przebudowie 410-metrowego odcinka drogi. Inwestycję wyceniono na 280 tys. złotych, a dofinansowanie w wysokości 160 tys. złotych uzyskano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przebudowa ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróżujących.

Jest wykonawca i dofinansowanie

Samorząd gminy Kazanów wybrał wykonawcę zadania przebudowy drogi w Kroczowie Większym. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Roadstar Sp. z o .o. ze Starachowic. Prace budowlane zostały wycenione na kwotę 280 tys. złotych. Umowa z wykonawcą zadania już została podpisana i rozpoczynają się prace budowlane.

Warto przypomnieć, że samorząd gminy Kazanów pozyskał na przebudowę 160 tys. złotych dofinansowania zewnętrznego. Środki będą pochodziły z budżetu województwa mazowieckiego i zostały przyznane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekty dotyczące przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. - Ta inwestycja to jeden z wielu elementów naszej strategii rozwoju infrastruktury drogowej, który znacząco poprawi dostępność i bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Dzięki wsparciu finansowemu z województwa mazowieckiego, możemy realizować projekty, które bezpośrednio przekładają się na jakość życia mieszkańców – mówi Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Szczegóły projektu drogowego

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę 410-metrowego odcinka drogi. Planowane prace to położenie nowej nawierzchni jezdni, a także budowa poboczy oraz zjazdów. Dzięki tym działaniom droga w Kroczowie Większym stanie się bardziej komfortowa i bezpieczna dla użytkowników. Prace budowlane mają zakończyć się w lipcu tego roku. - Prace budowlane przy przebudowie drogi w Kroczowie Większym mogą czasowo utrudniać przejazd, dlatego prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Jeśli to możliwe, prosimy o korzystanie z alternatywnych tras – podkreśla wójt.

Realizacja tego projektu nie tylko znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania mieszkańców, ale w połączeniu z innymi prowadzonymi inwestycjami drogowymi, przyczyni się również do zwiększenia atrakcyjności gminy Kazanów jako miejsca do życia i inwestowania.

Oficjalne rozpoczęcie nowej kadencji Rady Gminy Kazanów

Odsłony: 590

Nowa kadencja Rady Gminy Kazanów oficjalnie rozpoczęta

7 maja 2024 roku w Kazanowie odbyła się pierwsza sesja nowej kadencji Rady Gminy. W trakcie uroczystości wójt Teresa Pancerz-Pyrka oraz radni złożyli uroczyste ślubowanie, oficjalnie rozpoczynając realizację planów na lata 2024-2029.

Uroczyste ślubowanie

Inauguracja nowej kadencji była momentem pełnym powagi, podczas którego wójt gminy Teresa Pancerz-Pyrka oraz wszyscy radni wyrazili gotowość do służby społeczności lokalnej. Uroczyste ślubowanie to nie tylko formalność, ale też potwierdzenie zobowiązań, które podejmują przed mieszkańcami Kazanowa, obiecując pracować na rzecz ich dobra i rozwoju gminy. - Przed nami nowa kadencja, pełna wyzwań, ale i możliwości. Gratuluję każdemu z nowo wybranych radnych i cieszę się na współpracę, która na pewno przyniesie wymierne efekty dla całej naszej społeczności. Jako wójt, z pełnym zaangażowaniem podejmuję się wyzwań, aby nasza gmina rozwijała się harmonijnie i zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Razem z radnymi będziemy tworzyć przyszłość Kazanowa, opierając się na innowacyjnych rozwiązaniach i podejmowaniu działań, które będą sprzyjać poprawie jakości życia w gminie. Dziękuję za zaufanie i zapewniam, że z całych sił będę dążyć do tego, aby nie zawieść pokładanych we mnie nadziei – powiedziała wójt Teresa Pancerz-Pyrka, która przez kolejną już kadencję będzie stała na czele samorządu.

Oczekiwania i plany na nową kadencję

Nowo wybrani liderzy stoją przed wyzwaniami związanymi z rozwojem Kazanowa, a ich decyzje będą miały wpływ na codzienne życie jego mieszkańców. Społeczność lokalna oczekuje, że Paweł Kaca jako przewodniczący Rady, wspierany przez Szymona Wolińskiego jako wiceprzewodniczącego oraz pozostałych radnych, dobrze poradzą sobie z powierzonymi zadaniami i zainicjują projekty z korzyścią dla całej gminy. Nowa kadencja będzie okresem, w którym władze będą miały szansę na dalsze wprowadzanie dobrych rozwiązań i podejmowanie szeregu działań na rzecz rozwoju gminy Kazanów.

