Boisko wielofunkcyjne przy PSP w Zakrzówku

Odsłony: 661

Boisko wielofunkcyjne przy PSP w Zakrzówku oddane do użytku

22 listopada 2019 roku odbył się uroczysty odbiór boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzówku – Wieś. Dyrektor Szkoły Pani Małgorzata Gazda podziękowała w imieniu swoim i społeczności lokalnej za powstanie tej inwestycji jaką jest boisko o sztucznej nawierzchni, na które najbardziej i z dużą cierpliwością czekały dzieci.

Pani Dyrektor powitała zaproszonych gości: Wójt Gminy Panią Teresę Pancerz – Pyrka, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Szymona Wolińskiego wraz z Wiceprzewodniczącym Panem Pawłem Kaca, Radnych Rady Gminy, sołtysów, rodziców, uczniów i nauczycieli PSP w Zakrzówku, a także mieszkańców.

Atmosferę piątkowej pogody rozgrzał pokaz taneczny w wykonaniu uczniów, który bardzo podobał się wszystkim zgromadzonym. Nie zabrakło  oklasków i uśmiechów.

Poświęcenia boiska dokonał ks. Marian Dybalski proboszcz parafii Kazanów, oraz ks. Marcin Rębiś wikary parafii Odechów. Po poświęceniu obiektu sportowego Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, Dyrektor Szkoły, Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego przcieli wstęgę.

Zakończone zadanie pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzówku – Wieś gm. Kazanów”.

Boisko o wymiarach 29,0 x 44,0 o sztucznej nawierzchni na warstwach nośnych podbudowy. W jego skład wchodzą: boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, boisko do badmintona. Zamontowane zostały piłkochwyty oraz powstały chodniki. W ramach zrealizowanej inwestycji „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” powstał w strefie przyszkolnej nowoczesny obiekt, umożliwiający prowadzenie zajęć sportowych w zakresie wielu popularnych dyscyplin sportowych. Wpłynie to znacznie na efektywność prowadzonych zajęć dydaktyczno – sportowych co powinno się przełożyć w dużej perspektywie czasowej na poprawę kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz osób starszych, które również będą miały możliwość korzystania z tego obiektu. Obiekt ten ma również duże znaczenie dla lokalnej społeczności, jest ogólnodostępny, z którego mogą korzystać wszyscy zainteresowani. Z pewnością pozytywnie wpłynie na integrację społeczności lokalnej, po przez wspólne uprawianie sportu.

Całkowity koszt inwestycji 434.078,07 zł, pozyskane środki z budżetu Województwa Mazowieckiego to 95.250,00 zł.