Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450119W na długości 1472 mb w miejscowości Kroczów Większy

Odsłony: 1305

ZNAK: GPI. PN- 271.5.2017
Kazanów 2017.04.28

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych      
Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:
Opis zamówienia:                                                      
„Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450119W na długości 1472 mb w miejscowości  Kroczów Większy ”  wykonanie: - 1. Roboty przygotowawcze , 2. Podbudowa , 3. Nawierzchni jezdni 4. Pobocza , 5. Oznakowanie

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 609 na długości 800 mb w miejscowości Zakrzówek Kolonia

Odsłony: 1443

ZNAK: GPI. PN- 271.3.2017
Kazanów  2017.04. 28

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych      
Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:
Opis zamówienia:                                                      
„ Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 609 na długości 800 mb w miejscowości Zakrzówek Kolonia ”  wykonanie: - 1. Roboty przygotowawcze , 2. Podbudowa , 3. Nawierzchni jezdni 4. Pobocza

Czytaj więcej

''Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami''

Odsłony: 1436

GMINA KAZANÓW
RGK- Pn-271/2/2017

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zam. Publicznych.

Wójt Gminy
Kazanów
z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów
ul. Pl. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów
tel. 48/6766033 fax.48/6766055
e-mail; sekretariat@kazanow.pl
www.kazanow.pl

ogłasza  nieograniczony przetarg na roboty budowlane w zakresie:

,,Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami  ( kategoria obiektu XXVI)   na dz. o nr Ew. wg. wykazu dołączonego do wniosku w miejscowościach: Wólka Gonciarska , Kowalków Kolonia , Kowalków Wieś , Borów , Dębniak , Ruda , gmina Kazanów w ramach inwestycji ,,WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA,, w granicach oznaczonych   w projekcie zagospodarowania – III etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Kowalków Kolonia, Borów, Ruda ,, .
Zamieszczenia ogłoszenia : obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : Tak , numer ogłoszenia w BZP: 74078-2017  z dnia 26.04.2017r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia : nie.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami

Odsłony: 1084

GMINA KAZANÓW
RGK- Pn-271/2/2017

OGŁOSZENIE
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE

Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami na dz. o nr ew. wg wykazu dołączonego do wniosku w miejscowościach: Wólka Gonciarska, Kowalków Kolonia , Kowalków Wieś , Borów , Dębniak , Ruda gm. Kazanów w ramach inwestycji ,,WODOCIAG – WÓLKA GONCIARSKA,, -  III etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości. Kowalków Kolonia , Borów , Ruda w roku 2017.  

Czytaj więcej