Ogłoszenie przetargu dz, w. Ostrownica Kol.

Odsłony: 3212

GMINA KAZANÓW
RGK.6840.4-1.2017

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art.38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147, 2260 z późń.  zm.) oraz na podstawie przepisów §24 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014r. , poz. 1490 z późń. zm.)

Wójt Gminy Kazanów
ul.Pl. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów
powiat zwoleński woj. mazowieckie

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 849 na długości 586 mb w miejscowości Ruda

Odsłony: 3465

ZNAK: GPI. PN- 271.17.2017
Kazanów 2017.09.12

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:                                                      
„Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 849 na długości 586 mb w miejscowości Ruda
wykonanie:1.Roboty przygotowawcze, 2.Pobudowa 3. Nawierzchnia jezdni 4. Roboty wykończeniowe.

Czytaj więcej

Ogłoszenie przetargu dz, w. Kroczów Większy

Odsłony: 3939

GMINA KAZANÓW
RGK.6840.1-3.2017.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art.38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147, 2260 z późń.  zm.) oraz na podstawie przepisów §24 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014r. , poz. 1490 z późń. zm.)
Wójt Gminy Kazanów
ul.Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów
powiat zwoleński woj. mazowieckie

ogłasza pierwszy pisemny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo- usługową i zagrodową  położoną w obrębie Kroczów Większy oznaczoną  w ewidencji gruntów numerem 400/2 o  pow. 1600 m2  stanowiącą własność Gminy nr KW RA1Z/00014017/3 .    
Przetarg na nieruchomość jest ograniczony do właścicieli  nieruchomości  przylegających do przedmiotowej działki – nieruchomość zbywana ma poprawić sposób zagospodarowania sąsiednich nieruchomości. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym.

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Odsłony: 3943

GMINA KAZANÓW
Znak : RGK.I.ZO.1.2017.
Kazanów, 2017.06.22.

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Kazanów zgodnie z pkt.13 ppkt.3 i pkt.14 ppkt.5 ,,Zapytania Ofertowego,, na wykonanie zadania pn. ,, Budowa obiektów małej architektury tworzących plac rekreacyjno-zabawowy w miejscowości Kazanów,, zawiadamia  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbytym w dniu 11.05.2017r.

Czytaj więcej

Ogłoszenie przetargu dz, w. Borów

Odsłony: 3839

GMINA KAZANÓW
RGK.6840.1-1.2017.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art.38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147, 2260 z późń.  zm.) oraz na podstawie przepisów §24 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014r. , poz. 1490 z późń. zm.)
Wójt Gminy Kazanów
ul.Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów
powiat zwoleński woj. mazowieckie

ogłasza pierwszy pisemny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo- usługową i zagrodową  położoną w obrębie Borów oznaczoną  w ewidencji gruntów numerem  70  o  pow. 800 m2  stanowiącą własność Gminy  NR KW RA1Z/00014036/2.    
Przetarg na nieruchomość jest ograniczony do właścicieli  nieruchomości  przylegających do przedmiotowej działki – nieruchomość zbywana ma poprawić sposób zagospodarowania sąsiednich nieruchomości. Działka zabudowana budynkiem stodoły.

Czytaj więcej

Ogłoszenie przetargu dz, w. Kazanów

Odsłony: 3292

GMINA KAZANÓW
RGK.6840.1-2.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art.38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147, 2260 z późń.  zm.) oraz na podstawie przepisów §24 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014r. , poz. 1490 z późń. zm.)
Wójt Gminy Kazanów
ul . Pl. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów
powiat zwoleński woj. mazowieckie

ogłasza pierwszy pisemny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i zagrodową położoną w obrębie Kazanów oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 656/2 o pow. 900 m2 stanowiącą własność Gminy Kazanów ujawnionej w księdze wieczystej RA1Z/00014015/9.
Przetarg na nieruchomość jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających do przedmiotowej działki – nieruchomość zbywana ma poprawić sposób zagospodarowania sąsiednich nieruchomości. Działka ogrodzona.

Czytaj więcej

Ogłoszenie przetargu dz, w. Ostrownica Kolonia

Odsłony: 3707

GMINA KAZANÓW
RGK.6840.1-4.2017.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art.38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147, 2260 z późń.  zm.) oraz na podstawie przepisów §24 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014r. , poz. 1490 z późń. zm.)
Wójt Gminy Kazanów
ul.Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów
powiat zwoleński woj. mazowieckie

ogłasza pierwszy pisemny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo- usługową i zagrodową  położoną w obrębie Ostrownica Kolonia oznaczoną  w ewidencji gruntów numerem  103  o  pow. 1600 m2  stanowiącą własność Gminy .    
Przetarg na nieruchomość jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających do przedmiotowej działki – nieruchomość zbywana ma poprawić sposób zagospodarowania sąsiednich nieruchomości. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczymi.

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 216 na długości 460 mb w miejscowości Ostrownica (Przydatki)

Odsłony: 3578

ZNAK: GPI. PN-271.9.2017
Kazanów 2017.05.08

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych      

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 216 na długości 460 mb w miejscowości  Ostrownica (Przydatki) ”  wykonanie: - 1. Roboty przygotowawcze , 2.Odwodnienie korpusu drogowego 3.Podbudowa , 4. Nawierzchni jezdni 5. Pobocza.

Czytaj więcej