''Budowa obiektów małej architektury tworzących plac rekreacyjno zabawowy w miejscowości Kazanów''

Odsłony: 1352

Kazanów, dn. 24.04.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie zadania pn. ''Budowa obiektów małej architektury tworzących plac  rekreacyjno – zabawowy w miejscowości Kazanów''

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Kazanów
ul. Plac Partyzantów 28
26-713 Kazanów
e-mail: sekretariat@kazanow..pl
tel. 48/ 66766033 , fax. 48/6766055

2. Tryb udzielenia zamówienia  
1. Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017r. poz. 459) z uwzględnieniem zasad konkurencyjności wyboru wykonawców dla zadań przewidzianych do wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
2. Zamówienie jest objęte dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.  
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne z uwzględnieniem obowiązku traktowania na równych prawach wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu zakupowym w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej i efektywnej konkurencji.

Czytaj więcej

Ogłoszenie przetargu: „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kazanowie przy ul. Kościelnej 50”

Odsłony: 1489

ZNAK: GPI. PN- 271.2.2017
Kazanów  2017.04.07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:                                                      
„Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kazanowie przy ul. Kościelnej 50 ”

Informacja o zamówieniu
Zamawiający:
Gmina Kazanów ul. Plac Partyzantów 28  tel. (48) 6766033 , fax: (48) 6766055
Adres strony internetowej : www.kazanow.pl

Czytaj więcej