Podsumowując, pierwsza sesja nowej kadencji Rady Gminy Kazanów nie tylko formalnie inauguruje pracę radnych i pani wójt, ale jest również dobrą zapowiedzią dalszego rozwoju i postępu lokalnej społeczności.

Skład Rady Gminy Kazanów kadencji 2024-2029:

 1. Szymon Woliński
 2. Jan Szczepanowski
 3. Paweł Kaca
 4. Beata Wlazłowska
 5. Andrzej Trzos
 6. Barbara Korczak
 7. Waldemar Barszcz
 8. Stanisław Mularczyk
 9. Jarosław Rutkowski
 10. Izabela Jamka
 11. Bernard Dolega
 12. Jolanta Wojtyniak
 13. Anna Styczeń
 14. Mariusz Dziuba
 15. Michał Jamka

nowa kadencja

Czytaj więcej

Dzień Strażaka

Odsłony: 441

Honor i odwaga – za nami gminne obchody Dnia Strażaka w Kazanowie

3 maja 2024 roku w Kazanowie odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka. Rozpoczęto je zbiórką pododdziałów przy lokalnej strażnicy OSP i uroczystym przemarszem do Kościoła Parafialnego, gdzie odprawiono mszę w intencji strażaków i ich rodzin. Uczczenie ich służby kontynuowano poczęstunkiem z grochówką strażacką przy szkole w Kazanowie, podkreślając nieocenioną rolę strażaków w zapewnianiu bezpieczeństwa i ich integralność w życiu społeczności Kazanowa.

Morze życzeń dla strażaków

4 maja w całej Polsce obchodzony jest Dzień Strażaka, ustanowiony dla uczczenia odwagi i poświęcenia tych niezastąpionych obrońców społeczności. W Kazanowie lokalne obchody miały miejsce dzień wcześniej, 3 maja. - Strażacy to fundament naszego poczucia bezpieczeństwa. Ich praca, pełna poświęcenia i odwagi, jest kluczowa nie tylko podczas wielkich zdarzeń, ale na co dzień, w naszym bezpiecznym życiu. Chciałabym wyrazić najgłębsze podziękowania wszystkim strażakom oraz ich rodzinom, które wspierają ich w tej niełatwej służbie. Życzę im zdrowia, siły oraz wytrwałości w dalszym niesieniu pomocy i ochrony naszej społeczności. Dziękujemy za waszą służbę i poświęcenie – mówi Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Msza i poczęstunek w uznaniu za służbę

3 maja uroczystości związane z Dniem Strażaka rozpoczęły się zbiórką pododdziałów strażackich na placu przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie, skąd uczestnicy przemaszerowali na mszę świętą do miejscowego Kościoła Parafialnego. Nabożeństwo zostało odprawione w intencji strażaków oraz ich rodzin, podkreślając ich poświęcenie i oddanie społeczności.

Po zakończeniu liturgii, uczestnicy obchodów zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek przy Zespole Placówek Oświatowych w Kazanowie. Strażacy i goście mieli okazję skosztować tradycyjnej grochówki strażackiej, co stanowiło moment integracji i odpoczynku dla bohaterów dnia. - Praca strażaków, zarówno zawodowych, jak i ochotników, stanowi niezastąpiony element lokalnych systemów bezpieczeństwa. Ich gotowość do działania w każdych warunkach, często ryzykując własnym życiem, aby ocalić życie i mienie innych, jest fundamentem ich niezwykłej roli. W Kazanowie, jak w wielu innych wspólnotach, strażacy są nie tylko ratownikami w sytuacjach kryzysowych, ale również aktywnymi uczestnikami życia społecznego – podkreśla wójt.

Dzień Strażaka w Kazanowie przypomniał wszystkim o ogromnej wdzięczności, jaką społeczność nosi dla tych nieustraszonych mężczyzn i kobiet. Ich codzienna służba, jest kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa w gminie.

dzien strazaka 24 1

Czytaj więcej