Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450109W na długości 970 mb w miejscowości Ostrownica Kolonia

Odsłony: 2970

ZNAK: GPI.271.4.2018
Kazanów 2018.02.21

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:
„ Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450109W na długości 970 mb w miejscowości Ostrownica Kolonia” obejmujący zakres robót : - 1. Roboty przygotowawcze, 2.Odwodnienie 3. Podbudowa , 4. Nawierzchni jezdni 5. Pobocza , 6. Oznakowanie

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450128W na długości 772 mb w miejscowości Kowalków Kolonia

Odsłony: 3031

ZNAK: GPI.271.3.2018
Kazanów 2018.02.21

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:
„ Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450128W na długości 772 mb w miejscowości Kowalków Kolonia ” obejmujący zakres robót : - 1. Roboty przygotowawcze, 2.Odwodnienie 3. Podbudowa , 4. Nawierzchni jezdni 5. Pobocza , 6. Oznakowanie

Czytaj więcej

Przetarg na budowę wodociągu

Odsłony: 3603

GMINA KAZANÓW
RGK- PN-271. 1. 2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zam. Publicznych.

Wójt Gminy
Kazanów
z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów
ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów
tel. 48/6766033 fax.48/6766055
e-mail; sekretariat@kazanow.pl
www.kazanow.pl

ogłasza nieograniczony przetarg na roboty budowlane w zakresie:

,,Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami w miejscowościach: Wólka Gonciarska , Kowalków Kolonia , Kowalków Wieś , Borów , Dębniak , Ruda , gmina Kazanów w ramach inwestycji ,,WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA,, w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania – IV etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowościach : Kowalków Kolonia , Dębniak ,, .

Czytaj więcej

Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych

Odsłony: 3211
GPI.PN.271.21.2017 Kazanów, dnia 14.12.2017

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kazanów zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn."Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu: Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w gminie Kazanów”, prowadzonym na podstawie art. 138 o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 - dalej „ustawa” lub „uPzp”), dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej 750 000 euro.

Czytaj więcej